12. januar 2022

Statslige penge til flere el-ladestandere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Foto: Merete Jensen

Transportministeriets pulje på knap 65 mio. kr. skal gå til opsætning af ladestandere til el-biler. Udbredelsen af el-ladestandere er en væsentlig del af den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Takket være den friske vestenvind producerer vindmøllerne i Ringkøbing-Skjern Kommune langt mere grøn strøm, end vi kan bruge lige nu. Faktisk kommer ca. 10 procent af al Danmarks vindmøllestrøm fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Når man samtidig indregner, at transportsektoren står for ca. 18 procent af CO2-udledningen i kommunen, er vejen banet for flere el-biler i Naturens Rige – og for flere ladestandere.

Derfor er formanden for kommunens Klimaråd, Jesper Lærke, da også glad for, at Transportministeriet 1. januar åbnede en pulje på 65 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer:

- Vi vil gerne den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune, men i forhold til flere elbiler, så mangler vi ladestandere – ikke mindst til pendlere ind i kommunen og til turister, siger Jesper Lærke og tilføjer:

- Vi er Danmarks geografisk største kommune og har et stort potentiale for omstilling til grøn transport, hvis vi kan få udbygget ladeinfrastrukturen.

Hønen og ægget

Tilskud fra den statslige pulje kan ifølge Transportministeriet udgøre op til 25 procent af anlægsomkostningerne. Der er frist for ansøgninger til puljen allerede den 30. januar 2022.

Formålet med den statslige pulje er netop at understøtte ladeinfrastrukturen særligt i de områder, hvor markedet ikke af sig selv sætter ladestandere op – som f.eks. i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her har ni ud af ti elbilsejere mulighed for at lade ved privatboligen, hvilket har lagt en dæmper på de kommercielle interesser:

- Det er historien om hønen og ægget om igen, for hvad skal komme først? Hvis der ikke er ladestandere nok, vælger folk elbilen fra, når de skal købe ny bil – og hvis der er for få elbiler, kommer der heller ikke et tilstrækkeligt netværk af offentligt tilgængelige ladestandere til f.eks. besøgende, turister og pendlere, forklarer Hanning Donslund.

Han er specialkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommunes Klimasekretariat og har sammen med Klimarådet bl.a. været med til at udarbejde og implementere den ambitiøse Energi2020-strategi, der sikrer, at Ringkøbing-Skjern Kommune er en af Danmarks grønneste kommuner.

Grøn kommune

Centralt i strategien er byrådets beslutning fra 2008 om, at kommunen allerede i 2020 skulle være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. En ambition om, at kommunen allerede i 2040 skal være 100 procent fossilfri er sidenhen føjet til.

Herudover skal Ringkøbing-Skjern Kommune i løbet af det kommende år udarbejde en ny plan for grøn transport og mobilitet:

- Det er rigtig fint, hvis private aktører som f.eks. virksomheder vil udnytte muligheden for et statsligt tilskud til at få etableret ladestandere og derved være med til at udbygge ladeinfrastrukturen, siger Henning Donslund og peger på, at mange virksomheder har medarbejdere, der pendler ind fra andre kommuner.

Ringkøbing-Skjern Kommune er en af seks danske ”energibyer”, der i fællesskab har fået tilsagn om EU-midler til fremme af el-bilismen. Det skal bl.a. ske gennem WeCARe-projektet, som kommunens Energisekretariat er tovholder på.

- Flere privatbiler, der kører på strøm frem for fossile brændsler er et væsentligt skridt på vejen mod en bæredygtig grøn omstilling af transportsektoren, men omstillingen rækker videre end privatbilen, siger Henning Donslund. Han tilføjer, at diskussionen om grøn transport i Ringkøbing-Skjern Kommune også inddrager togtransport, vejgods, tung transport og landbruget.

- Derfor arbejder vi f.eks. med teknologier, så der kan tankes med metanol og biogas, forklarer han.

FAKTA:

Klimarådet i Ringkøbing-Skjern Kommune hed indtil 1. januar 2022 Energirådet. Du kan læse mere om rådet og om kommunens klimaindsats her: https://energi2020.rksk.dk/

Læs mere om Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020-strategi på linket her:
https://energi2020.rksk.dk/strategiske-energiplaner

Læs mere om elladestandere her.

​Tilskud fra den statslige pulje kan ifølge Transportministeriet udgøre op til 25 procent af anlægsomkostningerne, dog maksimalt 75.000 kroner eksklusiv moms per ladeudtag ved hurtigladere og 220.000 kroner eksklusiv moms per ladeudtag ved lynladere.  

Ansøgningsfrist er den 30. januar, hvorefter Vejdirektoratet behandler ansøgningerne og udmelder tilsagn senest den 31. marts 2022.