3. juli 2019

Lodsejerdialog starter til august

Situationsfoto fra Borgermøde i Nationalpark Skjern Å-regi Skjern den 6. marts 2019. Foto Merete Jensen

Hvilke fordele kan man som lodsejer have af en nationalpark? Hvilke ulemper kunne der eventuelt være? Og hvordan med lovkrav, økonomi og indflydelse?

Dét er nogle af de emner agronomer og landmålere fra konsulentvirksomhederne Orbicon og Landudviklerne vil drøfte med foreløbig op imod 200 lodsejere, når de fra august vil invitere sig selv indenfor til en kop kaffe og en køkkenbordssnak hos nogle af de lodsejere, der har jord langs Skjern Å i kernen af det foreløbige projektområdeudkast til Nationalpark Skjern Å.

- Vi håber, at en såkaldt ejendomsmæssig forundersøgelse vil give os en fornemmelse af, om der er opbakning til at etablere en nationalpark langs Skjern Å – samt hvilke forudsætninger, der skal være til stede for at realiseringen kan lykkes bedst muligt, siger Søren Elbæk, viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune og medlem af Nationalpark Skjern Å-Udvalget.

Han peger på, at de to konsulentvirksomheder er udvalgt til arbejdet, fordi de tilsammen har et grundigt lokalkendskab og en solid erfaring fra jordfordelingsprojekter andre steder i landet.

- Skrækscenariet for os har været en situation, hvor et jakkesæt parkerer sin dyre bil på gårdspladsen, for at gå ind og tale til den enkelte landmand, før han sætter et kryds ved ja eller nej til Nationalpark Skjern Å i et skema. Derfor har vi allieret os med Orbicon og med Tove Urup Madsen fra Landudviklerne i Skjern, der vil give sig god tid til at tage snakken omkring køkkenbordet og som vil lytte til både begejstring og bekymring i de indledende lodsejerdialoger, forklarer Søren Elbæk.

Han peger på, at konsulenterne ikke bare kender til nationalpark-planerne i detalje; de kender også landbrugets betingelser og begrænsninger og lovgivningen lige fra det statslige vandrammedirektiv til den mindste fredningsbestemmelse.

Formålet med dialogerne er ikke at få den enkelte lodsejer til at tilkendegive, om han/hun vil være en del af nationalparken eller ej. Dialogerne skal derimod lodde stemningen og give et overblik over de ønsker og forventninger lodsejerne i kernen af det foreløbigt afmærkede projektområdeudkast har i forbindelse med en kommende nationalpark.

Orbicon har netop gennemført en forundersøgelse for at fastslå, hvilke faglige kriterier, der skal lægges til grund for udvælgelsen af de lodsejere, der først vil blive bedt om en køkkenbordssamtale. Både geografi og bedriftsstørrelse er væsentlige kriterier; de lodsejere, der har store jordlodder tæt på Skjern Å kan derfor forvente at blive kontaktet i løbet af august eller snarest derefter:

- Vi er opmærksomme på, at august er høstmåned og dermed en af landmændenes travleste perioder på året, siger Søren Elbæk og understreger, at lodsejerdialogen ikke vil stå i vejen for høstarbejdet.

 

FAKTA:

Læs mere om Orbicon og Landudviklerne på hhv. www.orbicon.dk og www.landudviklerne.dk

Læs også dagsorden/referat fra Nationalpark Skjern Å-Udvalgets møder her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/nationalpark-skjern-aa Her kan du også tilmelde dig nyhedsbreve fra Nationalpark-sekretariatet