17. juli 2018

Forebyggende hjemmebesøg – også i Ringkøbing-Skjern Kommune

Forebyggende hjemmebesøg – også i Ringkøbing-Skjern Kommune

”Der er markant forskel på, hvor ofte kommunerne besøger de ældre som de skal ifølge Serviceloven”, fortalte DR’s Radioavis og pegede på Ringkøbing-Skjern Kommune som bundskraberen blandt kommuner.

Ifølge DR får kun 2 procent af de plus-75-årige et forebyggende hjemmebesøg her i kommunen.

Men virkeligheden er lidt mere nuanceret end overskriften, påpeger Lene Brodde, koordinator for sundhedsfremme og forebyggelse hos Sundhedscenter Vest under Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun vil ikke afvise, at det kun er 2 procent af kommunens borgere på 75 eller derover, der siger ja tak til et forebyggende hjemmebesøg, hvor man f.eks. kan få en snak om, hvilke muligheder der er for hjælpemidler i hjemmet, hjælp til transport, ensomhed, helbredsforringelser eller lignende. Men de har alle fået tilbuddet om et besøg, og selv valgt, om de ønsker besøg eller ej.

Hun peger desuden på, at de mange ældre borgere, der allerede er i kontakt med kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling slet ikke tæller med i den statistik, fordi de løbende får hjemmebesøg af en hjemmehjælper eller sygeplejerske. Derfor modtager de ikke et brev med yderligere et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75:

- Vi sender kun breve med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg til de borgere, der ikke allerede er i kontakt med Sundhed og Omsorg, hvilket vil sige de mange ældre, som egentlig er friske og klarer sig selv uden kontakt med kommunen, siger Lene Brodde. Hun tilføjer:

Lene Brodde peger på, at mange ældre på 65 og derover i dag er meget engagerede i det mangfoldige foreningsliv, der er overalt i kommunen. Sammen med Aktivitetscentre for ældre og masser af frivilligt arbejde holder det mange ældre aktive, og dermed friske længere.

- Vi har gjort os mange tanker om, hvordan tilbuddet til de +75-årige bedst skrues sammen, så det tager hensyn til, at borgerne er mange forskellige steder i deres liv, selvom de deler fødselsår. Derfor stiller vi os til rådighed, men det er op til den enkelte borger at tage imod vores tilbud. Der er en bevidst politik omkring aktivt medborgerskab, som da også går igen i kommunens vision, der siger, at vi vil være tæt på uden at trænge os på.

Lene Brodde tilføjer, at tilbuddet om at modtage et forebyggende hjemmebesøg står ved magt – også selvom man ikke med det samme siger ja-tak.

På besøg hos en låst dør

- Dét man kan klandre os for er, at vi ikke sender et aktivt brev ud til alle på 75 år, hvor vi inviterer os selv hjem til borgeren på en bestemt dag klokken 10, medgiver Lene Brodde, og forklarer, at det er valgt fra, fordi erfaringen viser, at man meget tit ender med at køre ud til en låst dør hos borgere, der ikke har læst brevet og ved, at de får hjemmebesøg – eller til borgere, der ikke synes, de har et behov for at tale med kommunen på nuværende tidspunkt i deres liv.

- Med de ressourcer vi har til rådighed, vil vi hellere bruge kræfterne på andet end at køre ud til låste døre, så vi sender et brev ud, hvor vi oplyser borgeren om, at der er mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg – vi skriver også, at hvis man ikke føler, man har behov for det, fordi man fylder 75 år, er man velkommen til at bede om det på et senere tidspunkt. Når man så bliver 80 år, får man brevene tilsendt løbende hvert 2. år, for at minde om, at tilbuddet stadig står ved magt.

75-års fødselsdagsfest

Netop fordi Sundheds- og Omsorgsafdelingen ikke bruger tid på at køre ud til forgæves hjemmebesøg, kan de være opsøgende på andre områder. Derfor opstod ideen om at invitere til fælles fødselsdagsfester - en hyggelig og social begivenhed med lidt godt til ganen, samtidig med, at de typiske oplysninger, et hjemmebesøg vil komme ind på, er til rådighed på foreningsstande og ved oplæg af nøglepersoner.

Møderne afholdes hvert år i uge 10, fem forskellige steder i kommunen, og arrangeres i samarbejde med Ældrerådet, kommunens aktivitetscentre og lokale foreninger. Alle borgere på 65, 75 og 80 år bliver inviteret med brev, og derudover bliver arrangementet offentliggjort i aviser, med plakater og på hjemmesider – og alle bliver opfordret til at tage en nabo med under armen, som måske ikke selv ville være kommet afsted på egen hånd.

Et af formålene med fødselsdagsfesterne – eller Seniormøderne, som de kaldes nu - er at styrke og dyrke fællesskaberne. På programmet i år var da også et oplæg om fællesskab og glæde, ensomhed og sorg, ligesom nedsat lungefunktion og alkoholvaner blandt ældre var et tema.

- Man er stadig meget velkommen til at bede om et forebyggende hjemmebesøg, men vores håb er, at vi kan nå ud til flere ved at afholde åbne seniormøder end ved hjemmebesøg, forklarer Lene Brodde. Hun tilføjer, at ældre, der har mistet en ægtefælle, i løbet af det første år desuden altid bliver ringet op af kommunens Sundhedscenter med tilbud om en snak – eventuelt i form af et hjemmebesøg.   

Det er de samme sundhedsfaglige medarbejdere, der varetager forebyggende hjemmebesøg, som også har kontakt til borgere med kronisk sygdom, der kommer til afklarende samtaler og rehabiliteringsforløb i Sundhedscenter Vest. På den måde er alle klædt godt på til at tænke i helheden omkring den enkelte borger:

- Ligeledes arbejder vi tæt sammen med andre sundhedsfaglige og lægehuse i kommunen, som er rigtig gode til at have fokus på muligheden for både forebyggende hjemmebesøg, samt andre sundhedstilbud for borgerne, siger Lene Brodde.

 

FAKTA:

Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune sender brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg ud til alle borgere, når de fylder 75 år, og igen når de fylder 80. Herefter modtager man et brev hvert andet år fra kommunens Sundheds- og Omsorgsafdeling. Kommunen gør i brevet opmærksom på, at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg altid er gældende.

Med i brevene er også en liste over emner, man kunne overveje at tale med kommunen om (f.eks. nedsat hørelse, nedsat hukommelse, hjælpemidler i hjemmet, transporthjælp og lignende).