30. august 2022

Et enigt byråd har indgået budgetforlig

Et enigt byråd har indgået budgetforlig

I en tid med en stram økonomiaftale mellem regering og KL og voldsomme udsving i verdensøkonomien er det en svær opgave at få enderne i et kommunalt budget til at hænge sammen. Men det er nu lykkedes for politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune – endda med plads til et øget anlægsbudget samt fokus på udvikling og bæredygtighed.

Et samlet byråd har med budgetforliget valgt at tilføre handicap- og psykiatriområdet 45 millioner kroner de kommende fire år. De ekstra ressourcer er fundet gennem omprioriteringer i budgettet, da der ikke er tilført området midler i aftalen mellem KL og regeringen.

- Det har været vigtigt for byrådet at tilføre handicap- og psykiatriområdet en helt central pulje penge, der sikrer, at borgerne får den service, de har brug for. Det har været et af de vigtigste punkter i forhandlingerne mellem partierne, og jeg er glad for, at hele byrådet har været med til at finde pengene, siger borgmester Hans Østergaard.

Ud over de 45 mio. kr. til handicap- og psykiatriområdet, er der også generelt tilført flere penge til serviceområderne som følge af den demografiske udvikling, hvor der bl.a. er blevet flere ældre borgere.

Forhøjet anlægsbudget

På børneområdet kan flere familier se frem til, at der nu er afsat penge til store projekter som renovering af skolerne i Skjern og nye børnehaver i Videbæk og Kloster. Der er afsat yderligere midler til at igangsætte etableringen af kommunens nye akut- og aflastningscenter. Derudover er der sat ressourcer af til realisering af udviklingsplanen for Hvide Sande, der er fundet midler til at fortsætte kommunens klimasatsning, og så er der fundet de første penge til at dække de kommunale udgifter, der kommer med etableringen af 2+1-vejen fra Herning til Ringkøbing.

- Byrådet har med forliget fundet nogle helt nødvendige penge til anlægsområdet. Det er godt, at der nu er sat ressourcer af til skolerne i Skjern. Det samme gælder for de andre poster på anlægsbudgettet. Det betyder dog også, at vi har været nødt til at prioritere hårdt, siger Hans Østergaard.

Forud for budgetforhandlingerne modtog byrådet en række forslag til besparelser fra forvaltningen og de enkelte politiske udvalg. Forslagene har været sendt i høring i kommunens medarbejderudvalg og er efterfølgende blevet brugt i forhandlingerne om at skabe et råderum.

Resultatet er blevet besparelser, bl.a. på beskæftigelsesområdet, hvor den gunstige beskæftigelsessituation har gjort det muligt at frigøre ressourcer. Der er aftalt besparelser i administrationen og i kommunens to stabe. Og der er tiltag, der mere direkte kan mærkes hos den enkelte borger. Det gælder bl.a. SFO-taksten, hvor forældrebetalingen stiger fra 55 til 60 procent, ligesom der skæres 25 procent på klippekortordningen til ældre på plejecentre.

Plads til udvikling

Pengene til fremtidens kommunale velfærd skal i høj grad komme fra erhvervslivet og nye skatteborgere. Derfor er der med det nye budget afsat i alt 92 mio. kroner hen over budgetperioden til køb og byggemodning af jord til både boliger og erhverv – for på den måde at tiltrække nye borgere og virksomheder.

- Jeg er glad for, at det i en tid som denne er lykkedes os at være enige om et budget, der har plads til udvikling, men hvor vi også lever op til aftalen mellem KL og regeringen. Vi ved godt, at der er borgere, som kommer til at mærke de her besparelser, men med budgettet har vi også forsøgt at skabe rammerne til, at vi kan skabe et godt økonomisk fundament for fremtiden, siger borgmester Hans Østergaard.

 

Resultatopgørelse

Anlægsudgifter

DUT 

Råderumsramme

Nye tiltag