3. april 2024

Pårørende til langvarigt syge skal passe på sig selv – nyt kursus på vej

Pårørende til langvarigt syge skal passe på sig selv – nyt kursus på vej

Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder igen et kursusforløb til voksne pårørende til langvarigt syge, for at hjælpe de pårørende med at undgå selv at blive syge på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Kurset henvender sig til alle slags pårørende som eksempelvis partner, veninde, barn, lige som det henvender sig til pårørende til kræftsyge, svækkede ældre eller noget andet. Kurset er altså for alle, der oplever en belastning som pårørende, og som har brug for hjælp til at håndtere det.

Kurset giver mulighed for at møde andre pårørende, der forstår de udfordringer og frustrationer, som en pårørende til langvarigt syge kan have. Formålet med kurset 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' er desuden også at give deltagerne konkrete redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer, som netop kan øge deres trivsel.

- Vi ser, at pårørende bliver syge, fordi de er under stor belastning i hverdagen. Det er både følelsesmæssigt og praktisk krævende at være pårørende til én, der er syg i rigtig lang tid. Pårørende kan derfor selv ende med at blive stressede, deprimerede eller endda kronisk syge. Derfor tilbydes pårørende denne hjælp til selvhjælp, siger Hanne Larsen, som er koordinator for ’Lær at tackle’-kurserne.

- Kurset er et frirum, hvor pårørende mødes med ligestillede og har mulighed for at drøfte emner, som ellers kan være vanskelige at tale om. Vi taler blandt andet om, hvordan de kan bede om hjælp, hvordan de håndterer de svære følelser og symptomer på stress. Når pårørende får større indsigt i problematikkerne, øger de deres muligheder for at gøre noget aktivt og dermed skabe forandring, tilføjer hun.

Kurset begynder onsdag d. 17. april 2024 kl. 14.00 på Sundhedshuset i Tarm, Kirkegade 3. Tilmelding kan ske til Sundhedscenter Vest på tlf.: 9974 1912 eller sundhedscenter.vest@rksk.dk

Kurset består af syv mødegange, instruktørerne på kurset har selv erfaring med at være pårørende og er blevet uddannet og godkendt til at lede kurset. 

 

Fakta:

I en evaluering fra 2021 gennemført af VIVE - Det Nationale Forskningscenter for Analyse og Velfærd, konkluderes det, at kursisterne samlet set efter kurset opnår følgende forbedringer:

• Øget trivsel

• Reduktion af risiko for langvarig stress og depression

• Reduktion af ensomhed

• Reduktion af belastning

• Øget tro på egne evner til at kunne få praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne

Resultaterne fra undersøgelsen viser desuden, at langt hovedparten af kursisterne selv vurderer at have fået udbytte af kurset.

 

750.000 danskere er pårørende til ældre med alvorlige helbredsproblemer. Hvis alle pårørende – uanset alder – medregnes, er antallet formodentlig langt højere. En undersøgelse viser, at næsten hver anden pårørende føler sig deprimeret, mens 1 ud af 3 føler sig stresset. Begge dele på grund af ekstra belastninger i hverdagen. Hver 5. oplever ligefrem, at de er blevet kronisk syge af belastningen.