20. september 2023

Nu begynder arbejdet på ny adgangsvej for Vestas-transporter

Vestas-nacelle i Ringkøbing

Ny adgangsvej fra Vestas-fabrikken på havnen i Ringkøbing skal mindske trafikgener ved transport af store naceller til vindmøller – og højne trafiksikkerheden. Samtidig medfører projektet flere P-pladser ved havnen.

I takt med, at vindmøllerne er blevet større og trafikken mere tæt, har det været lidt af en balancegang at få transporteret Vestas’ store naceller væk fra produktionsfaciliteterne på havnen i Ringkøbing og ud i resten af verden.

Derfor har det længe været et stort ønske fra vindmølleproducenten, at der blev etableret en ny og mere direkte adgangsvej fra Smed Sørensens Vej, så lastbilerne kan undgå det skarpe sving, hvor vejen løber ud i V. Strandsbjerg og transporterne drejer videre ad Enghavevej for at komme ud af byen.

- Det her projekt har været længe undervejs, og pengene blev afsat på kommunens anlægsbudget for flere år siden. Men nu går arbejdet i gang, og i løbet af efteråret eller vinteren vil vi være klar med den nye adgangsvej, fortæller Kristian Korsholm, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Vej & Park-afdeling.

Den nye adgangsvej vil blive anlagt i en næsten lige linje langs Beddingen og vil gå bagom de eksisterende P-pladser langs Smed Sørensens Vej. For at skabe plads, vil huset på hjørnet blive fjernet.

Kristian Korsholm tilføjer, at adgangsvejen er planlagt i et konstruktivt samarbejde med Vestas – og at kommunen har mødt en stor velvillighed hos den tidligere ejer af huset såvel som ejerforeningen på Beddingen og de øvrige naboer.

- Faktisk har den nærmeste nabo til adgangsvejen tilbudt at afgive et mindre areal af sin grund for at gøre linjeføringen af adgangsvejen så optimal som muligt, siger han.

Færre trafikpropper og flere P-pladser

Den nye adgangsvej bliver lukket for almindelig trafik med hæve-sænke pullerter, så den kun benyttes af de store transporter.

- Adgangsvejen skal sikre, at chaufførerne på nacelletransporterne får et mere direkte og dermed langt bedre udsyn, når de forlader Smed Sørensens Vej via adgangsvejen fra Beddingen, forklarer ingeniør i Vej & Park, Karsten Højgaard Larsen.

Dermed kan den nye adgangsvej afhjælpe de trafikpropper, der til tider opstår på Enghavevej, når de store transporter pga. manglende overblik kører ud i tæt trafik.

- I øjeblikket er det trafikken, der kommer til at holde tilbage for nacelletransporterne. Adgangsvejen vil betyde, at det er transporterne, der har vigepligt i forhold til den øvrige trafik, forklarer han og tilføjer, at trafiksikkerheden desuden vil blive styrket af den nye adgangsvej, fordi f.eks. cykler bliver adskilt fra transporterne i de skarpe sving.

Herudover vil der komme flere P-pladser, ligesom de eksisterende P-pladser, der er langs Beddingen, vil blive mere synlige for handlende og turister.

På kortet i linket herunder, kan du se, hvor den nye adgangsvej vil blive etableret:/Files/Nyheder/1.september2023/Adgangsvej-Vestastransporter.pdf