2. juli 2019

Frivilligheden blomstrer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Colourbox-foto

Er du mellem 30 og 49 år, bosiddende i en by med over 200 indbyggere og er du enten studerende eller i beskæftigelse? Så er der en ret god chance for, at du har arbejdet frivilligt i løbet af de seneste 12 måneder.

En borgerpanelundersøgelse foretaget i Ringkøbing-Skjern Kommune indkredser nemlig den typiske frivillige til netop disse karakteristika.

Undersøgelsen tegner overordnet et positivt billede af frivilligheden i kommunen. Hele 60 procent af de adspurgte svarer, at de har arbejdet frivilligt inden for de seneste 12 måneder. Det er pænt over landsgennemsnittet på 39 procent.

- I kommunens vision skriver vi, at "Naturens Rige bobler af fællesskaber", og at her trives aktive mennesker, som selv taget ansvar og har overskud til andre. Det synes jeg, at tallene her understreger. Jeg synes, det er enormt flot, at seks ud af ti borgere har givet ud af deres fritid og hjulpet andre i løbet af det seneste år, siger viceborgmester Søren Elbæk.

Danmarksmestre i frivillighed

Spørger man medlemmerne af borgerpanelet, om de nogensinde har arbejdet frivilligt, nikker otte ud af ti borgere i kommunen - eller helt nøjagtigt 81 procent. Det tal skal ses i forhold til, at 63 procent af alle danskere - ifølge Center for Socialt Frivilligt Arbejde - på et tidspunkt i deres liv har arbejdet frivilligt.

- Vi har igennem længere tid kaldt os selv danmarksmestre i frivillighed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Undersøgelsen her dokumenterer ikke direkte det udsagn, men den peger da bestemt i retning af, at der er noget om snakken, siger Nicolas Kragekjær Borgels Jespersen, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sammen med FrivilligVest og kommunens analyseafdeling har han stået for borgerpanelundersøgelsen - og for at indsamle og analysere svarene fra de i alt 1.298 borgere, der har medvirket.

Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på udbredelsen af frivillighed i kommunen, og at se på, hvad der får folk til at blive frivillige. Resultaterne af undersøgelsen skal blandt andet bruges som inspiration til hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune og Frivillig Vest fremover bedst kan understøtte nuværende og nye frivillige. undersøgelsen skal blandt andet bruges som inspiration til hvordan frivillige fremover

De unge og de ældre

Undersøgelsen viser, at det i Ringkøbing-Skjern Kommune er de 30-49 årige, hvor andelen af frivillige er størst sammenlignet med de andre aldersgrupper. I gennemsnit lægger de 30-49 årige 90 timer i frivilligt arbejde om året. Gruppen af de +70 årige lægger flest timer. De arbejder i gennemsnit frivilligt 188 timer om året - svarende til mere end fem almindelige 37-timers arbejdsuger.

På landsplan er det da også pensionisterne - og de helt unge, der oftest melder sig til frivillige opgaver, hvad enten de går ud på at stemme dørklokker med en raslebøsse i hånden, træne junior-gymnasterne, stå i genbrugsbutikker, undervise på sprogcaféer, brygge kaffe på væresteder eller bestyrelsesarbejde i sogneforeningen.

Idrætten er det mest populære område, at være frivillig inden for. Hele 35 procent af borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er frivillig inden for idrætsområdet, hvilket er over landsgennemsnittet på 26 procent. Borgere under 50 år er oftest frivillig inden for idrætsområdet, mens de +70 årige oftest engagerer sig inden for sociale, humanitære og velfærdsorienterede områder.

Ikke overraskende svarer 54 procent af de adspurgte, at det skal være en sag, de brænder for, hvis de skal lægge frivillige timer. Godt tre ud af fire (eller 78 procent), der arbejder frivilligt, gør det i en forening eller frivillig organisation. Godt en tredjedel (35 procent) arbejder frivilligt i idrætsforeninger og godt en ud af fem (23 procent) arbejder frivilligt inden for det sociale, humanitære velfærdsområde.

Samtidig siger lidt over halvdelen (51 procent) af de adspurgte, at det arbejde, de udfører, er i et udvalg, i en bestyrelse eller i et råd. 41 procent svarer, at de udfører 'andet praktisk arbejde', mens 23 procent lægger en frivillig indsats som træner, holdleder, instruktør eller lignende.

Af de borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der ikke arbejder frivilligt, angiver 61 procent, at de har for mange ting i privatlivet til at have tid, mens 37 procent har for travlt på arbejdet. Fire ud af 10, som ikke har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år siger, at de vil arbejde frivilligt, hvis de får mere tid.

 

FAKTA:

Borgerpanelundersøgelsen kan læses her så længe de er aktuelle: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/dialog-og-inddragelse/borgerdialog-og-inddragelse

Data fra borgerpanelundersøgelsen er løbende blevet sammenlignet med data fra rapporten "Tal om frivillighed i Danmark" (Center for Socialt Frivilligt arbejde), for at se hvordan frivilligheden er og udvikler sig i Ringkøbing-Skjern Kommune sammenlignet med resten af landet.

 

Om borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune:

For at skabe dialog og inddrage borgerne og brugerne i at finde de bedste løsninger har Ringkøbing-Skjern Kommune etableret et borgerpanel for at styrke kommunikationen og indsamle viden om, hvordan det er at være indbygger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Borgerpanelet består af omtrent 2000 borgere på 18 år eller derover, som fordelt på køn, alder og geografi udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere.

Viden & Strategi gennemfører løbende undersøgelser blandt kommunens borger- og virksomhedspanel om forskellige emner lige fra Det gode liv til virksomhedernes udvikling. De seneste analyser finder du her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/organisation/dialog-og-inddragelse