1. oktober 2019

Åbent brev opfordrer til hurtig reform af statslig udligning

Pressemøde m byrådspolitikerne Jesper Lærke, Kristian Andersen, Jakob Agerbo, hans Østergaard, Søren Elbæk og Niels Rasmussen

Byrådet har sendt åbent brev til Folketinget og relevante ministre efter svære budgetforhandlinger - og gennemgribende besparelser

Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i Danmark, der har mistet det største tilskud pr. borger fra staten fra 2019 til 2020. Det har skabt en urimelig situation, hvor en veldrevet kommune med en lav ledighed, et bidrag til BNP langt over landsgennemsnittet og et serviceniveau, der generelt ligger væsentlig under landsgennemsnittet, paradoksalt nok er tvunget ud i massive besparelser.

I forbindelse med de netop overståede budgetforhandlinger har byrådet derfor besluttet at sende vedhæftede åbne brev til Folketingets partier samt til social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Brevet påpeger det urimelige i situationen, og kommer med en klar opfordring til at igangsætte arbejdet med en retfærdig udligningsreform hurtigst muligt.

Budgetforhandlingerne endte med besparelser i Ringkøbing-Skjern Kommune på i alt godt 250 mio. kr. frem mod 2023.

Åbent brev ligger her

Pressemeddelelsen om budgetaftalen i Ringkøbing-Skjern Kommune kan læses her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/oktober/bred-budgetaftale-trodser-vanskelige-vilkaar

Henvendelsen fra byrådet er den 2. oktober omdelt som et offentligt bilag i Social- og Indenrigsudvalget og kan læses på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk), jf. SOU alm. del – bilag 3.