31. august 2020

Vil du være med til at forme fremtiden for Stadil-Vedersø?

Skyfish - Vestkystens content pool

Hvilken retning skal Stadil-Vedersø og Vedersø Klit bevæge sig i? Hvilke stedbundne kvaliteter skal der fokuseres på i udviklingen af området? Og hvordan kan nye og eksisterende ideer og drømme blive ført ud i livet?

Det er de overordnede spørgsmål, når Ringkøbing-Skjern Kommunes Planafdeling den 10. september inviterer alle lokale interesserede til opstartsmøde om den kommende helhedsplan for Stadil-Vedersø og Vedersø Klit.

Mødet afholdes i Vedersø Kulturcenter kl. 19-21 og skal sikre, at lokale idéer og ildsjæle er involveret i arbejdet.

Tidligere har Vorgod-Barde, Ølstrup, Ringkøbing og senest Videbæk fået helhedsplaner, der gennem en stærk vision og klare retningslinjer sætter rammerne for byernes fremtidige udvikling.

Og nu er det altså blevet Stadil-Vedersøs tur. Og Vedersø Klits tur, fordi repræsentanter for Stadil-Vedersø Sogneforening på et indledende møde på rådhuset pegede på, at sommerhusområdet og området omkring Vedersø Klit Badehotel ikke bare har et stort udviklingspotentiale, men også kan være med til at styrke udviklingen af Stadil-Vedersø. Dermed er området omkring Kaj Munks præstegård ligeledes omfattet af den kommende helhedsplan.  

- Inkluderingen af Vedersø Klit-området er et godt eksempel på, at det her er de lokale borgeres projekt. Det er dem, der kender området bedst og ved, hvilke tanker og ønsker for fremtiden der rører sig lokalt, siger landskabsarkitekt i Ringkøbing-Skjern Kommune Anne-Marie Bøgh.

Hun står i spidsen for arbejdet med helhedsplanen for Stadil-Vedersø og Vedersø Klit – og hun understreger, at man sagtens kan komme med input senere i processen, hvis man er forhindret i at møde op til kick-off workshoppen.

- Men vi ved af erfaring, at jo før vi får input til processen, jo bedre kan de indarbejdes i resultatet, siger hun og tilføjer:

- Vi udsender en åben invitation og håber, at rigtig mange lokale vil komme og involvere sig,

Lokal forankring

Helhedsplanen skal tage udgangspunkt i områdets identitet og udviklingsmuligheder, og skal styrke de igangværende udviklingsprojekter og skabe mulighed for, at nye ideer og drømme kan opstå.

- Det er kommunens mål, at helhedsplanen dermed bliver et robust planlægnings- og udviklingsredskab, som alle lokale aktører vil gøre brug af og lade sig inspirere af, når de igangsætter nye initiativer og projekter i området, siger borgmester Hans Østergaard.

Han sidder med i styregruppen for Helhedsplanen og tilføjer, at det er vigtigt, at så mange lokale som muligt engagerer sig i arbejdet med helhedsplanen:

- Det her er Stadil-Vedersø-borgernes helhedsplan – og deres mulighed for at være med til at præge udviklingen i deres lokalområde de kommende mange år. Så mit håb er, at folk vil se arbejdet med helhedsplanen som en mulighed – og som et redskab til at være med til at tage ansvar for udviklingen, siger borgmesteren.

For at sikre lokal forankring vil der blive udpeget lokale ambassadører og nøgleaktører, der skal gå forrest i arbejdet med helhedsplanen, være med til at prioritere mellem forskellige ideer og projekter og udbrede lokalkendskabet og dermed ejerskabet til helhedsplanen.

En, der er selvskrevet til en ambassadørpost, er formanden for Stadil-Vedersø Sogneforening, Ulla Rokkjær.

Hun ser helhedsplanen som en udstrakt hånd fra kommunen og håber, at de lokale vil tage imod den:

- Der er en vis skepsis og mistillid til kommunen, efter at vores skoler og plejehjem er blevet lukket. Folk har en fornemmelse af, at vi er blevet overset og glemt på Rådhuset, så med helhedsplanen håber jeg, at folk nu kan se, at kommunen vil vores område – og at kommunen omvendt kan få øjnene op for, at vi også bidrager med noget til kommunen, forklarer hun.

Ulla Rokkjær tilføjer, at hun også ser helhedsplanen som et omdrejningspunkt for et samarbejde på tværs af alle.

- Alle bliver nu budt ind til en fælles snak og får muligheden for at blive en del af noget, der er større end os selv. Jeg håber, at helhedsplanen og processen hen imod helhedsplanen ryster os sammen, giver os et fælles afsæt til at nå et fælles mål og giver os muligheden for at få konkretiseret og realiseret de mange ideer, vi har, forklarer hun.

- En helhedsplan bliver vedtaget politisk. Det betyder, at vi kan bruge helhedsplanen til at få sat vores tanker og ideer i spil, fordi vi bedre kan søge nogle af de store fonde, når vi har den lokalpolitiske opbakning.

Ulla Rokkjær håber desuden, at både unge og gamle og alle dem midt imellem dukker op til kick-off-mødet:

- Jeg har mødt flere som har sagt, at når der pga. covid-19 kræves tilmelding og kun er plads til 100 mennesker, så vil de blive hjemme og lade de unge komme til. Men vi har brug for at få alle involveret – også de ældre, der kan bidrage med deres erfaringer og historiefortælling, siger hun.

Et blankt stykke papir

I Ringkøbing-Skjern Kommunes Planlægningsafdeling peger projektleder Anne-Marie Bøgh på, at man i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for Videbæk udpegede nogle hovedtemaer, der blev arbejdet med som fokuspunkter og indsatsområder. Hun forventer, at der allerede på kick-off workshoppen vil blive foreslået nogle temaer til videre drøftelse, og understreger, at alle emner er åbne for debat:

- Vi kommer med et helt blankt stykke papir uden nogen forudbestemt liste eller prioriterede punkter. Så de lokale nøgleaktører, der involverer sig i arbejdet med helhedsplanen, kan få reel indflydelse på, hvad indholdet i helhedsplanen bliver, siger hun og tilføjer:

- Og der er ikke noget, vi ikke kan diskutere eller inkludere. Hvis et flertal af nøgleaktørerne i helhedsplan-arbejdet peger på et emne, tager vi emnet op som et tema, vi kan diskutere i den fremtidige helhedsplan.

Mens alle emner kan debatteres, er helhedsplanen ikke et økonomisk tag-selv-bord.

- Kommunen betaler for udarbejdelsen af helhedsplanen, men på nuværende tidspunkt er der ikke reserveret penge til evt. anlægsudgifter efterfølgende, understreger Anne-Marie Bøgh og peger på, at nogle projekter har en meget lang tilløbsfase, før de evt. bliver en realitet:

- Men projekter, der er med i en helhedsplan er meget nemmere realiserbare, og i og med, at kommunen er afsender på helhedsplanen, er projekter i helhedsplanen kvalitetssikret af fagpersoner i forvaltningen og dermed valideret.

Efter opstartsmødet vil der blive åbnet en digital idébank, hvor alle kan komme med forslag og ideer til processen. I uge 40 og 41 rykker kommunens planlæggere til Stadil-Vedersø med et mobilt værksted. Erfaringen fra helhedsplan-arbejdet i Videbæk viste, at rigtig mange lokale borgere involverede sig i arbejdet, fordi de kunne dumpe ind fra gaden og tale om deres ideer.

På projektsiden https://helhedsplanstadil-vedersoe.rksk.dk/ kan man læse mere om helhedsplanen for Stadil-Vedersø og Vedersø Klit, ligesom man kan finde det digitale samarbejdsforum for helhedsplanen.

 

FAKTA:

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan tager udgangspunkt i en by eller et områdes identitet og udviklingsmuligheder og er et robust planlægnings- og udviklingsredskab.

Den udarbejdes i et samarbejde mellem kommunen og byens/områdets forskellige aktører, som bl.a. tæller borgere, erhvervsdrivende og foreninger. Helhedsplanen skal sætte rammerne for byens/områdets udvikling ind i fremtiden - og beskriver en udviklingsproces fra den overordnede langsigtede vision til konkrete tiltag, som skal udføres i nærmeste fremtid. Helhedsplanen for Stadil-Vedersø og Vedersø Klit ventes at række frem til 2050.