25. september 2020

Studiecenter skal udvide udbuddet af uddannelser i Skjern

Foto: Merete Jensen

Når unge flytter mod uddannelsesbyerne er det ikke kun for at studere, men også for at få et studiemiljø med mulighed for sparring og socialt samvær. Dét tager Ringkøbing-Skjern Kommune nu lære af med et studiecenter i Skjern.

Ligesom det har knebet lidt med udbuddet af videregående uddannelser i Ringkøbing-Skjern Kommune, har der heller ikke været et reelt studiemiljø for studerende på videregående uddannelser.

Indtil nu.

For næsten samtidig med, at det tredje hold markedsføringsøkonomer startede deres uddannelse på Innovest i Skjern, gav Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune i begyndelsen af september grønt lys for et studiecenter på Innovest. Med godkendelsen fulgte en bevilling til Studiecenteret på i alt 1 mio. kr. om året i foreløbig halvandet år frem til 30. juni 2022. Pengene tages fra Vækstpuljen til Uddannelse.

Formålet med Studiecenteret, der sættes i drift fra januar 2021 og etableres i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, er at udvide udbuddet af uddannelser i Ringkøbing-Skjern Kommune - og at skabe et styrket uddannelsesmiljø for videregående uddannelser. Det skal bl.a. ske ved at gøre fremtidige studerende opmærksomme på mulighederne for at studere online kombineret med udsigten til et klassisk studiemiljø på Innovest.

I praksis bliver Studiecenteret et gratis tilbud til alle dem, der bor i kommunen og studerer på en videregående uddannelse – enten hel- eller deltids. I Studiecenteret vil de få tilbudt skrivebordspladser til fordybelse og opgaveskrivning og rum til gruppearbejde med mulighed for at følge online undervisning foruden hjælp til at finde lokale virksomheder til praktik og studiejobs.

Så det handler ikke kun om fredagsbar og en god internetforbindelse, siger Lise Juhl Hansen, formand for Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vi ved, at mange af vores unge flytter fra kommunen og bosætter sig i studiebyerne, fordi det hidtil reelt har været den eneste mulighed for at få en videregående uddannelse, med mindre man havde mod på at pendle fra kommunen til f.eks. Herning, Esbjerg eller Aarhus. Men vi ved også, at en del ville ønske, at de kunne blive i kommunen og få deres uddannelse her. Dét kan de nu, i et studiemiljø, der både tilbyder gode studiefaciliteter, studiekammerater og en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv, forklarer hun.

Når det betyder noget for kommunen, om de unge har mulighed for både at tage en videregående uddannelse og være med i et aktivt studiemiljø inden for kommunens grænser, handler det også om, at mange af de unge, der rejser til universitetsbyerne ender med at blive der. Også selv om der er særdeles gode jobmuligheder tilbage i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vi har nogle rigtig gode muligheder for udfordrende og givtige karrierejobs – også til folk med længerevarende akademiske uddannelser. Og vi ved, at virksomhederne er glade for de akademikere, de får ind. Så vi vil selvsagt rigtig gerne have nogle af alle vores unge mennesker hjem igen efter endt uddannelse. Men i løbet af uddannelsesårene har mange naturligt nok fået skabt sig et socialt netværk og måske fundet en kæreste i uddannelsesbyen, og så er de svære at trække hjem igen, forklarer Lise Juhl Hansen.

Hun opfordrer de unge til at kigge sig omkring i Ringkøbing-Skjern Kommune eller de omkringliggende kommuner, før de pr automatik søger mod universitetsbyerne.

Muligheden var der ikke

Idéen til Studiecenteret kom netop fra en af de lokale borgere, der gerne ville have haft muligheden for at tage sin uddannelse lokalt frem for at flytte for at få en videregående uddannelse:

- Det er da bemærkelsesværdigt, at vi er landets geografisk største kommune og samtidig en af de kommuner med færrest tilbud om videregående uddannelser, siger Kirsten Høy Andersen. Selv tog hun sin bachelor i erhvervskommunikation i Herning og sin kandidatgrad i Aarhus, fordi der ikke var lokale muligheder.

- Jeg ville gerne være blevet i området og føler nok også, at jeg er gået glip af noget tid med min familie ved at rejse væk, men muligheden for at læse online var der bare ikke, fortæller hun.

Kirsten Høy Andersen endte med at blive hyret ind af Ringkøbing-Skjern Kommune som ekstern konsulent for at afdække udbuddet af online uddannelser. Mens hun nu selv er den første og eneste fastansatte akademiker på Skjern Maskinforretning A/S, er det hendes grundarbejde, Studiecenteret nu bliver bygget op omkring.  

Studiecenteret har som erklæret mål at tiltrække flere uddannelser til kommunen ud over den nuværende markedsføringsøkonomuddannelse, som allerede udbydes på Innovest i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest.

Derfor er der tilknyttet en videnkoordinator og en uddannelseskonsulent til Studiecenteret. I samarbejde med både virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil de tiltrække præcis de uddannelser, som der er særlig behov for i kommunen.

Det kan både være uddannelser, som placeres fysisk på Innovest og uddannelser, hvor man samler en lokal gruppe af studerende, som mødes på Studiecenteret og følger uddannelsen online.

Herudover har Studiecenteret en matchmaker ansat, som tilbyder alle studerende hjælp til at finde en lokal virksomhed til praktik, studieopgaver og studiejobs – og som derved også kan være med til at lette overgangen fra studieliv til arbejdsliv.

- Med Studiecenteret ønsker vi at give unge det reelle valg, at de kan blive her og uddanne sig, i stedet for at være nødt til at flytte fra kommunen for at få en videregående uddannelse, forklarer Lise Juhl Hansen.

Studiecenteret sættes i drift fra januar 2021, og spiller direkte ind i den målsætning i Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnpolitik, der handler om at ’udvikle eftertragtede muligheder for uddannelse i takt med tiden’.

Ifølge Erhvervsfremmeloven kan kommunen støtte erhvervsudviklingsaktiviteter i det private erhvervsliv, f.eks. ved at facilitere lokale samarbejder mellem virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner, hvilket Studiecenteret netop er et glimrende eksempel på.