20. september 2023

Politikere på vej mod beslutning om at lukke to plejehjem

Politikere på vej mod beslutning om at lukke to plejehjem

Der tales disse år meget om befolkningssammensætning og en ældre generation, der kommer til at udfordre den nuværende boligstruktur.

Det gør man også hos politikerne i Social og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her har man over årene set en udvikling, der har fået politikerne til at dykke ned i udfordringer og finde løsninger på området. Et enigt udvalg er derfor nået frem til, at en løsning kan være at samle plejehjemspladserne på færre plejehjem.

Det kan ske ved at lukke plejehjemmene i Kloster og Hemmet i hhv. november 2024 og 2025. Selve beslutningen tages først på udvalgsmødet i oktober for at sikre tid til en god høringsperiode, inden sagen kommer på byrådets dagsorden i november. 

De anbefalede lukninger er et resultat af en udvikling, der er sket over flere år.

Udviklingen gennem tiden gør, at borgere i dag bor længere tid i eget hjem og kommer senere på plejehjem, end de gjorde tidligere. Den senere indflytning betyder blandt andet, at borgerne på plejehjemmene har mere komplekse behov og derfor også brug for plejepersonale med de rette faglige kompetencer. Det er derfor vigtigt, at kommunen kan rekruttere personale med rette faglige kompetencer til de plejehjem, hvor borgerne primært vil bo.

Det er med andre ord flere faktorer, der har fået politikerne til at kigge på boligstrukturen.

- Vi er klar over, at sådan en beslutning måske kan skabe bekymring i lokalområderne. Men der ér behov for generelt at se på boligstrukturen. På vores venteliste kan vi se, at mange af de ældre i landsognene ønsker plejehjemspladser i centerbyerne, hvor der i dag ikke er plads til alle. Derfor anbefaler vi, at man i stedet samler kræfterne, så vi både kan skabe attraktive tilbud til de ældre og fastholde vores medarbejdere, siger Jens Erik Damgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget, og fortsætter:

- Hvis ikke vores plejehjem og andre tilbud er attraktive arbejdspladser, så er det meget nemt for den faggruppe af medarbejdere at få arbejde i andre kommuner, og dét vil vi ikke risikere. Vi ønsker at have attraktive arbejdspladser, så vi kan skabe plejehjem og andre bolig-tilbud i høj faglig kvalitet.

Han understreger, at den påtænkte lukning ikke betyder, at der samlet set kommer færre plejehjemspladser:

- Dét gør der ikke. Det her er ikke en spare-øvelse. Vi indstiller, at vi lukker plejehjemmene i Kloster og Hemmet, men også at vi dernæst overfører ressourcerne og opretter tilsvarende pladser på plejehjemmene i centerbyerne, så de ældre i endnu højere grad kan komme til at bo der, hvor de ønsker – og hvor vi kan skabe endnu mere attraktive arbejdspladser med stærke faglige fællesskaber, som vi ved, at personalet efterspørger, siger Jens Erik Damgaard.

Invitation til dialog

Sundhed og Omsorg har sendt informations-breve til beboere, pårørende og personalet på de pågældende steder med invitation til dialogmøder. Der bliver desuden taget kontakt til borger- og sogneforeninger, ligesom der bliver en høringsproces i Ældrerådet og i medarbejderudvalg.

Hvis beslutningen om de to lukninger vedtages i Social- og Sundhedsudvalget i oktober og i byrådet til november, går en ny proces i gang:

Umiddelbart efter den eventuelle vedtagelse, visiteres der ikke til Holmbohjemmet og på et senere tidspunkt visiteres der ikke til Hemmet plejehjem.  Beboerne på de pågældende steder vil få et ønskeskema, hvorpå de kan skrive, hvor de gerne vil bo, når stederne i Kloster og Hemmet lukker i hhv. november 2024 og 2025.

- For os er det vigtigt, at vi kan tilbyde fagligt bæredygtige arbejdspladser, og at de ældre så vidt muligt kan bo der, hvor de helst vil bo. Det ser vi, at vi kan opnå ved at omstrukturere plejehjemstilbuddene og flytte pladser, der ikke er så efterspurgte, hen til de steder, de ældre gerne vil bo. Det vil også skabe arbejdspladser, der i endnu højere grad kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere med de rette faglige kompetencer, siger fagchef Anja Thoft Bach og lover:

- Hvis denne beslutning bliver vedtaget, vil vi i ledelsen naturligvis gøre alt for, at borgere og medarbejdere kommer trygge og rolige igennem den kommende proces.