13. oktober 2021

Tværfaglig indsats hjælper de ledige - og industri-virksomhederne

Fra Skyfish

Industrien mangler arbejdskraft, og flere ledige mangler opkvalificering foruden et job. Derfor tilbyder Ringkøbing-Skjern Kommunes Beskæftigelsesafdeling i samarbejde med UCRS og Erhvervsskolen Herningsholm en tværfaglig, håndholdt indsats til ufaglærte ledige og ledige faglærte med en forældet uddannelse. Informationsmøde torsdag skal klæde ledige på til at komme godt i gang i industrien.

Det er lidt af en gordisk knude, som kommuner i hele landet kæmper for at løsne op.

Samtidig med, at industrien mangler ledige hænder og kigger mod udlandet for at finde arbejdskraft nok til at imødekomme bugnende ordrebøger, sidder ufaglærte ledige og ledige med en forældet faguddannelse tilbage og mangler noget at lave.

- Der er masser af muligheder inden for industrien, hvis man tager en uddannelse som kleinsmed, montageoperatør, maskinsnedker eller industriassistent/-tekniker, siger Tina Kamp Jensen.

Sammen med kollegaen Charlotte Kristiansen udgør hun et lille, men effektivt korps af uddannelsesambassadører i Ringkøbing-Skjern Kommunes Beskæftigelsesafdeling.

Hér har de to uddannelsesambassadører ansvaret for at trække på de forskellige kompetencer, der eksisterer i afdelingen og varetage et tæt tværfagligt samarbejde med forskellige samarbejdspartnere. Alt sammen med det formål at hjælpe ufaglærte og faglærte med forældede kompetencer til at blive opkvalificeret.

Torsdag den 14. oktober kl 8.00-12.00 har Jobcentret – i samarbejde med Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern (UCRS) og Erhvervsskolen Herningsholm – inviteret ledige i Ringkøbing-Skjern Kommune til informationsmøde om mulighederne for at blive opkvalificeret til at kunne få – og varetage - et job i industrien.

- Vores virksomhedskonsulent er allerede – sammen med samarbejdspartnerne fra Herningsholm og UCRS - i fuld gang med den opsøgende virksomhedskontakt for at få voksenlærepladser med ”hjem” til de ledige kandidater, fortæller Tina Kamp Jensen og tilføjer:

- Det er virkelig et super godt uddannelsestilbud med løn under uddannelse og masser af varige jobmuligheder til ledige kandidater.

Voksenlærling

På branche-mødet torsdag vil kommunens virksomhedskonsulent og studievejledere fra Herningsholm og UCRS samt en voksenlærling fortælle om forløbet på uddannelser som kleinsmed, montageoperatør, maskinsnedker eller industriassistent/-tekniker, om de gode læreplads- og beskæftigelsesmuligheder – og om voksenlærlingeordningen

Voksenlærlingeordningen er en af vejene til at blive opkvalificeret, hvis man er over 25 år og opfylder en af følgende betingelser: 

Ufaglært eller faglært ledig med forældet uddannelse
Faglært ledig med mere end tre måneders ledighed

Voksenlærlingeordningen sikrer, at man kan få en løn, der minimum svarer til mindstelønnen for ufaglærte, når man starter på en uddannelse.

Dermed er voksenlærlingeordningen - i kombination med en tværfaglig indsats fra Jobcenteret - alfa og omega for, at kommunens Beskæftigelsesafdeling har god succes med at få ufaglærte borgere på 25 år eller derover tilbage på arbejdsmarkedet fra ressourceforløb, dagpenge eller kontanthjælp.

Laveste ledighed

Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke bare ’Danmarks største arbejdsplads’. Kommunen har også et ambitiøst mål om at opnå landets laveste ledighed i 2021.

- En af indsatserne for at nå det mål er projektet ”Fra ufaglært til faglært”, hvor vi styrker opkvalificeringen af ufaglærte og giver et ekstraordinært løft til ledige, forklarer Charlotte Kristiansen og peger på, at netop voksenlærlingeordningen giver nogle rigtig gode muligheder for, at man kan få en erhvervsuddannelse:

- Samtidig med, at lovgivningen frem til udgangen af 2022 giver særligt gode økonomiske rammer for, at de udvalgte grupper af ledige og beskæftigede kan tage en erhvervsuddannelse, er der også nogle særlige tilskudsmuligheder for virksomhederne, hvis de ansætter lærlinge gennem voksenlærlingeordningen. Det er faktisk win-win på alle fronter, hvis man som ledig går i gang med en industriuddannelse på voksenlærlingeordningen, siger hun.

 

FAKTA:

Branchemødet torsdag den 14. oktober afholdes kl. 8.00-12.00 ved kantinen på Skjern Tekniske Skole, Skolebyen 5, Skjern.

På mødet vil virksomhedskonsulent Lone Djurhuus, studievejledere fra Herningsholm og UCRS og en voksenlærling fortælle om hverdagen på uddannelsen, uddannelsesforløbene samt de gode læreplads- og beskæftigelsesmuligheder. Endvidere vil der blive fortalt om voksenlærlingeordningen, og der vil være tid til spørgsmål til "panelet".

Jobklubben deltager og tilbyder hjælp til ansøgninger og CV.

 

På kommunens hjemmeside kan både virksomheder og kandidater læse mere om ordningen.