25. oktober 2023

Rengøringen er i gang på Vorgod-Barde Skole

Fra Vorgod-Barde Skole

Sluser ved indgangene, effektiv afdækning og grundig rengøring er vejen tilbage til klasseværelserne for eleverne på Vorgod-Barde Skole. De yngste klasser ventes at kunne komme tilbage på skolen senest den 15. november. Den anderledes skoledag udfordrer elever og lærere, men de tilpasser sig ’rigtig, rigtig fint’, siger skoleleder.

Efter at der i forbindelse med renoveringsarbejde lørdag blev påvist asbest på Vorgod Barde Skole, er de ca. 170 elever mødt ind til undervisning i Vorgod-Barde Hallen. Og dét skal de fortsætte med at gøre lidt endnu.

I samarbejde med bl.a. Dansk Miljørådgivning, Dansk Industri og Skadeservice har Ringkøbing-Skjern Kommunes Ejendomscenter de seneste dage dannet sig et foreløbigt overblik over omfanget af asbest på skolen og lavet en tidsplan for fjernelse af asbesten, grundig rengøring og tilbageflytning.

- Asbestproblemet er på 1. sal, men da asbest er luftbåren og håndværkerne i sidste uge havde alt åbent, skal vi have fjernet alting fra skolen og have både ting og hele skolen rengjort grundigt, før vi kan få eleverne tilbage, fortæller Kevin Joel Dau Fraser, afdelingsleder på Ejendomscenteret i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Skolen er i to plan og vil blive delt op med sluser og effektiv afdækning. Herefter starter skadesservice, der er specialister i asbest-rengøring, i stueplan.

Det betyder, at nogle af skolens elever kan komme tilbage i klasselokalerne i stueplan, mens der arbejdes videre med at fjerne asbesten og gøre rent på 1. sal.

Forventningen er, at de yngste børn i indskolingen, dvs. 1. og 2. klasse kan komme tilbage på skolen den 15. november.

- Inden børnene kommer tilbage på skolen, vil der naturligvis blive taget nye prøver – og er prøverne positive for asbest, vil der blive gjort rent en gang til, før eleverne kommer tilbage. Vi lukker ikke børn tilbage i klasselokalerne, før vi har asbestfri testresultater, siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning.

Mens faglokalerne i stueplan ligeledes kan bruges efter en grundig rengøring, kommer det til at tage længere tid, før klasseværelserne på 1. sal vil kunne tages i brug igen.

- Her vælger vi at etablere ny dampspærre, forskalling og lofter, så vi kan sikre brugerne af lokalerne en sikker hverdag, siger Kevin Joel Dau Fraser og tilføjer:

- Hvordan tidsperspektivet ser ud for dét arbejde, afhænger af flere parametre, som vi er nødsaget til at afvente lidt endnu.

På skolen – og i hallen – siger skoleleder Mads Broch Eriksen, at den anderledes skoledag i hallen indtil videre er gået ’rigtig, rigtig fint’.

- Det er selvfølgelig lidt udfordrende for både elever og lærere, og nogle har det sværere med forandringen end andre. Men vi vælger at fokusere på det positive, og de har alle sammen taget det mega-godt! De kender hallen, og det gør det nemmere, siger Mads Broch Eriksen.

Iført beskyttelsesdragter og masker har han sammen med skolens pedel været tilbage i klasselokalerne for at hente computere og andet undervisningsmateriale.

- Det gør det lidt nemmere at drive skole. Det har været en anderledes skoledag, og vi kører ikke med almindeligt skema, men vi fokuserer på, at der skal være læring til børnene, siger han og tilføjer:

- Jeg tror på, at det her er noget, der styrker os, selvom vi selvfølgelig hellere ville ha’ været det foruden.