1. maj 2019

Flygtninge på plejehjem som sosu-medarbejdere

Flygtninge på plejehjem som sosu-medarbejdere

De har varierende uddannelsesniveau og ringe erfaring fra det formelle arbejdsmarked. De er på udebane, når det gælder det danske sprog, den danske kultur og for manges vedkommende også de kristne værdier. Og så kommer de med en tung bagage af turbulent fortid med krig og konflikt, flugt og utryghed.

Men de har lyst til at arbejde og mod på at integrere sig i det danske samfund. Og hvis man skal lede efter endnu en fællesnævner for de ti kvindelige flygtninge, der i løbet af de kommende uger starter på det såkaldte Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU) på otte plejehjem rundt om i Ringkøbing-Skjern Kommune, er det, at de kommer fra kulturer, hvor de qua deres køn er opdraget til at tage sig af de ældres pleje.

- De har et rigtig godt omsorgsgen og vil gerne arbejde med mennesker. Derfor var det oplagt at oprette et integrationsgrunduddannelsesforløb i plejesektoren, som samtidig kan bane vej til en del af arbejdsmarkedet, der mangler hænder, siger Henriette Ibsen, socialrådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommunes Social- og Integrationsafdeling.

Sammen med sin kollega Tina Christensen arbejder hun lige nu intenst på at få de ti flygtningekvinders IGU-forløb til at køre på skinner. Belært af erfaringerne fra andre kommuner, der har kørt tilsvarende IGU-forløb med varierende succes, er de to socialrådgivere blevet udpeget som mentorer og har dermed tæt kontakt til gruppen, der kommer fra bl.a. Syrien, Myanmar, Somalia og DR Congo.

En meningsfuld ventetid

Kvinderne, der alle er under 40 år, har været i Danmark i mindre end 5 år og har alle flygtningestatus, hvilket betyder, at de kan hjemsendes den dag, myndighederne ikke længere vurderer, at de er individuelt forfulgte i deres hjemlande.

- Det er en underlig venteposition at være i, så i mellemtiden skal de have noget meningsfyldt at lave. Vi tilbyder dem et to-årigt forløb, der kan opkvalificere dem til at søge ind på SOSU-skolen, forklarer Tina Christensen.

I praksis bliver kvinderne ansat på plejehjemmene i 25 timer om ugen og skal derudover følge undervisningsforløb på SOSU-skolen i Herning i løbet af de to år, IGU’en varer.

Sideløbende med den fagspecifikke undervisning skal kvinderne desuden følge danskundervisning én dag om ugen:

- Vi har valgt at lægge danskundervisningen om onsdagen, fordi andre kommuners erfaring med at lægge sprogskolen om fredagen i et tilsvarende forløb viste sig at være en dårlig idé, forklarer Tina Christensen og suppleres af kollegaen Henriette Ibsen:

- Husk på, at de her kvinder ofte ikke har været på arbejdsmarkedet før, så det kræver tilvænning for dem, at være væk fra familie og hjem i så mange timer hver dag. Det er en af de ting, de skal lære.

Introduktion til arbejdsmarkedet

En anden ny ting for kvinderne er, at de via ansættelsen på plejehjemmene, får løn og bliver selvforsynende i stedet for at modtage integrationsydelse. Desuden vil de være dagpengeberettigede efter det to-årige IGU-forløb.

- Det er noget meget nyt for de her kvinder, der ikke har været vant til at tjene deres egen løn, og det er tydeligt at mærke, at de er både stolte og betænkelige, siger de to socialrådgivere, der af samme grund har planlagt en bred introduktion til det danske arbejdsmarked for gruppen.

Allerede før påske mødtes kvinderne på IGU-forløbet derfor med en repræsentant for Forbundet for Offentligt Ansatte (FOA), som har fortalt om fagforeningssystemet, dagpenge, pensionsordninger etc.

Desuden har der været afholdt fællesmøde med alle plejehjemslederne for at forventningsafstemme.

- Der findes ikke nogen skabelon for det her. Det kræver ressourcer at få det til at køre, men omvendt er der en stor vilje til at projektet skal blive en succes og et foregangseksempel for efterfølgende projekter, siger Henriette Ibsen.

- Plejesektoren ved, at man kommer til at mangle hænder, og der går omsorgsfulde kvinder rundt og mangler noget at bidrage med. Vi ser det som en win-win-situation, og håber, at projektet danner præcedens fremover, tilføjer Tina Christensen.

 

FAKTA:

Integrationsgrunduddannelse (IGU)-forløbet varer to år og indeholder fagspecifik undervisning såvel som sprogskole.

Forløbet opkvalificerer deltagerne til optagelse på SOSU-uddannelsen.

De 10 flygtninge bliver ansat på otte plejehjem i Ringkøbing-Skjern Kommune.