21. oktober 2023

Vorgod-Barde Skole lukkes midlertidigt ned efter asbestfund

Vorgod-Barde Skole lukkes midlertidigt ned efter asbestfund

Egentlig havde prøver taget umiddelbart forud for et renoveringsarbejde på Vorgod-Barde Skole vist, at der ikke var asbest på skolen.

Men da håndværkerne i løbet af børnenes efterårsferie brød igennem loftet på skolen for at installere et ventilationsanlæg, stødte de på fibre, som ved nærmere analyse nu har vist sig at indeholde asbest.

- Asbesten ligger tilsyneladende på loftet og er blevet eksponeret i forbindelse med gennembrydningen til ventilationen. Vi ønsker ikke at tage nogen chance, og derfor er hele skolen lukket ned - dog således, at der er adgang til SFO´en, siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han tilføjer:

- Det er aftalt med skoleleder Mads Broch Eriksen, at han hen over weekenden prøver at etablere skole i hallen. Forældre og personale er informeret om, at det er her, man skal møde ind mandag morgen. Herudover afsøges mulighederne for eventuelle busture ud af ”huset”.

Hvor længe det vil vare, før de ca. 170 elever på Vorgod-Barde Skole kan komme tilbage til deres sædvanlige klasselokaler, forventer kommunen at kunne give en udmelding om i begyndelsen af ugen.

- På nuværende tidspunkt ved vi ikke, om det er få steder, der er fundet asbest, eller om det er omfattende. Vi mødes mandag morgen med bl.a. det firma, der udfører ventilationsarbejdet for os for at få skabt et overblik over problemets omfang. Asbest er noget, man skal tage alvorligt for alles sikkerhed, og derfor har vi valgt at lukke hele skolen, fordi vi prioriterer børnenes og medarbejderes sikkerhed, siger afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Ejendomscenter Kevin Joel Dau Fraser.

- Det er vigtigt at understrege, at elever og personale ikke har været udsat for asbest, tilføjer han.