13. september 2019

Kom til borgermøde om udvidelsen af Rute 15

Foto: Merete Jensen

Folketinget afsatte penge på Finansloven for 2019 til at undersøge en udbygning af Rute 15 mellem Ringkøbing og Herning. På et borgermøde i Videbæk den 19. september fortæller Vejdirektoratet om projektet – og opfordrer borgere i lokalområdet til at komme med forslag og synspunkter.

Vejdirektoratet igangsætter nu en såkaldt VVM-undersøgelse for en udbygning af statsvejen Rute 15 mellem Ringkøbing - Herning.

Undersøgelsen, der skal vurdere virkninger på miljøet, for en udvidelse af vejen, vil kigge på en løsning, hvor frie strækninger på vejen udbygges til et 2+1 spor ”kombineret med delstrækninger med 1+1 og svingbaner ved krydsninger med skærende veje” som det hedder i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

Det betyder, at der frem til begyndelsen af 2021 vil blive undersøgt tekniske, natur- og miljømæssige, trafikale og økonomiske forhold. Herefter vil undersøgelsens resultater blive offentliggjort, og der vil blive afholdt en offentlig høring.

Inden da opfordrer Vejdirektoratet lokale borgere og andre interesserede til at deltage i den idé- og forslagsfase. Her kan borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde.

Idé- og forslagsfasen forløber frem til den 9. oktober 2019, hvor man kan fremsende sine idéer og forslag på projektets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/rute15

Samtidig afholder Vejdirektoratet et borgermøde i Videbæk på torsdag den 19. september, hvor alle interesserede er velkomne.

På informationsmødet vil direktoratet orientere om baggrunden for undersøgelsen og beskrive det videre arbejde. På mødet vil der også være mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med idéer til undersøgelsen samt forslag til forhold, som Vejdirektoratet skal være særligt opmærksomme på i det videre arbejde med VVM-undersøgelsen for udbygningen af Rute 15

Mødet afholdes torsdag den 19. september 2019 kl. 19.00 - 21.00 i Videbæk Hallen, Vestervang 29, 6920 Videbæk

I forbindelse med den afsluttende høring i foråret 2021, vil der igen blive afholdt et informationsmøde.

Læs evt. mere på Vejdirektoratets hjemmeside: https://www.vejdirektoratet.dk/node/8498