14. januar 2020

Kom til borgermøde om udviklingen af Søndervig

Skyfish-foto

Hvordan skal Søndervig udvikle sig, så kvaliteten af byens rum løftes til gavn for turismen og dem, som bor og arbejder i byen? Det har Ringkøbing-Skjern Kommune bedt arkitektfirmaet Møller & Grønborg komme med forslag til.

Onsdag d. 29. januar kl. 19.00-21.00 vil arkitekternes forslag blive præsenteret for interesserede borgere, når der afholdes borgermøde om udviklingen af Søndervig i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i Kloster.

På mødet byder viceborgmester Søren Elbæk velkommen. Som formand for kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg er han også formand for styregruppen for udviklingen af Søndervig og Hvide Sande.

Efter velkomsten vil Møller & Grønborg præsentere deres forslag til den strategisk-fysiske udviklingsplan for Søndervig, hvorefter der er tid til spørgsmål og kommentarer fra de deltagende borgere.

Udviklingspotentiale

Da det i efteråret blev offentliggjort, at Møller & Grønborg var valgt til at arbejde med udviklingsplanerne for Søndervig såvel som for Hvide Sande, fastslog projektlederen, Jens Christian Pasgaard, der er arkitekt hos Møller & Grønborg, at de to kystbyer har potentialet til at blive nogle af Danmarks mest attraktive destinationer.

 - Begge byer rummer unikke udviklingspotentialer. Vi opfatter det som et stort privilegium at kunne bidrage til at kvalificere udviklingen af både Hvide Sande og Søndervig og styrke stedernes landskabelige og arkitektoniske kvaliteter, sagde han.

I arbejdet med udviklingsplanen for Søndervig har Møller & Grønborg identificeret flere udviklingspotentialer, herunder:

  • At trække hav- og fjordlandskabet ind til byen og synliggøre det i bymiljøet
  • Udvikling af overnatningskapaciteten
  • Håndtering af parkering
  • At arbejde med de eksisterende stisystemer, så der trækkes linjer på tværs af Søndervig fra havet og ind til fjorden, samtidig med at der skabes en kobling med overgange til Lalandia-feriecenteret, der er under opførelse.

Kvalitet i udviklingen

- Kysten er allerede en populær turismedestination, og antallet af turister og andre besøgende vil kun blive forøget i de kommende år. Så udviklingsplanen er Ringkøbing-Skjern Kommunes forsøg på at sikre, at kvalitet i oplevelsen følger med turismekapacitetsudvidelsen, siger Søren Elbæk og peger på, at udviklingen af Søndervig skal bygge videre på byens nerve og stedbundne kvaliteter.

- Arkitekterne kender byens særlige kvaliteter og tænker i helheder, så jeg er sikker på, at vi vil blive præsenteret for forslag til en udviklingsplan, der imødekommer fremtidens behov, men samtidig tager hensyn til fastboende, turister, erhvervsdrivende og andre aktører, siger Søren Elbæk.

Parallelt med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Søndervig arbejder Møller & Grønborg også på en udviklingsplan for Hvide Sande, og i begyndelsen af februar vil der blive afholdt borgermøde om udviklingsplanen for Hvide Sande.

Udviklingsplanen for hhv. Søndervig og Hvide Sande skal vedtages på et byrådsmøde i april, men inden da ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune altså at høre borgernes holdninger og kommentarer til planerne.

 

FAKTA:

Borgermøde om udviklingsplanen for Søndervig afholdes den 29. januar, kl. 19.00-21.00 på Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing. Dørene åbner kl. 18.30 og der er egen transport til og fra mødestedet.

Der vil blive serveret kaffe/te og kage. Tilmelding senest den 23. januar kl. 23.00 via hjemmesiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/udviklingsplaner-for-soendervig-og-hvide-sande/

 

Program:

  • 19.00-19.15: Velkomst ved viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Søren Elbæk
  • 19.15-20.30: Præsentation af den strategisk-fysiske udviklingsplan ved arkitektvirksomheden Møller & Grønborg
  • 20.30-21.00: Opsamling med spørgsmål og kommentarer

 

Arbejdet med udviklingsplanerne for hhv. Søndervig og Hvide Sande sker i et samarbejde med Søndervig Beboerforening, Klittens Beboerforening, Hvide Sande Havn, Foreningen Havnen, Centerforeningen i Søndervig, Realdania og Dansk Kyst og Naturturisme. 

Den strategisk-fysiske udviklingsplan gennemføres som et led i Realdanias indsats Vestkysten viser Vejen, der har til formål at løfte Vestkystens kystbyer og attraktioner til gavn for alle, der bor ved og besøger den danske Vestkyst. Realdania har afsat i alt 40 mio. kr. til indsatsen, der ud over de strategisk-fysiske udviklingsplaner også skal støtte realisering af konkrete projekter og udvikle et fælles koncept for wayfinding på tværs af hele Vestkysten. Læs mere om indsatsen her: https://realdania.dk/projekter/vestkystenviservejen

 

Læs mere om udviklingsplanerne for Søndervig og Hvide Sande her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/oktober/udviklingsplaner-paa-vej-for-soendervig-og-hvide-sande