5. september 2019

Ufaglærte fristes med løn under uddannelse

Lisbeth Hjære Jakobsen, SOSU-studerende og ufaglært medarbejder på Fjordparken. Har givet tilsagn via e-mail om at vi må bruge fotoet. Kontaktoplysninger: 22 98 04 99, hjaere85@gmail.com

Ældre og andre med et plejebehov skal mødes af velkvalificerede medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor skal fastansatte ufaglærte – ifølge uddannelsespolitikken på Sundhed og Omsorgsområdet – have en uddannelsesplan, inden for det første år på jobbet.

Til gengæld tilbyder kommunen nu at udbetale lærlingeløn i grundforløbet til de dygtigste af de medarbejdere, der efter et år som ufaglærte i kommunen søger ind på SOSU-uddannelsen. Det betyder, at flere ufaglærte får muligheden for at tage uddannelsen.

- Alternativet er, at de skal leve af statens uddannelsesstøtte (SU) i det første halve år af uddannelsen, og det kan vi se afholder mange fra at søge ind, siger Birthe Nyrup Dahl.

Hun er uddannelsesansvarlig i Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhed- og Omsorgsafdeling og peger på, at mange af de ufaglærte medarbejdere i plejesektoren er brancheskiftere, dvs. folk, der har arbejdet i produktionen, i butik eller som f.eks. dagplejemødre i en årrække, men som nu har ønsket at skifte karriere.

- De er ufaglærte, men mange af dem er knalddygtige og har noget livserfaring med sig. Deres arbejde har en stor værdi, og for at holde fast i de bedste tilbyder vi, at de får, hvad der svarer til en voksenlærlingeløn på ca. 20.000 kr. om måneden på grundforløbet, hvis de er over 25 år ved uddannelsesstart, forklarer Birthe Nyrup Dahl.

På hovedforløbet får de studerende allerede løn. Men inden de studerende når så langt skal de altså normalt igennem seks måneders grundforløb på SU, hvilket kan være svært at få passet ind i en almindelig husholdning:

- For en enlig mor, der har været vant til at have en lønindkomst og som har bil og institutionsplads at betale foruden alt det andet, gør det en stor forskel, om hun skal på SU et halvt år for at tage en uddannelse – eller om hun får løn under grundforløbet, påpeger Birthe Nyrup Dahl.

En fordel for alle

Hun kalder ordningen en fordel for alle, og peger på, at Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om at udbetale løn under grundforløbet kan blive en positiv faktor i forhold til den fremtidige rekruttering af social- og sundhedspersonale.

Ordningen, der foreløbigt kører frem til udgangen af 2020, har desuden den klare fordel, at de studerende ved, hvad der venter dem efter endt uddannelse, fordi de allerede har fået et godt indblik i dagligdagen i plejesektoren gennem et års arbejde som ufaglært under Sundhed og Omsorg, forklarer Birthe Nyrup Dahl.

- Det er tæt på en garanti for, at de ufaglærte medarbejdere bliver i plejesektoren, hvor der allerede er rift om kandidaterne – og hvor det i de kommende år ventes at blive endnu sværere at få besat alle ledige job, siger hun.

Ro til at uddanne mig

Blandt de første ufaglærte medarbejdere på skolebænken er 34-årige Lisbeth Hjære Jakobsen. Med to små børn var det svært for hende at se, hvordan hun skulle kunne få tid til at supplere SU’en med arbejde ved siden af studierne.

Så selv om Lisbeth Hjære Jakobsen gerne ville i gang med uddannelsen, var det derfor først, da hun blev gjort opmærksom på muligheden for at få løn under grundforløbet, at hun gik i gang med at skrive ansøgning.

Efter godt et år på vagtplanen på plejecenteret Fjordparken i Ringkøbing, er hun nu startet på social- og sundhedshjælperuddannelsen – med løn i hele forløbet:

- For mig har ordningen med løn under hele uddannelsen betydet, at jeg har ro til at koncentrere mig om at uddanne mig. I øjeblikket er det mit job at blive bedre til faget, siger Lisbeth Hjære Jakobsen.

I praksis er det enhedslederen på den institution, hvor man er ansat som ufaglært medarbejder, der efter ansøgning fra medarbejdere kan indstille til kommunen, at den pågældende medarbejder bliver tildelt løn under grundforløbet. For Lisbeth Hjære Jakobsen betød indstillingen mere end blot økonomisk opbakning:

- Det var et enormt skulderklap fra min chef, at hun indstillede mig til ordningen med løn under grundforløbet. Jeg havde tænkt på at søge ind på uddannelsen, men indstillingen fra min chef bestyrkede mig i, at jeg kan det her, siger hun.

Omvendt var enhedsleder på Fjordparken, Birgitte Kvist Gyldenberg, glad for at kunne anbefale Lisbeth Hjære Jakobsen til ordningen.

- Det er rigtig fint at få muligheden for at hjælpe dygtige ufaglærte medarbejdere i gang med SOSU-uddannelsen, siger hun, og forklarer:

- Den kompleksitet, vi ser i dagligdagen kræver, at vi har medarbejdere, der kan bidrage med noget og som har en solid sundhedsfaglig baggrund. Så selv om det ikke er alle og enhver, jeg vil anbefale til uddannelsen, så vil jeg gerne anbefale de medarbejdere, der har vist, at de har lyst til faget.

Birgitte Kvist Gyldenberg tilføjer:

- På et overordnet plan, synes jeg, det giver en god smag i munden, at vi som kommune kan tilbyde en så dygtig ufaglært medarbejder muligheden for, at hun kan tage uddannelsen. Forhåbentlig betyder det, at hun får lyst til at søge tilbage til et job her i kommunen, når hun er færdiguddannet som social- og sundhedsassistent.

En forhåbning, som ifølge Lisbeth Hjære Jakobsen godt kan gå hen og blive virkelighed:

- Jeg har haft det rigtig godt på Fjordparken og vil helt sikkert søge tilbage, siger hun.