16. februar 2021

Kurser i dansk kultur og samfund klæder internationale tilflyttere på

colourbox

Webinarer om dansk kultur og samfund har vist sig at være en stor succes. Bag kurserne står kommunerne i Business Region MidtVest, der gennem HEADSTART-projektet arbejder for at tiltrække og fastholde internationale specialister til Midt- og Vestjylland. Arkivfoto.

I samarbejde med de øvrige midt- og vestjyske kommuner arbejder Ringkøbing-Skjern Kommune på at klæde internationale tilflyttere bedst muligt på til at forstå deres nye hverdag – og falde godt til i Danmark.

Det har senest resulteret i en række af foreløbig tre webinarer, der omhandler emner såsom dansk kultur og danske værdier, det danske arbejdsmarked og det politiske system.

Oplægsholder på webinarerne er lektor fra VIA University College, Anatolie Cantir, der selv er international tilflytter, og som gennem sine 16 år i Midtjylland har afholdt adskillige oplæg under overskriften ’Danish culture is an extreme’ (dansk kultur er ekstrem) – ofte krydret med anekdoter om danskernes finurlige særkender set gennem en tilflytters briller.

Første webinar om danske værdier, vaner og traditioner blev afholdt i slutningen af januar og havde 50 deltagere. Næste webinar om det politiske system herunder også det unikke danske velfærdssystem afholdes den 25. februar under overskriften ”The Danish Political System & the Welfare Principles”, og her er interessen ligeledes stor med indtil videre 106 tilmeldte.

- Vi ved fra bosætningsarbejdet, at det er vigtigt, at tilflyttere hurtigt føler, at de hører hjemme – det gælder, hvad enten man flytter hertil fra Nørrebro, fra Polen eller fra Kina, siger Dorthe Frydendahl, bosætningskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Anderledes end forventet

En af de tilflyttere, der fulgte med i webinaret om dansk kultur – og som allerede har tilmeldt sig det kommende webinar den 25. februar, er tyske Daniela Schröder.

Allerede da hun som barn var på ferie i Danmark om sommeren, vidste hun, at hun en dag ville flytte herop. Og derfor planlægger hun sammen med sin mand at flytte fra München-området og nordpå til Ringkøbing-Skjern Kommune inden for de kommende år. Hvor mange af parrets fire børn, der flytter med, vil tiden vise.

Familien har holdt sommerferie i Danmark gennem 20 år, har nu købt sommerhus i Stauning – og Daniela Schröder har lært sig flydende dansk via online kurser.

Alligevel er der ’mange ting, der er anderledes end forventet’ lærte hun på webinaret:

- Der er ting, man ikke skal sige til en dansker, og hvis man vil lære nogen at kende, skal man ikke invitere dem til kaffe, men bede om deres hjælp til f.eks. at male, så dukker de gerne op, refererer hun fra webinaret, hvor de internationale tilflyttere også hørte, at mens andre landes befolkninger er som ferskner, er danskerne mere som kokosnødder.

- Vi fik at vide, at det kan tage op til seks år at komme tæt på en dansker, griner hun og tilføjer, at det dog ikke har afskrækket hende eller familien fra at flytte til Danmark.

Støtte til tilflyttere

Netop de uskrevne kulturelle regler er vigtige for, at man føler sig ’faldet til’ og accepteret i Danmark – og i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det var også blandt konklusionerne, da antropologer fra Aarhus Universitet sidste sommer lavede feltarbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune for netop at undersøge og belyse nogle af de f.eks. kulturelle forskelle på arbejdspladsen og i privatlivet og lokalområdet, der kan være afgørende for, om en udenlandsk medarbejder vælger at slå sig ned permanent eller flytter igen.

Kommunen støtter tilflyttere fra både indland og udland med andre tiltag som f.eks. velkomstbrev fra borgmesteren med introduktion til de fem lokale tilflytterguider og invitation til velkomstarrangementer, sprogundervisning igennem Lær dansk-projektet, med støtte til gruppen af unge tilflyttere i InWestjylland, klubben for de 20-35 årige tilflyttere - og gennem støtte til facebookgruppen ”Internationals Ringkøbing-Skjern”.

Afhængige af tilflyttere

- Vi er afhængige af den udenlandske arbejdskraft ikke mindst i industrien og i landbruget, og når vi gør en stor indsats for at tiltrække og fastholde højt specialiseret arbejdskraft, er det fordi vi kan se, at vores virksomheder i høj grad også efterspørger den type tilflytning, fortæller Dorthe Frydendahl.

Hun håber, at de virksomheder, der har udenlandske medarbejdere, vil opfordre dem til at melde sig til de gratis webinarer, så nogle af de forståelsesmæssige kløfter kan blive udjævnet.

Desuden minder hun om, at virksomhederne altid kan kontakte kommunen, hvis deres udenlandske medarbejdere har brug for hjælp til at etablere sig, så de falder godt til og bliver i jobbet.

Samarbejde på tværs af kommunegrænserne

Ligesom i Ringkøbing-Skjern Kommune har de fleste andre midt- og vestjyske kommuner også en bosætningsguide, der til dagligt arbejder med modtagelse af tilflyttere i hver deres kommune.

I regi af HEADSTART-projektet, der har til formål at tiltrække og fastholde internationale specialister til området, samarbejder de også på tværs af kommunerne.

Business Region MidtVest er partner i projektet og tovholder på den fælles indsats, som bosætningsguiderne har lagt kræfter i. Der er i HEADSTART projektet fokus på at tiltrække den type af medarbejdere, som de lokale virksomheder typisk har svært ved at finde nok af inden for landets egne grænser, som f.eks. IT/Tech specialister, og derfor er blikket rettet mod udlandet. 

- Når vi er gået med i HEADSTART-projektet, er det fordi vi kan se, at vi dermed kan gøre en forskel for vores lokale virksomheder ved at hjælpe med at fastholde de kvalificerede medarbejdere, de tiltrækker. Her kan vi tage nogle initiativer, som f.eks. webinarerne, på tværs af kommunegrænserne, fortæller Dorthe Frydendahl.

 

FAKTA

Internationale borgere kan stadig nå at tilmelde sig de kommende webinarer, der er tilgængelige via Business Region MidtVests eventside på linket her:

Fakta om HEADSTART

HEADSTART er en indsats, som arbejder på at tiltrække og fastholde velkvalificeret international arbejdskraft til kommunerne i Business Region MidtVest og Business Region Aarhus. Med støtte fra Erhvervsministeriet er i alt 20 millioner kroner afsat over en treårig periode til at igangsætte indsatsen, der primært er finansieret af EU. Aktiviteterne koordineres og udføres af Business Region MidtVest i samarbejde med Business Region Aarhus og Copenhagen Capacity.

 

Fakta om Business Region MidtVest

Business Region MidtVest blev stiftet i 2016 og er et samarbejde mellem de midt- og vestjyske kommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Skive, Struer, Lemvig og Ringkøbing-Skjern. Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området.