3. oktober 2019

Kom til dialogmøde om hjemmeplejen

Colourbox-foto

Hvad kan man forvente sig af hjemmeplejen – og står forventningerne mål med virkeligheden? Dét er et par af de spørgsmål, der bliver taget op til åbne dialogmøder mellem borgere, pårørende og medarbejdere i hjemmeplejen senere på måneden.

Tilfredshed afhænger ofte af, at virkeligheden ikke opleves anderledes end forventningerne. Og når man - efter et langt liv eller f.eks. efter et sygdomsforløb - får brug for hjælp, er det en vigtig forudsætning for en velfungerende hjemmepleje og en god relation, at forventningerne til borgerens behov og kommunens tilbud er afstemt.

Derfor inviterer Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg nu borgere og pårørende i berøring med hjemmeplejen til dialogmøder om hjemmeplejen. Møderne skal give mulighed for at drøfte hvilke forventninger og oplevelser hjemmepleje og borger/pårørende gensidigt har til hinanden, ligesom den fysiske indretning af hjemmet og muligheden for at gøre ting selv med den optimale indretning vil blive drøftet. Det samme vil kontaktpersonens rolle.

Møderne finder sted den 22. oktober på Fjordparken Aktivitetscenter i Ringkøbing og på Aktivitetscenteret i Skjern den 30. oktober. Begge dage fra kl. 17.15-19.30.

Dialogen er en forudsætning

Forud for dialogmøderne har hjemmeplejen afholdt formøder med borgere og deres pårørende. Det er på den baggrund af den snak, at emnerne er valgt til de to dialogmøder.

- Vi ved, at når borgerne skal have hjælp til det, de ikke selv kan mere, er det væsentligt for både dem og deres pårørende, at de bliver behandlet med respekt, så deres værdighed bevares igennem hele livet. De vil gerne mødes af fagligt dygtige medarbejdere med empati og overskud, siger ledelseskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune Lilian Hansen.

Hun tilføjer, at trekantssamarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejder i hjemmeplejen er komplekst og peger på, at der nogle gange kan være en tendens til, at se pårørende som lidt krævende og vanskelige.

- Men så er det vigtigt at huske på, at hvis nogen opfører sig vanskeligt, så er det fordi de har det vanskeligt, siger hun.

Lilian Hansen peger på dialogen som en vigtig forudsætning for, at samarbejdet fungerer imellem borgeren, der har brug for hjælp i det daglige, de pårørende og de kommunale medarbejdere, der kommer i borgerens hjem.

- Især dialogen om, hvad vi hver især oplever som svært i samspillet, er rigtig vigtig for alle parter, og netop derfor glæder jeg mig til dialogmøderne. Man kan komme langt med en god kommunikation, og jeg er overbevist om, at alle parter arbejder med den samme intention om, at den enkelte borger kan bevare sin livskvalitet og agere i sin hverdag med størst mulig indflydelse på eget liv, siger hun.

 

FAKTA:

Der er mulighed for at vælge mellem to dialogmøder med det samme program:

22. oktober, kl. 17.15—19.30, Fjordparken Aktivitetscenter, Holmelunden 10, 6950 Ringkøbing.
30. oktober, kl. 17.15—19.30, Aktivitetscenter Skjern, Nygade 48, 6900 Skjern.

Programmet for dialogmøderne ligger her ​

Tilmelding til dialogmøderne er nødvendig af hensyn til forplejning. Tilmelding sker på e-mail lene.vesely[mail]rksk.dk eller telefon 99 74 14 73 senest 14. oktober med angivelse af navne på alle deltagere samt hvilken hjemmepleje, man er tilknyttet.

Dialogmøderne er støttet af midler fra Puljen til en værdig ældrepleje under Sundheds- og Ældreministeriet.