18. januar 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune bringer fiberbredbånds-aftale til ophør

Ringkøbing-Skjern Kommune bringer fiberbredbånds-aftale til ophør

Ringkøbing-Skjern Kommune indgik i november 2015 en aftale med energiselskabet Eniig A/S om fiberbredbånd til kommunens erhvervsliv, sommerhuse og private husstande. Aftalen omfattede mere end 32.000 adresser og skulle sikre, at alle i kommunen fik adgang til højhastighedsinternet.

På byrådsmødet d. 17. januar 2017 besluttede byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune at bringe kontrakten med Eniig til ophør. Beslutningen kommer efter at advokatfirmaet Bech-Bruun og EU-Kommissionen har påpeget fejl i udbuds-processen, der førte frem til aftalen.

- Det er nødvendigt at sikre alle borgere og virksomheder højhastighedsinternet. Vi har samtidig vidst, at vi med vores udbud skulle holde tungen lige i munden, da juraen på dette område kan være svær at navigere i. Derfor allierede vi os også fra begyndelsen med de bedste rådgivere på markedet. Alligevel er vi nu der, hvor vi er nødt til at ophæve kontrakten. Det ærgrer os selvfølgelig utrolig meget, siger borgmester Iver Enevoldsen, og fortsætter:

- Jeg vil gerne takke Eniig og RAH Fiberbredbånd. Begge selskaber er gået til opgaven på en særdeles konstruktiv måde, og der er leveret på den opgave, der er stillet. Det er ikke fejl fra selskabernes side, der gør, at vi nu er nødt til at stoppe op, men derimod fejl i udbudsprocessen, siger Iver Enevoldsen.

Målet er stadig at få alle med
Kort efter kommunen indgik kontrakten med Eniig blev aftalen kritiseret fra flere kanter. Det resulterede blandt andet i, at interesseorganisationen Teleindustrien og virksomheden Airnet klagede til EU-Kommissionen.

- Vi har gennem hele forløbet været meget opmærksomme på den kritik, der er kommet. Det var også årsagen til, at vi kort efter kontraktens indgåelse bad advokatfirmaet Bech-Bruun om en undersøgelse af hele processen. Det er den undersøgelse samt en grundig dialog med EU-Kommissionen, der har afdækket fejl i udbuddet i forhold til EU’s statsstøtteregler, og som nu betyder, at vi er nødt til at stoppe op og gøre status, siger Iver Enevoldsen, og fortsætter:

- Der er dog ikke tale om, at vi opgiver målet: Vi vil finde en løsning, der sikrer alle i kommunen adgang til en fremtidssikret digital infrastruktur. Behovet for højhastighedsinternet griber allerede i dag ind i alle aspekter af vores hverdag, lige fra den digitale familie, hvor datteren er i gang med en gymnasieopgave og sønnen ser Netflix, til iværksætteren, der via de digitale muligheder har hele verden som grundlag for sin forretning. Samtidig er det tydeligt, at markedet ikke af sig selv kommer til at give alle i kommunen de samme muligheder uanset geografi.

Udrulning fortsætter
Kommunen vil nu tage kontakt til Eniig og sætte gang i processen, der skal bringe kontrakten til ophør. En del af den videre proces kommer også til at omhandle rådgiveransvar. Kort herefter vil kommunen indlede en ny markedsafdækning.

- Det er vigtigt at slå fast, at med den aftale, vi nu bringer til ophør, er vi allerede nået langt med at bringe højhastighedsinternet ud til alle i kommunen. Der er dog ikke tvivl om, at den nye afdækning kommer til at vise, at der stadig er områder i kommunen, som markedet ikke kommer til at dække med højhastighedsinternet af sig selv. Når vi ser resultatet af markedsafdækningen, afgør vi, hvordan vi får resten med, siger Iver Enevoldsen.

Eniig og selskabet RAH Fiberbredbånd, der står for selve udrulningen, har opgjort, at der ved udgangen af 2016 var 4.943 virksomheder, husstande og sommerhuse, der kunne få fiberbredbånd som følge af aftalen med kommunen. Det tal forventes at være steget med yderligere godt 11.000 adresser ved udgangen af 2017, også selvom selskabet ikke længere har en kontrakt med kommunen.

Forløbet kort
-
August 2014: Et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune indgår et budgetforlig, hvor der afsættes 70 mio. kroner til at sikre kommunens erhvervsliv, husstande og sommerhuse adgang til højhastighedsinternet.
- November 2015: Ringkøbing-Skjern Kommune og Eniig indgår en aftale, der skal sikre mere end 32.000 adresser adgang til højhastighedsinternet. Eniig vinder aftalen med et bud på 69,8 mio. kroner.
- Januar 2016: RAH Fiberbredbånd begynder på vegne af Eniig at udrulle fiberbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Interesseorganisationen Teleindustrien og virksomheden Airnet klager i februar og april 2016 til EU-Kommissionen over aftalen. Airnet klager herudover også til Statsforvaltningen.
- December 2016: 4.943 virksomheder, husstande og sommerhuse har som følge af aftalen fået mulighed for højhastighedsinternet. Ved udgangen af 2017 forventer RAH Fiberbredbånd at have indgået aftaler, der sikrer over 16.000 husstande, virksomheder og sommerhuse mulighed for fiberbredbånd.
- Januar 2017: Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune beslutter på baggrund af advokatfirmaet Bech-Bruuns gennemgang af udbuddet og dialog med EU-Kommissionen at bringe aftalen med Eniig til ophør.