6. juli 2020

Skoleledere og -lærere forlader Skolestrukturudvalget

Mostphotos

”Helt udramatisk”, siger fagchef for Dagtilbud og Undervisning Flemming Nielsen om det faktum, at de to repræsentanter for henholdsvis Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforbund (DLF) forud for det seneste møde i Skolestrukturudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune valgte at forlade udvalget.

Både skolelederne og lærerne forklarer i e-mails rundsendt til samtlige udvalgsmedlemmer beslutningen med, at udvalgets arbejde nærmer sig afslutningen, hvor arbejdet har fået en anden karaktér:

”Vores indtryk er, at det videre arbejde omhandler nogle meget konkrete modeller, og drøftelserne forventes fremadrettet at blive af mere politisk karakter. Da Skolelederforeningen ikke ønsker at blive taget til indtægt for nogen politisk beslutning, trækker foreningen sig fra skolestrukturudvalget”, skriver Skolelederforeningens formand i Ringkøbing-Skjern Kommune Torben Friis Svendsen.

Han tilføjer, at Skolelederforeningen fortsat står til rådighed for en ’faglig kvalificering’ af eventuelle spørgsmål i Skolestrukturudvalget.

Det samme gør DLF. Eller som kredsformand Kirsten Busk skriver til udvalget:

”Vi har som medarbejderrepræsentanter sat stor pris på, at vi blev inviteret med i udvalget” … ”Er der behov for afklaring af konkrete spørgsmål, står vi gerne til rådighed”.

Efter de to fagforbunds udtræden består Skolestrukturudvalget nu af kommunalpolitikere, repræsentanter for forældre, Ungerådet og Landdistriktsrådet, som i fællesskab arbejder på et eller flere forslag til en ny skolestruktur i kommunen.

Grundig gennemgang

Inden resten af udvalget gik på sommerferie, gennemgik Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Viden og Strategi på udvalgsmødet i tirsdags en analyse af elevernes geografiske fordeling og af konsekvenserne for længden af skolevejen ved forskellige ændringer i skolestrukturen. 

På baggrund af oplægget besluttede Skolestrukturudvalget, at der kan være skoler, som uanset lavt elevtal bør opretholdes af hensyn til geografisk balance og rimelige afstande.

På mødet fik udvalget desuden en gennemgang af kommunens skoler ud fra en bygningsmæssig vurdering; hvilke skoler har kapacitet til evt. at modtage flere elever i forbindelse med en skolelukning(er), og hvordan er vedligeholdelsesstanden på kommunens skoler.

- Vi vil gerne sikre, at vi har vendt alle sten, og at de forslag, vi skal aflevere til Byrådet tager højde for alle de ting, der kunne spille ind på en endelig beslutning om skolesammenlægninger og –lukninger, siger formand for Skolestrukturudvalget Trine Ørskov og tilføjer:

- Jeg tror, vi kommer til at lukke skoler - i landdistrikter og i større byer. Jeg tror også, at vi med det grundige arbejde, der ligger forud, kan træffe en gennemtænkt beslutning og tilbyde en stærk folkeskole, der har fokus på elevernes trivsel og læring og på samspillet med det omkringliggende samfund. Nu og i de kommende år.

Til næste udvalgsmøde den 10. august har udvalget bedt om yderligere vurderinger af konkrete muligheder for at optage flere elever særligt på Ringkøbing Skole men også på andre skoler, som eventuelt vil få udvidet skoledistriktet.