1. oktober 2021

Ringkøbing-Skjern Kommune nummer to i erhvervsvenlighed for små og mellemstore virksomheder

Arkivfoto

Mens tre ud af fire store danske virksomheder er tilfredse med den kommunale erhvervsvenlighed, gælder det på landsplan kun for godt halvdelen – eller 57 procent – af de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Det viser en analyse fra Dansk Industri (DI), der slår fast, at det er de jyske SMV’er, der generelt er mest tilfredse med kommunernes erhvervsvenlighed:

”Det er i de vestjyske og sydjyske kommuner, hvor SMV’erne er mest tilfredse med erhvervsvenligheden, og her vælger hver femte SMV-virksomhed svarmuligheden ’meget tilfreds’”, skriver DI i analysen, der bygger på spørgeskemaundersøgelse blandt 6.939 virksomheder i hele landet. 90 procent af de adspurgte virksomheder er i SMV-kategorien.

Ringkøbing-Skjern Kommune skiller sig ud

På DI’s Danmarkskort træder to lillafarvede kommuner frem blandt nuancer af blåmarkerede kommuner: Ringkøbing-Skjern Kommune med en SMV-tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed på 82,2 procent kun ’slået’ af Hedensted med bare 0,1 procentpoint mere på 82,3 procent tilfredse SMV’er.

- Jeg er både glad for og stolt over, at så stor en procentdel af vores SMV’er vurderer, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt sted at drive virksomhed, siger Hans Jørn Mikkelsen, direktør i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. Han tilføjer:

- Jeg læser DI’s analyse som et klap på skulderen i forhold til den store indsats vi har gjort - i Erhvervsrådet og på rådhuset - for at sikre de bedst mulige rammevilkår for virksomhederne – og som et resultat, der forpligter os til at fortsætte i samme ambitiøse spor.

Hans Jørn Mikkelsen peger på, at en stor del af virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune hører under kategorien SMV’er.

- Vi har en rigtig god og tæt dialog med virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune, og at 82,2 procent af SMV’erne vælger at svare ’tilfreds’ eller ’meget tilfreds’, når de skal vurdere kommunens erhvervsvenlighed, ser jeg som et bevis på, at SMV’erne føler sig set og hørt og taget med på råd – og at de ved, hvor de skal gå hen for at få den nødvendige hjælp. Og så er der da ingen tvivl om, at DI’s analyse er med til at sende et signal til de mange entreprenante iværksættere, vi har i Danmark, om, at Ringkøbing-Skjern Kommune på mange forskellige parametre er et rigtig velegnet sted for dem at slå sig ned og starte virksomhed, siger Hans Jørn Mikkelsen.

Store virksomheder er også tilfredse

Han hæfter sig ved, at de ti kommuner, hvor SMV’erne har erklæret sig mest tilfredse alle ligger over 70 procent tilfredse SMV’er, mens kun én blandt de ti kommuner, hvor SMV’erne er mindst tilfredse, sniger sig op over en procentdel på 40.

Mens DI’s analyse viser, at SMV’erne i de jyske kommuner generelt er mere tilfredse end i landets øvrige kommuner, er det også i Jylland, at forskellen på tilfredsheden er størst, når man sammenligner med de store virksomheder.

Men igen skiller Ringkøbing-Skjern Kommune sig ud.

For mens tilfredsheden i de otte vestjyske kommuner gennemsnitligt varierer fra 68,9 blandt SMV’er til 90,7 blandt store virksomheder, er 83,8 procent af alle virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med kommunens erhvervsvenlighed.

 

FAKTA:

DI’s undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed 2021 er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed.

82,2 procent af SMV’erne i Ringkøbing-Skjern Kommune har erklæret sig ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med kommunens erhvervsvenlighed. Kun én kommune har en højere procentdel, nemlig Hedensted med 82,3 procent.

Analysen kan læses her: https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2021/9/smvernes-syn-pa-kommunal-erhvervsvenlighed-er-lavere-pa-tvars-af-landet/