9. juni 2020

Naturens Rige har FSC-certificeret skovene

colourbox

Væltede træer og ujævn skovbund dækket af ufremkommeligt krat.

Det lyder måske ikke som den ideelle skov, men det er det faktisk. I hvert fald, hvis man går ud fra kravene i den såkaldte FSC-certificering, som Ringkøbing-Skjern Kommune netop har fået påstemplet alle kommunens skove.

FSC er en international skov-certificering, som oprindeligt skulle forebygge ulovlig skovning af tømmer. I en dansk kontekst betyder certificeringen, at man forpligter sig til at genplante fældet skov og tager specielle hensyn til flora og fauna i skoven. F.eks. skal der være en vis andel urørt skov og derudover en variation af træer og planter – herunder minimum 20 procent hjemmehørende arter.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune skulle vi lade godt 12 ha stå urørt hen for at opnå FSC-certificeringen fortæller skovfoged Poul Gregersen og tilføjer, at kommunen har fundet op imod 40 hektar, der nu udvikler sig som urørt skov. Derudover har kommunen igennem flere år valgt, at skovarbejdet ikke må foregå med tunge maskiner i de våde måneder, fordi det går ud over skovbunden.

- FSC-certificeringen ændrer ikke så meget på, hvordan vi driver skov, for vi har egentlig altid drevet skoven efter de principper om at lade urørt skov stå hen til fordel for f.eks. biller og hulerugende fugle, siger Poul Gregersen og peger på, at den urørte skov også inkluderer store, gamle træer, som på sigt vil blive til bolig for mange vedborende insekter.

- Nogle steder vælger man at lade de besværlige skrænter, hvor det alligevel er bøvlet at skove træerne stå som urørt skov, men vi har haft biologerne med ude og kigge på skoven, så vi sikrede, at det, der står tilbage som urørt skov også er områder med en god værdi for biodiversiteten, forklarer Poul Gregersen.

Pres fra industrien

De kommunale skove i Ringkøbing-Skjern Kommune har faktisk haft skovbrugscertificeringen PEFC igennem flere år. Når skovene nu er blevet dobbeltcertificeret sker det bl.a. af hensyn til – og efter pres fra erhvervslivet, fortæller borgmester Hans Østergaard.

- Vi kalder os Naturens Rige, og kan selvfølgelig kun være interesserede i ansvarligt skovbrug. Samtidig er vi en kommune med et stort fokus på at hjælpe erhvervslivet med at skabe vækst og udvikling. Med FSC-certificeringen af de kommunale skove kombinerer vi de to hensyn, siger Hans Østergaard og tilføjer, at han vil anbefale andre at få certificeret deres skove:

- De steder, hvor man ikke allerede har certificeringen på plads – og det gælder både i andre kommuner og private skovejere - kan jeg kun anbefale, at man får FSC-certificeret skovene af hensyn til træindustrien, der har brug for det FSC-certificerede træ, og af hensyn til natur og biodiversitet, siger han.

Hans Østergaard har gennem længere tid haft drøftelser med akustikpladeproducenten Troldtekt, der på deres fabrikslinje i Troldhede producerer akustikpladerne baseret på bæredygtig dansk rødgran. Akustikpladerne anvendes i bl.a. boliger, skole- og undervisningsbyggeri, og virksomheden efterspørger FSC-certificeret træ skovet lokalt inden for kommunegrænsen.

- Vi bruger udelukkende certificeret rødgran i produktionen. Det er ikke bare et ønske fra vores kunder; det er et markedskrav i dag efter det paradigmeskifte, der er sket de seneste tre-fem år. Og efterhånden er det også blevet et krav, at træet skal være skovet lokalt for at reducere co2-aftrykket på transporten, siger Peer Leth, administrerende direktør i Troldtekt.

Som en del af sit værdigrundlag opererer virksomheden efter cradle to cradle-principperne for social ansvarlighed overfor såvel miljø som samfund og medarbejdere. Peer Leth håber da også, at Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om at blive FSC-certificeret vil inspirere de omkringliggende kommuner til at gøre det samme:

- Der er allerede en massiv efterspørgsel på FSC-certificeret træ og vi kan se, at efterspørgslen i fremtiden vil blive langt større end udbuddet, forklarer han.

Med trecifrede millioninvesteringer i bæredygtig produktion i Troldhede, er eksporten af Troldtekt-akustikplader til udlandet væsentlig for virksomheden – ikke mindst eksporten til bl.a. Sverige og Tyskland, hvor FSC-certificeringen også er både kendt og efterspurgt:

- Kommunens FSC-certificering af skovene rammer to ting hos os. Dels kan vi fastholde lokal sourcing og dermed minimal udledning af co2 ved transport uden at gå på kompromis med vores krav til certificerede råvarer, og dels kan vi fortsætte det eksporteventyr, vi har gang i, siger Peer Leth.