Temperaturmåling 2022

I september 2022 blev den årlige ”Temperaturmåling” blandt kommunens virksomheder gennemført. Formålet med temperaturmålingen er at give kommunen et aktuelt indblik i virksomhedernes situation. Derudover bliver målingen anvendt som et bidrag til opfølgning på kommunens politikker.

Nedenfor følger et resumé fra undersøgelsen. Du finder linket til den fulde version i bunden af siden.

Udvikling i virksomhedens antal ansatte

 • 36 procent af virksomhederne har det seneste halve år ansat flere medarbejdere.
 • 32 procent af virksomhederne forventer, at de det kommende halve år vil ansætte flere medarbejdere.

Omsætning

 • Knap halvdelen af virksomhederne har det seneste halve år set en positiv vækst i omsætningen.
 • 36 procent af virksomhederne forventer positiv vækst i omsætningen det kommende halvår.

Indtjening

 • Andelen af virksomheder med negativ vækst er steget fra 15 procent i 2021 til 32 procent i 2022.
 • En fjerdedel af virksomhederne forventer at have en positiv vækst i indtjeningen det kommende halvår.

Rekruttering af medarbejdere

 • Flest virksomheder mener fortsat, at det er den faglærte arbejdskraft, der er sværest at rekruttere. Over halvdelen mener, at det er svært at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft.
 • 37 procent af virksomhederne har på nuværende tidspunkt ansat udenlandsk arbejdskraft. 

Barrierer for vækst

 • Knap en fjerdedel af virksomhederne har ambitioner om at opnå en vækst, der er højere end konkurrenterne i branchen.
 • Samfundsøkonomien opleves som en markant større vækstbarriere end forrige år. Hver anden virksomhed oplever således, at samfundsøkonomien er en barriere, der udfordrer deres vækst de kommende år. Det gør samfundsøkonomien til den største vækstbarriere blandt kommunens virksomheder.
 • Derudover oplever 45 procent af virksomhederne, at stigende råvarepriser er en vækstbarriere.


Innovation

 • Nye processer eller ændring af eksisterende processer er fortsat virksomhedernes hyppigste udviklingsaktivitet.

Lokale fødevarer

 • Hver tredje fødevarevirksomhed oplever en stigende interesse for lokale fødevarer blandt forbrugerne.
 • 1 ud af 7 fødevarevirksomheder vil satse på lokale fødevarer i fremtiden.

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner

 • 56 procent af virksomhederne har haft medarbejdere på efter- og videreuddannelse i 2022.
 • 58 procent af virksomhederne har samarbejdet med videregående uddannelsesinstitutioner.

Grøn omstilling

 • Hver fjerde virksomhed kender i høj eller meget høj grad til kommunens arbejde med grøn omstilling.

Danmarks største arbejdsplads

 • 9 ud af 10 virksomheder mener, at Ringkøbing-Skjern området er et sted, hvor der er stor jobtilfredshed.

Kommunens omdømme

 • 8 ud af 10 virksomheder vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Knap 9 ud af 10 virksomheder mener, at Ringkøbing-Skjern Kommune har et godt omdømme.

Resultat af undersøgelsen

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt.

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing