9. april 2024

Efter våd vinter kommer … travlt forår

Colourbox

Mens en regnmættet jord langsomt opsuger vandet fra en usædvanlig våd vinter, minder kommunens afdeling for Land og Vand om, at det er nu, at haveejere, sommerhusejere og landmænd skal etablere dræn, nedlægge faskiner og grave regnvandsbassiner for at dæmme op for næste vinters vand.

Er der én ting, vi efterhånden har accepteret som et faktum om klimaforandringerne, så er det, at vejret bliver mere ekstremt. Og den netop overståede vinters regnmængder har kun bekræftet den påstand.

Efter en virkelig våd vinter og det mest regnfulde aprildøgn i mands minde er det derfor fuldt ud forståeligt, hvis mange grundejere netop nu ånder lettet op og læner sig tilbage i takt med, at foråret sætter ind og vandstanden i haverne og på markerne forhåbentlig snart synker.

Men det er faktisk i de kommende måneder, man som grundejer selv skal sætte ind, hvis næste vinters høje grundvand og regn fra oven ikke skal drive en til van(d)vid.

Dét siger Ivan Thesbjerg, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Land og Vand.

I vinterens løb er han ofte blevet kontaktet af især sommerhusejere, som har kæmpet med at holde vandet fra døren, fordi en mættet jord og et højt grundvandsniveau i kombination med rekordmeget regn har ført til oversvømmede grunde.

- Byerne er typisk kloakerede, så regnvandet bliver ledt væk. Derfor er det særligt sommerhusområderne og landdistrikterne, der er udsatte, når det regner meget. Som kommune kan vi ikke grave grøfter og nedlægge dræn i sommerhusområderne. Der skal de enkelte lodsejere selv sørge for at gå sammen i drænlag og få det gjort, forklarer Ivan Thesbjerg.

Han tilføjer:

- Vi kommer som kommune ikke til at tvinge grundejere ind i drænlag, men grundvandet står typisk meget højt i sommerhusområderne, og problemet ser kun ud til at tiltage de kommende årtier, så et sted at starte er, at man skal sikre sig, at evt. dræn fungerer og ikke er blokerede af sand, jord eller trærødder, ligesom man kan overveje at grave grøfter til at lede vandet væk.

Klimaklar til regn og tørke

Mens kommunen generelt anbefaler drænrør, grøfter og regnvandsbassiner i det åbne land, peger Ivan Thesbjerg på, at husejere i byområder også bør overveje løsninger, der sikrer, at vandet siver ned på egen grund i stedet for at belaste kloaksystemet. Det kan typisk være faskiner eller regnvandsbede.

- Vigtigst af alt er, at man kigger på sit hus og sin grund og overvejer, om man bør gøre noget. Vi har alle sammen set billeder af oversvømmede sommerhusgrunde og kørt forbi marker, der ligger som store søer - og det er nu, vi skal lære af vintervejret, siger han.

Et af de gode råd, som Ivan Thesbjerg har til haveejere er, at man skal hive fliser og anden hård belægning op:

- Hvis man indretter sig bekvemt med fliser og anden hård belægning omkring huset, kan regnvandet have meget svært ved at komme væk og man samler på fugten, forklarer han og råder samtidig til, at man får sat tagrender op i sommerens tørvejr.

Mens opsætning af tagrender kun kræver lidt praktisk håndelag eller besøg af en tømrer, skal man søge om tilladelse hos kommunen, inden man evt. graver en faskine ned i haven til at tage imod regnvandet fra nedløbsrørene.

På samme måde kræver det en tilladelse fra kommunen - og en autoriseret brøndborer til at udføre arbejdet, hvis man vil etablere en haveboring for at imødekomme de tørkeperioder, som de seneste somre har budt på. 

Alternativt kan man – uden at spørge om lov i kommunen – opsamle regnvandet fra tagrenderne i regnvandstønder, og bruge det til at sikre en grøn græsplæne og en frodig køkkenhave:

- De seneste somre har vist, at man som privat hus- eller haveejer bør forberede sig på at imødekomme perioder med både ekstrem regn og tørke. Her kan man slå to fluer med ét smæk, hvis man opsamler regnvandet, siger Ivan Thesbjerg.  

 

FAKTA:

På den statslige hjemmeside www.klimatilpasning.dk/borger kan både husejere, erhvervslivet og f.eks. landmænd finde brugbare tips til at klimaklargøre boligen, virksomheden eller landbruget.  

På linket her finder du kommunens klimapolitik: https://www.rksk.dk/om-kommunen/politikker-og-strategier

Ringkøbing-Skjern Kommune udgav i 2022 Den Grønne Feriehusguide, hvor sommerhusejere også kan finde kontante råd til at klimasikre deres huse imod oversvømmelser. Den Grønne Feriehusguide findes her: https://klimaplana.rksk.dk/borger/groen-feriehusguide/groen-feriehusguide