31. januar 2020

Grønne ambitioner skal profilere Ringkøbing-Skjern Kommune på Folkemødet

Skyfish-foto

Det er ubestrideligt, at Ringkøbing-Skjern Kommune med Energi2020-visionen har en af landets mest ambitiøse energidagsordener. Og selvom kommunen ikke helt når målet i 2020, er resultaterne imponerende.

- I 2023 forventer vi at være 100 procent selvforsynende med lokalt produceret, vedvarende energi, og allerede nu er vi 150 procent selvforsynende med strøm fra vindmøller, siger Henning Donslund, projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat, hvis man beder ham sammenfatte resultaterne kort.

Og de grønne ambitioner rækker videre: Allerede i 2040 skal hele Ringkøbing-Skjern Kommune være 100 procent fossilfri. Det er 10 år før regeringens mål om, at vi som samfund skal være uafhængige af olie, kul og gas i 2050.

For at fortælle de gode historier – og for én gang for alle at få placeret kommunen på det grønne danmarkskort satser Ringkøbing-Skjern Kommune stort på årets Folkemøde, der som vanligt samler politikere og andre beslutningstagere, organisationer, virksomheder og hr. og fru Danmark til fire dages debat og networking på havnen i Allinge den 11-14. juni.

Grønne vinde fra vest

- Når jeg kommer rundt i landet, møder jeg stadig folk, der har et lidt forvrænget – eller forældet - billede af Vestjylland og som derfor bliver meget positivt overraskede over at høre, hvor visionære vi er på den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger borgmester Hans Østergaard.

Han peger på, at kommunen tegner sig for 10 procent af den samlede danske energi fra vind – et tal, der kun vil blive markant forøget, når vingerne begynder at rotere på de planlagte havmøller i Vesterhav Syd.

- Det synes jeg bestemt godt, at vi kan være stolte af, tilføjer borgmesteren.

På Folkemødet vil kommunens Energi2020-vision da også blive fejret, og historien om den grønne vestjyske kommune vil blive fortalt – bl.a. med det storstilede el-bilprojekt WestWind24 som den aktuelle anledning til at invitere beslutningstagere og de mange danskere, der har taget den grønne klimadagsorden til sig.

- Formålet med kommunens deltagelse i Folkemødet er primært at øge kendskabet til Energi2020 og kommunens ambitiøse energi- og klimaindsats. Og så skal man ikke være blind for, at Folkemødet er en af de allerstørste politiske og erhvervsmæssige begivenheder i Danmark, så vi tager også afsted for at skabe og styrke gode netværk – for eksempel i forhold til WestWind24-satsningen, forklarer Søren Elbæk, viceborgmester og formand for Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg.

Ringkøbing Fjord-ræs på Bornholm

- WestWind24 skal anspore individer, organisationer og samfundet til at tage aktivt del i udviklingen af en fossilfri transportsektor, siger projektleder Chris Kroer Jensen.

Efter idé fra komiker Jan Gintberg og journalist Anders Agger er det projektlederens opgave at afdække potentialet for et årligt tilbagevendende internationalt event WestWind24-event i Ringkøbing-Skjern Kommune. West Wind24 skal samle industrien, forskningen, lovgivningen og civilsamfundet til en elbils-challenge og en international konference pakket ind i et stort folkemøde.

- Deltagelsen på Folkemødet er den perfekte ramme at teste potentialet for WestWind24, siger Chris Kroer Jensen.

På Folkemødet har Ringkøbing-Skjern Kommune allieret sig med konsulentbureauet Rud Pedersen om at skabe et event, der sætter Energi2020 på dagsordenen med udgangspunkt i WestWind24 og i form af et el-bils racerløb rundt om en kopi af Ringkøbing Fjord. Alt sammen i gårdhaven på Slægtsgården midt i Allinge, hvor besøgende kan dyste mod borgmesteren, andre politikere, erhvervsfolk og komikeren i et ræs med elektriske modelbiler.

- Vi vil gerne involvere en bred skare af mennesker og påvirke dem til en ændret adfærd. Men vi vil også profilere WestWind24, og vi forventer, at arrangementet på Folkemødet vil åbne for dialog med vigtige beslutningstagere, eksperter og mulige samarbejdspartnere til fremtidens WestWind24, siger Chris Kroer Jensen.

Energibyer i debat

Udover WestWind24-arrangementet i Slægtsgården er Ringkøbing-Skjern Kommune stærkt til stede i Energibyernes telt, hvor de syv førende danske kommuner på energi- og klimaindsatsen går sammen om en række programpunkter, hvor energioptimering, grønne løsninger og klimatiltag debatteres af forskere, innovative teknologiudviklere, politikere og andre med fingeren på pulsen.

Også her vil kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommunes resultater på Energi2020-visionen blive udbredt, ligesom der vil være fokus på kommunens indsats for at blive fossilfri i 2040. 

FAKTA:

Erhvervs- og Vækstudvalget godkendte allerede i januar 2018 en 3-årig deltagelse på Folkemøderne i perioden 2018-2020 med et budget for hvert af årene på 350.000 kr. Budgetterne har ikke været anvendt fuldt ud i 2018 og 2019, hvor deltagelsen kostede kommunen hhv. 256.000 kr. og 74.000 kr. I 2020 er budgettet på 350.000 kr., hvoraf størstedelen kommer fra vækstpuljen for profilering og bosætning, mens kontoen for WestWind24 bidrager med 100.000 kr. og Energi2020-kontoen med 50.000 kr.

Læs mere om WestWind24 her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/westwind24

Se Fossilfri2040-folderen her