6. juli 2020

Visionsplanen for Hvide Sandes Troldbjerg er klar

Snip fra visionsplan

Alene navnet lyder fortryllende. Og med både bunkere fra 2. verdenskrig og signalmast, der i gamle dage hjalp fiskerne sikkert i havn, bærer vestenvinden over Troldbjerg også på historiens vingesus.

Men sliddet er gennem årene trampet og trådt ned i den gamle sandklit lige nord for slusen i Hvide Sande og trods en blændende udsigt, er der ikke megen magi tilbage på stedet. Tværtimod fremstår Troldbjerg både slidt og fragmenteret, med den ene af trapperne i så dårlig stand, at den for nylig blev pillet ned.

I stedet for enkeltvise renoveringer af Troldbjerg med ren vedligehold for øje, har Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Kultur, Natur og Fritid nu fokuseret på en helhedsorienteret og ambitiøs tilgang til Troldbjerg.

Derfor har kommunen bedt arkitektfirmaet GETTO skitsere en plan for renovering og udvikling af Troldbjerg – med fokus på at skabe et samlet, unikt byrum, der kigger fremad.

Og dét er der kommet en 24-siders visionsplan ud af.

I visionsplanen kalder arkitekt Trine Blicher Folmer Troldbjerg et ’rigtig spændende byrum, hvor vild natur og by smelter sammen’. Og skriver videre, at det er noget, der er ’særligt karakteristisk for Hvide Sande, der med sin placering ud til Vesterhavet lever i første række til naturens kræfter’.

- Første skridt mod Troldbjergs fremtid er visionsplanen her. Sammen med lokale aktørers ønsker og idéer skal visionen føre til kreative og gode løsninger i forhold til vedligehold, bevaring og oplevelse. Og den skal være grundlag for at skabe et unikt by-naturrum, som borgerne i Hvide Sande og hele Ringkøbing-Skjern Kommune vil være stolte af, forklarer Anders Berg Jacobsen.

Han er kulturkonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune og ansvarlig for Troldbjergprojektet. Han peger på, at visionsplanen består af en analyse af Troldbjergområdet og dets gæster, ligesom den bygger på borgerinddragelse i form af borgermøder og en arkitekturworkshop, der blev afholdt med 5.C på Hvide Sande skole.

- Vi ønsker et udviklingsprojekt, som har et højt ambitionsniveau, men som samtidig holder fast i det eksisterende Troldbjerg, forklarer han og tilføjer:

- Stedet har et enormt potentiale, fordi tusinder besøger Troldbjerg hvert år.

Anders Berg Jacobsen peger på, at udviklingen af Troldbjerg skal ske med respekt for den omkringliggende natur og historie – og med vægt på slidstærke materialer, der kan klare både vind og vejr i Hvide Sande.

Næste skridt i udviklingen af Troldbjerg er, at et team blandt andet bestående af en kunstner og en landskabsarkitekt i samarbejde med interesserede lokale, kommer med et konkret bud på hvordan det fremtidige Troldbjerg kan se ud.

- Med særlig vægt på kunsten, ønsker vi at skabe et særligt sted for både børn og voksne, turister og lokale, forklarer Anders Berg Jacobsen.

Visionsplanen for Troldbjerg ligger frit tilgængelig for interesserede borgere på Hvide Sande Bibliotek og kan desuden findes som pdf-fil her: /Files/Nyheder/1_Juli2020/Visionsplan Troldbjerg.pdf