9. januar 2020

Projektledelse for frivillige ildsjæle

Foto fra Årsmøde i Landdistriktsrådet, nov 19

I Ringkøbing-Skjern Kommune trives foreningslivet og over halvdelen af borgerne arbejder frivilligt. For at hjælpe de gode idéer og projekter i gang tilbød FrivilligVest i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune, allerede i efteråret at hjælpe ildsjæle, foreninger og frivillige med at få styr på, hvordan man kan blive bedre til at styre sine projekter fra idéfase til eksekvering, evaluering og afslutning.

Derfor blev Mestring af Projekter udbudt som et sammenhængende kursus i efteråret.

 - Desværre viste det sig, at kursusrækken nok var for ambitiøs – eller i hvert fald for tidskrævende for de frivillige ildsjæle, så vi fik ikke tilmeldinger nok til at kunne starte kurset op, siger Anne-Mette Hoffmann-Christensen.

Hun er projektansvarlig hos FrivilligVest og peger på, at det at de frivillige ud over den tid, de allerede bruger på frivilligt arbejde i foreningslivet også skal finde tid til at deltage i en hel projektlederuddannelse kan være en udfordring.

- Men interessen var der hos mange af de foreninger og frivillige, vi er i kontakt med, fortæller Anne-Mette Hoffmann-Christensen.

Derfor har FrivilligVest gentænkt projektlederuddannelsen og tilbyder nu kortere, målrettede kurser i projektledelse. På programmet er oplæg om alt fra projektorganisering, økonomi og fundraising til kommunikation samt evaluering og afslutning af et projekt.

De to første kursusaftner er dels en gratis inspirationsaften om projektorganisering og en workshop hvor deltagerne arbejder med konkrete værktøjer på deres projekt.

Begge arrangementer finder sted på Hotel Smedegården i Lem.

Inspirationsaftenen er den 16. januar kl. 19.00-21.00, mens Workshoppen foregår den 27. januar kl. 17.00-20.30. Tilmelding til FrivilligVest på annemette@frivilligvest.dk. Se mere på www.frivilligvest.dk

- Vi ved, at der er masser af gode, gennemtænkte idéer og projektplaner i foreningslivet i kommunen. Kurset vi nu tilbyder skal på kort tid og med en mere begrænset indsats hjælpe vores ildsjæle med at realisere nogle af alle de gode ideer og projekter til gavn for fællesskabet, siger Anne-Mette Hoffmann-Christensen.

Kurset er støttet økonomisk af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, samt af hhv. Landdistriktspuljen, Ildsjælepuljen og Sammenhængskraftpuljen under puljer under Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

FAKTA:

DGI, Ringkøbing-Skjern Kommune, Røde Kors og FrivilligVest har i samarbejde udviklet kursusrækken.

Læs mere om kursusrækken i projektledelse her:

/Files/Nyheder/December2019/Projektorganisering - Inspirationsaften og Workshop.pdf