13. september 2022

Topkarakter til grønt kommunalt samarbejde

Villy Nielsen, Podeplast i Lyne har samtykket til brugen af fotoet

Tværgående samarbejde og lokalt kendskab til virksomhederne er afgørende for at udbrede den grønne dagsorden. Det viser en rapport fra COWI.

De midtjyske kommuner har siden 2019 haft stor succes med at støtte små og mellemstore virksomheder med at udvikle grønne forretningsplaner. Inden udgangen af 2022 har 200 virksomheder fået en individuel rapport, som giver et overblik over, hvor virksomhederne kan sætte ind for at spare på fx strøm og materialer – og ikke mindst CO2 og penge.

Projektet, som i daglig tale kaldes ”ECSMV”, nærmer sig sin afslutning og er i den forbindelse blevet evalueret af COWI. Rapporten giver flotte karakterer til projektet og vidner om, at kommunerne sagtens kan drive den grønne erhvervsfremme.

Topkarakter for organisering og samarbejde

Projektet har fået topkarakter i kategorien ”organisering og samarbejde” og det sker ikke ret tit i en COWI-evaluering. Det er især imponerende i lyset af, at projektet består af tre konsortiekommuner og yderligere 15 partnerkommuner og 8 erhvervsråd. Omkring 50 mennesker har været involveret i projektet.

Succesen bygger især på den gode dialog, der gennem projektets levetid er etableret mellem projektet og kommunerne, kommunerne imellem og mellem kommuner, erhvervsråd og virksomhederne. Over hele linjen har der været interesse for løbende at mødes og dele erfaringer.

Hele vejen rundt har der været en erkendelse af, at kommunerne er nødt til at gå sammen for at tiltrække EU-midler, der virkelig kan rykke den grønne dagsorden. Men det er de enkelte medarbejdere ude i kommunerne og erhvervsrådene, som kender virksomhederne og er lykkedes med at overbevise mange virksomheder om, at det er en god idé at tage del i den grønne omstilling.

Regionalt samarbejde skaber lokal vækst

Det var Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus kommuner, som i 2018 gik sammen om at søge Region Midtjylland og EU’s Regionalfond om midler til at understøtte den grønne erhvervsfremme.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog byrådet umiddelbart efter kommunesammenlægningen i 2007, at vi ville være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi senest i 2020. Vi nåede knapt nok målet, men arbejder så målrettet med den grønne omstilling, at Green Power Denmark ved årsskiftet udnævnte os som Danmarks Klimakommune nummer 1, siger Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard.

- For os var det naturligt at tage lederskabet af ECSMV-projektet, og det har været glædeligt at følge projektets resultater hos små og mellemstore virksomheder i hele regionen. Projektet bekræfter os i, at vi kan opnå resultater, når vi samarbejder på tværs, tilføjer han.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er man lykkedes med at skaffe 1,6 mio. kr. til at udvikle grønne forretningsplaner i 30 virksomheder. Til sammen har de fået anvist årlige besparelser på over 4.000 ton CO2-enheder.

Lokal forankring er afgørende

Projektet styres centralt fra et projektkontor i Ringkøbing-Skjern Kommune, men det er den lokale forankring i de 18 kommuner, der gør forskellen. Det forklarer projektleder Henrik Westerby.

- Den grønne omstilling kræver boots on the ground. Flere små virksomheder er kun kommet med i projektet, fordi vores lokale folk har mødtes med ejerlederne, har drukket kaffe med dem og haft en god snak om potentialet i at blive grønnere.

Han ærgrer sig over, at finansieringen af projektet udløber til nytår trøster sig med, at der er kræfter i sving for at finde ny finansiering til en fortsættelse af projektet.

- Når vi taler med kommunerne og erhvervsrådene, så er det tydeligt, at fiskedammen ikke er tømt. Der er stadig mange virksomheder, som gerne vil have et skub i en grønnere retning. Det er tydeligt, at der nu er mange flere virksomheder, som interesserer sig for strømforbrug og CO2-udledning, end for tre år siden, da projektet startede, siger Henrik Westerby.

Fakta om ECSMV

”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” hjælper virksomheder med at udvikle grønne forretningsplaner. En grøn forretningsplan er en rapport, der anviser steder, hvor virksomhederne kan reducere CO2, energi og nogle gang materialer, der også giver et større økonomisk overskud.

Tre måneder før, projektet udløber, har 80 virksomheder fået en grøn forretningsplan, der samlet har anvist besparelser på 30.000 ton CO2 og 21.000 ton materialer. Materialebesparelserne er typisk fundet ved at spare på indpakningen eller ved at genanvende restprodukter, som før endte på forbrændingen.

Yderligere 100 virksomheder arbejder lige nu på at færdiggøre deres grønne forretningsmodeller.

Projektets budget er på 50 mio. kr. Heraf kommer 15 mio. kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 7,5 mio. fra Region Midtjylland og 5 mio. kr. fra de midtjyske kommuner. Desuden støttes projektet af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse og Erhvervsstyrelsen.

Virksomhederne har tilsammen investeret over 20.000 mandetimer i den grønne omstilling, når alle knap 200 forretningsplaner er afsluttede.

Læs mere om ECSMV-projektet på www.ecsmv.dk.