27. september 2023

Tyske tilflytterguider skal trække mere arbejdskraft til kommunen

Chris Wantia og Holger Hampe-Hecht (hhv. tv og th siddende for bordenden) møder EKA-udvalget

Ringkøbing-Skjern Kommune skruer op for indsatsen for at få flere tyskere til at flytte til kommunen, hvor både erhvervslivet og kommunens egen kernevelfærd mangler kvalificeret arbejdskraft.

- Jeg arbejder nu 24 timer om ugen, men får den samme løn som jeg fik for 40 timer om ugen i Tyskland. Samtidig er huspriserne lavere og arbejdspresset meget mindre.

Så kort og klart opsummerede Holger Hampe-Hecht, hvorfor han sammen med sin mand i december 2021 valgte at slå sig ned i Ringkøbing-Skjern Kommune, da han tidligere på ugen var inviteret med til møde i kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalg.   

Han sagde det på klingende dansk og pegede da også på sproget som både den største barriere for, at der ikke er mange flere tyskere, som vælger at søge mod nord – og som det væsentligste parameter for, om man som tysk tilflytter bliver godt integreret i kommunen.

Med en uddannelse som operationssygeplejerske og erfaringer fra et presset tysk sundhedsvæsen, har Holger Hampe-Hecht nu også fået sin danske autorisation og job på Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit på Regionshospitalet i Gødstrup.

Og så er han Ringkøbing-Skjern Kommunes nye tyske tilflytterguide på sundheds- og omsorgsområdet.

Det betyder, at han fire timer om ugen arbejder for at tiltrække og integrere tyskere, der har lysten til at flytte til kommunen og kvalifikationerne til at arbejde i sundheds- og plejesektoren.

- Som resten af landet har vi også i Ringkøbing-Skjern Kommune svært ved at rekruttere medarbejdere til vores kernevelfærd. Herudover har vi den store udfordring, at vi har vækst i industrien og samtidig en af landets laveste ledighedsprocenter, så vores produktionsvirksomheder mangler også arbejdskraft, forklarer formand for Erhvervs- Klima- og Arbejdskraftudvalget, Søren Elbæk. 

Bygger bro

Tidligere på året gav udvalget sin opbakning til en etårig forsøgsordning med en firedobling i timeantallet til Chris Wantia, der siden november 2021 har været tysk tilflytterguide i kommunen. I en forstærket, håndholdt indsats arbejder han nu tyve timer om ugen for at bygge bro mellem virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune og potentielle arbejdstagere.

- Vi har ikke et konkret måltal for, hvilken effekt vi vil have ud af at styrke indsatsen med vores tyske tilflytterguides, men vi har da en klar forventning om, at når vi styrker indsatsen for at fortælle om fordelene ved at bo og arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune, så vil endnu flere tyskere rykke til kommunen, bo her, arbejde her og være en del af det fællesskab, vi kan tilbyde her, siger Søren Elbæk.

Der bor allerede godt 600 tyske statsborgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, heraf er 92 indtil videre flyttet til kommunen alene i år.

Herudover har ca. 1.500 tilmeldt sig kommunens tyske nyhedsbrev og har lagt et mini-CV i kommunens jobdatabase. Og endelig har knap 200 tyskere foreløbig tilmeldt sig den Infotag, som Ringkøbing-Skjern Kommunes profilerings- og bosætningsteam for tredje gang afholder den 6. november.

Her kan de bl.a. møde potentielle arbejdsgivere og velkomst-ambassadører, sprogskoler, ejendomsmæglere og repræsentanter fra skoler og dagtilbud - og høre om arbejdsmuligheder, huskøb m.m.

- Vi ved, at interessen for at bo og arbejde i Danmark er der hos mange tyskere, måske specielt dem, der har holdt sommerferier ved Vestkysten og kender området. Dét, at så mange vælger at køre 4-500 km for at komme til Infotag i Rådhushallen i Ringkøbing, efterlader da det indtryk, at der er en interesse for arbejdsmulighederne i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Søren Elbæk og tilføjer:

- Det er en stor beslutning at bryde op og starte et nyt liv i et andet land. Her er information og oplysning fuldstændig afgørende, og det er her, vores tilflytterguider skal gøre en håndholdt, konkret indsats.

En lang og mørk vinter

- I Tyskland har vi et ordsprog, der hedder, at katten bider sig i halen. For hvor begynder man? Er det med job, eller hus eller sprog? Spørger tilflytterguide Chris Wantia da også retorisk og tilføjer, at selvom sproget er altafgørende for, om ens jobansøgning ender i den ene eller den anden bunke, så er det også gennem jobbet, at man lærer dansk.

- Utilfredsheden i Tyskland bliver større og større, og jeg tør godt love, at der kommer flere plejepersonaler til Danmark fra Tyskland næste år. På grund af besparelser i det tyske sundhedsvæsen er fordelene ved at bo og arbejde i Danmark store. Men det er vigtigt, at man ikke siger ”Jeg vil ud af Tyskland” men i stedet siger ”Jeg vil gerne til Danmark”, forklarer Chris Wantia.

For ham er en del af opgaven også at forventningsafstemme – og at introducere tyske tilflyttere til den vestjyske kultur og mentalitet.

- Kulturforskellen på Tyskland og Danmark er måske ikke så stor, men uret går to gange langsommere her end i Hamborg, siger han og opremser et par af de ting, han som regel fortæller potentielle tilflyttere:

- Jeg siger til folk, at de skal vide, at selvom det er en stor kommune, så kender alle hinanden. De skal forstå, at selvom de måske kender området fra sommerferierne, så går de også ind til en lang og mørk vinter. Og så fortæller jeg dem, at de skal betale skat af deres biler til samfundet. Til gengæld kan de jo se, at pengene f.eks. går til idrætshaller i landsbyerne.

At de fleste tyske tilflyttere er kommet med en velovervejet beslutning i flyttelæsset bekræfter Margrete Sørensen fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Profilerings- og Bosætningsteam:

- Vi har meget få, der vender tilbage til Tyskland, når de først har boet i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger hun. 

 

FAKTA:

I en forsøgsordning har Ringkøbing-Skjern Kommune pr. 1 september 2023 ansat en tilflytterguide med sundhedsfaglig baggrund. Tre-fire timer ugentlig skal han arbejde specifikt med kontakten til de potentielle tyske tilflyttere, der har en sundheds- og omsorgsfaglig baggrund. Samtidig opnormeres kommunens ”gamle” tyske tilflytterguide fra den 1. oktober til tyve timers håndholdt indsats med særlig fokus på kontakten til potentielle tyske tilflyttere med uddannelser og erfaringer, som efterspørges af virksomheder i kommunen.

Tiltrækning af tyske tilflyttere har siden efteråret 2018 været en indsats i kommunens politik for Profilering og Bosætning – en indsats, der har betydet, at antallet af tyske statsborgere med bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune er steget med 60 procent. Indsatsen omfatter bl.a. målrettede informationer med gode råd og tips om mulighederne for at bo og arbejde her i de tyske nyhedsbreve, på www.flytmodvest.dk/deutsch og ved kontakt til den tyske tilflytterguide.

Den 6. november afholder Ringkøbing-Skjern Kommune igen INFOTAG for tyskere, der er interesserede i at bo og arbejde i kommunen. Knap 200 har allerede tilmeldt sig infodagen, der finder sted i Rådhushallen i Ringkøbing.

Langt de fleste tyske borgere i kommunen er i den arbejdsdygtige alder 20-69 år.