3. februar 2020

Flere EU-penge til grøn transport

Foto fra Elektrisk Vestrum

Da borgerne i landsbyklyngen VestRum fik tilbudt favorable opstartsvilkår på medlemskab og brug af delebiler i det såkaldte Elektrisk VestRum-projekt, var det en ægte win-win situation.

Borgerne fik billig og fleksibel adgang til grøn transport, og kommunen fik afprøvet, om delebilsordninger og el-cykler kan være et alternativ til familiebilen – eller familiens bil nummer to - i vestjyske landsbyer.

Evalueringen af Elektrisk VestRum-projektet, der ligger under det EU-finansierede COBEN-projekt, er endnu ikke færdig. Men troen på projektet er så stor, at Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede i foråret 2019 besluttede at søge EU-midler til en forlængelse og en udvidelse af projektet.

Derfor er fagfolk i kommunens Energisekretariat i øjeblikket på jagt efter byer, landsbyer og landsbyklynger, hvor det skal undersøges, hvordan brugen af elbiler, delebiler, elcykler og lignende kan udbredes i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Projektet er i tråd med kommunens Energi2020-politik for grøn omstilling, hvor byrådet allerede i 2008 besluttede en ambitiøs strategi, der skal gøre os 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, siger Sophie Walseth Albæk.

Hun er konsulent på COBEN-projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune, og peger på, at COBEN 2-projektet har tre delmål:

  • At understøtte og videreudvikle en bæredygtig forretningsmodel for elektriske delebiler og landsbychauffører
  • At etablere et nyt testområde, hvor tærskelværdien for opstartsstøtte af transportfællesskaber skal undersøges
  • At videreudvikle brugen af elcykler og andre små elektriske transportmidler som el-ATV, el-løbehjul og el-ladcykler med det formål, at brugere ser dem som relevante alternativer til en kort-distance pendlerbil eller familiebil nummer to.

Dermed peger forlængelsen af COBEN-projektet også klart i retning af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at blive fossilfri allerede i 2040.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi allerede 150 procent selvforsynende med grøn elektricitet, og brug af elektricitet i transportsektoren kan være med til at indfri målet om et fossilfrit samfund, siger Søren Elbæk, viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han ser projektet - med inddragelsen af borgere og virksomheder i den grønne omstilling på transportområdet - som et relevant bidrag til det grønne energilaboratorium, der er en del af kommunens nye energipolitik, og tilføjer:

- Samtidig kan projektet være med til at skabe bedre mobilitet og fremme det gode liv i vores landdistrikter og byer, fordi det byder på innovative former for kollektiv trafik og alternativer til familiebil nummer to.

 

FAKTA

COBEN er et EU-støttet projekt om grøn omstilling i samskabelse med borgerne, ildsjæle og foreninger. Projektet har særligt fokus på: vedvarende energi, energirenovering og grøn transport. COBEN 2 vil primært have fokus på grøn transport.

Landsbyklyngen Vestrum dækker landsbyerne No, Hee, Stadil, Vedersø, Tim, Hover og Torsted.

Da hjemmesiden Energi2020 pt er taget ud af drift, er det desværre ikke muligt at læse mere om COBEN 2-projektet.