28. august 2020

Budgetaftale fokuserer på velfærd og nødvendige investeringer

Colourbox

Et historisk højt anlægsbudget går i dette års budgetaftale hånd i hånd med et markant fokus på de borgere, der oplever de største udfordringer.

Venstre, Socialdemokratiet, Kristendemokraterne, SF, Konservative samt løsgængeren Jesper Lærke indgik sent torsdag eftermiddag en budgetaftale, der tilfører flere penge til beskæftigelsesområdet, dagplejen samt hele handicap- og psykiatriområdet. Samtidig indeholder aftalen det største anlægsbudget i Ringkøbing-Skjern Kommunes historie.

Eftersom aftalen faldt på plads efter bare én dags forhandling, træder årets budgetaftale også ind i rækken af dem, der er opnået på kortest tid.

Som der er tradition for i Ringkøbing-Skjern Kommune, har budgettet op til byrådets budgetseminar torsdag og fredag i denne uge været drøftet blandt partiformændene siden før sommerferien, og det er bl.a. det forarbejde, der har ført til den hurtige aftale. Samtidig har der fra begyndelsen været enighed i byrådet om at afvente drøftelserne om den fremtidige skolestruktur, til det særligt nedsatte §17 stk. 4-udvalg afleverer sine anbefalinger til byrådet til oktober.

- Jeg vil gerne takke byrådet for samarbejdet og for en rigtig god budgetaftale, siger borgmester Hans Østergaard og tilføjer:

- Jeg glæder mig over, at vi er kommet frem til et bredt forlig, hvor vi både har fundet råderum til at øge velfærden og til et markant løft på anlægssiden. Det har vi kunnet, fordi vi har fået en udligningsreform, som har skabt et mere rimeligt udgangspunkt for vores kommune. Frem for at tale om nye sparerunder, kigger vi nu ind i en periode med en sund og robust økonomi. Det giver ro og handlefrihed for byrådet og for medarbejderne.

Flere penge til dagplejen og de ledige

På velfærdsområdet er der med forliget, indgået en lang række aftaler. Nogle af de mest markante håndterer kommunens største udfordringer, mens andre har fokus på at sikre en større kvalitet i den service, der hver dag ydes til kommunens borgere. I den sidste kategori hører et initiativ, der øger den såkaldte dagplejebrøk med 2,5 mio. kr. Det betyder bedre forhold og vilkår for kommunens dagplejemødre og –fædre, der får mere tid til det enkelte barn.

På området for handicap- og psykiatri er der afsat ekstra 20 mio. kr. til et forventet merforbrug i 2021. Den afsatte pulje reduceres over årene, så den helt forsvinder i 2024. Her er forventningen fra partierne, at området har potentiale til at løse opgaverne på nye og anderledes måder, uden at det kommer til at forringe indsatsen over for de borgere, der har brug for støtte.

Beskæftigelsesområdet tilføres ekstra 20 mio. kr. i 2021 faldende til 10 mio. kr. i 2024. Ringkøbing-Skjern Kommune er foreløbigt sluppet nådigt gennem coronakrisen, når man sammenligner med andre områder af Danmark og Europa. Men selvom kommunens arbejdsløshed på 3,9 procent er lav sammenlignet med resten af Danmark, så er Ringkøbing-Skjern Kommune blevet ramt – og det giver sig til udtryk i et større udgiftsbehov.

Herudover er der i budgettet afsat 4,3 mio. kr. frem til 2024 til en natur- og kulturbus, der skal være et fyrtårn i kommunens bestræbelser på at få børn og unge ud i naturen og tæt på kulturen i Naturens Rige. Og i hjemmeplejen er der afsat 1,43 mio. kr. årligt til en udvidelse af nattevagtdækningen.

Bedre veje og bedre forhold til børn og unge
På anlægssiden er der afsat lige over en halv milliard kr. frem mod 2024.

Hele anlægsbudgettet fremgår af de vedhæftede pdf’er, hvor man kan se de præcise initiativer, og hvornår midlerne er afsat. Nogle af de initiativer, der bør fremhæves, er:

 • 17,6 mio. kr. til Ungdomsskolen i Skjern
 • 25 mio. kr. til flytning af kommunens Vej & Park-afdeling
 • 116 mio. kr. til vejprojekter (2020-2024) bl.a. til ny omfartsvej og rundkørsel ved Søndervig.
 • 3 mio. kr. til anlæg af vuggestue i Rækker Mølle
 • 17,5 mio. kr. til børnehaven Solstrålen i Videbæk
 • 10 mio. kr. til renovering af Tarm Skole
 • 18 mio. kr. til Holmsland Børnehus
 • Natur- og kulturbus

Fredag middag blev aftalen fremlagt for Ringkøbing-Skjern Kommunes HovedMED, hvor der sidder repræsentanter for alle kommunens medarbejdere.

Fakta:

 • Udskrivningsskatteprocent: 25,0 (uændret)
 • Grundskyldspromille 31 (uændret)
 • Stabil likviditet på 175 mio. kr. ultimo 2021 faldende til 146 mio. kr. i 2024
 • Samlet driftsbudget på 3,685 mia. kr. i 2021.
 • Samlet anlægsbudget for 2021-2024 på 500 mio. kr

Resultat af budgetkonferencen i en samlet fil

Resultatopgørelsen

Nye driftstiltag

Nye anlægstiltag

DUT

Forsyning drift

Forsyning anlæg