23. september 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune er mørkerød på danmarkskortet

Statens Serum Institut

Med 34 nye tilfælde af covid-19 smittede de seneste syv dage, placerer Ringkøbing-Skjern sig blandt de kommuner, der er værst ramt. Nu skal der strammes op, så vi kan få brudt smittekæden, lyder den klare opfordring fra borgmester Hans Østergaard.

I en appel til alle kommunens borgere – og til idræts- og foreningslivet - opfordrer borgmester Hans Østergaard nu til, at vi alle sammen holder fast i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og hjælper hinanden med at få knækket den smittekurve, der de seneste dage er steget voldsomt.  

- Tallene viser meget tydeligt, at vi har været for afslappede i den måde, vi omgås hinanden på i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi kender jo nok alle sammen de gode råd om at vi skal vaske hænder, spritte hænder og kontaktflader – og at vi skal holde mindst én meters afstand og lade være med at samles for mange mennesker på ét sted, siger borgmesteren – og tilføjer:

- Men vi må konstatere, at smittetallene i Ringkøbing-Skjern Kommune pt er lige så høje som i flere af de københavnske omegnskommuner – og højere end i Aarhus. Vi er blevet mørkerøde på Danmarkskortet, kort sagt.

Den såkaldte incidentsrate i Ringkøbing-Skjern Kommune er pt på 60 smittede pr. 100.000 borgere. Til sammenligning fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til lande, der har over 20 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Tendensen er faldende

Kigger man nærmere på tallene er der to ting, som skiller sig ud: Blandt de smittede i Ringkøbing-Skjern Kommune er tæt på halvdelen imellem 20 og 29 år og mere end en tredjedel af de smittede bor i Skjern-området - uden at der nødvendigvis er sammenfald imellem disse to grupper.

- Derudover kan vi se, at der er en geografisk og aldersmæssig spredning blandt de smittede, så anbefalingen om at overholde Sundhedsstyrelsens officielle retningslinjer gælder for os alle, understreger Hans Østergaard.

Han hæfter sig ved, at mange er blevet smittet op imod weekenden, mens antallet af nye smittetilfælde sidenhen har været faldende:

- Man kan da håbe, at det er den tendens vi vil se, at antallet af nye smittede falder, siger borgmesteren og tilføjer:

- Det er de handlinger, vi hver især foretager i dag og i morgen og den kommende tid, der bestemmer, om vi bevæger os imod mere nedlukning eller mod et større socialt råderum.

Hans Østergaard understreger, at han ikke er ude på at pege fingre ad nogen, men minder samtidig om, at covid-19 kan ramme alle – også de unge, der selv kan blive voldsomt syge, og som desuden risikerer at give smitten videre til nogle af alle de ældre borgere, der ikke har en 25-årigs modstandskraft.

- Der er stadig så mange ubekendte ved den her sygdom, men vi kan jo da i hvert fald se, at der er både dødsfald, lange indlæggelser og et flere senfølger i kølvandet på covid-19, så lad os nu stå sammen i bestræbelserne på at få brudt vores lokale smittekæde, opfordrer han.

Blandt de nye anbefalinger, der ligger fra Sundhedsstyrelsen er, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses. Det gælder også f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture mv., selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag. Desuden anbefales det, at byfester, open-by-night arrangementer og lignende udsættes eller aflyses.