22. juni 2018

Hele verden vil lære om landbrug i Ringkøbing-Skjern

Hele verden vil lære om landbrug i Ringkøbing-Skjern

Japan, Kina, Laos, Tyskland, Portugal og Danmark er alle repræsenteret, når AU-HU Joint Summer University for anden gang slår dørene op på Innovest for 29 universitetsstuderende inden for landbrugsfagene.

Baggrunden er den højtspecialiserede viden om fødevareproduktion og naturbeskyttelse, der findes i området.

- Fødevareproduktion er en del af vores dna her i området. Vi har generationers nedarvet know how og fornemmelse for driften koblet med et udsyn der gør, at vi hele tiden inkorporerer den nyeste viden i produktionen. Det vil vi gerne videndele med hele verden om, siger Lennart Qvist, formand for Videnudvalget, der byder de studerende velkommen.

De studerende ankommer lørdag den 23. juni og skal tilbringe en uge med vekslen mellem teori og praksis.

Den officielle titel på kurset er ”Integrated Nutrient Management”. Formålet er, at give de studerende indblik i den måde, som danske landmænd, myndigheder og forskningsinstitutioner samarbejder om reduktion af kvælstoffer i landbrugsproduktionen.

Innovests auditorier danner rammen om forelæsninger og projektarbejde, mens ture i felten blandt andet går til lokale landbrug, Viftrup Biogas og Aquatarium samt et obligatorisk møde med Vesterhavet.

Gentager succesen

Sommeruniversitetet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, det japanske Hokkaido University, Vestjysk, Innovest og kommunen.

Landboforeningen Vestjysk er trådt ind i samarbejdet og vil varetage dele af undervisningen og formidle kontakt til lokale landmænd og virksomheder, som de studerende skal besøge for at se, hvordan teorierne omsættes til praksis. 

Det er andet år, at sommerkurset udbydes, og med et større deltagerantal og gode evalueringer, er forventninger til årets sommeruniversitet høje

- Jeg forventer, at vi igen får tegnet et billede af et stærkt område for moderne fødevareproduktion, og at vi knytter endnu stærkere bånd til højtuddannede fra hele verden, siger Lennart Qvist.

Sommeruniversitetet rundes officielt af fredag den 29. med en reception i Innovest med deltagelse af borgmester Hans Østergaard. Lørdag bliver flere af de udenlandske studerende hængende og udforsker området som turister.

Fakta

AU-HU Joint Summer University er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Hokkaido University, Vestjysk, Innovest og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er andet år, at sommeruniversitetet finder sted. Sommeruniversitetet er foreløbig aftalt til at foregå i fem år.

I år kommer deltager 29 studerende fra Japan, Kina, Laos, Tyskland, Portugal og Danmark. De asiatiske studerende deltager alle fra Hokkaido University, mens de øvrige er tilmeldt igennem Aarhus Universitet.