30. april 2019

Nye ture i naturen

Nye ture i naturen

Vil du med ud at høste hø på gammeldags manér? Eller med på natursafari og hugormejagt? Og hvad med en nat-tur til natteravnenes skov? Eller en aftentur i kajak til Skjern Å’s udmunding i Ringkøbing Fjord?

Disse er bare nogle af de mange muligheder for at komme på tur med en kyndig naturguide i Naturens Rige og Varde Kommune, der nu ligger klar i 2019-udgaven af ”Ta’ på tur”-folderen.

Ligesom mange af turene er folderen gratis og kan hentes på turistkontorer, museer og biblioteker samt i Borgerservice på rådhusene i Varde, Ringkøbing og Skjern. Den er opdelt i kalenderform, så man nemt og overskueligt kan finde en tur eller et arrangement, der handler om natur- eller kulturhistorie i en af de to kommuner i netop de dage, der passer en bedst.

- I Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner er vi rige på natur – og på kulturhistoriske værdier, som vi gerne vil vise frem og fortælle om. Også til alle de mennesker, der måske er lidt tilbageholdende med at begive sig ud i naturen på egen hånd. Derfor har vi bestræbt os på – endnu en gang – at udgive en komplet folder, hvor man ud over en bred vifte af gode guidede tur-tilbud også får alle de praktiske tip til selv at tage ud på tur i naturen, siger Søren Frederiksen, naturvejleder og udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Folderen, der byder på i alt 423 guidede ture, er udgivet af bl.a. Ringkøbing-Skjern Museum, Vardemuseerne og Naturstyrelsen samt Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner

Bag turene står også en bred vifte af turudbydere som f.eks. Dansk Vandrelaug, Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøet i de danske skove, Danmarks Naturfredningsforening, DGI, FrivilligVest og Vestjyllands Højskole.

Bagerst i folderen ligger forslag til ture på egen hånd opdelt på kommune og med fokus på nogle af de mindre kendte områder som f.eks. Brejning Egekrat, Ulvedalen i Bjørslev Plantage og Bjålum Klit.

Desuden er der en liste over foreslåede besøgssteder, der i Ringkøbing-Skjern Kommune inkluderer attraktioner under Levende Historie, Ringkøbing-Skjern Museum som f.eks. strandfogedgården Abelines Gård og Reberbanen i Skjern samt Danmarks Vindkrafthistoriske Samling og Røde Kro Studedriverkro.  

Endelig indeholder Ta’ på tur-folderen en liste over natur- og friluftsfaciliteter som bålpladser, hundeskove, mountainbikeruter, ridestier og skovlegepladser i Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner, en liste over offentlige skove i de to kommuner, en præsentation af Skjern Å, Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet samt en oversigt over regler for færdsel i naturen.

Folderen ligger også elektronisk på kommunens hjemmeside på https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv/ta-paa-tur (eller søg på ”tag på tur” på hjemmesidens forside).

 

FAKTA

Ta’ på tur 2019 udgives af Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner samt Naturstyrelsen og museerne.

Folderen er gratis og kan hentes på turistkontorer, museer og biblioteker, samt i Borgerservice i Ringkøbing, Skjern og Varde.

Et logo ved introteksten til en tur indikerer, hvem, der står for arrangementet, ligesom det af teksten fremgår, om turen er velegnet for gangbesværede eller for barne- og klapvogne. Flere af turene afholdes på engelsk eller tysk, hvilket markeres af et flag ved omtalen.