8. februar 2023

Lær at tackle-forløb skal få langvarigt syge til at passe bedre på sig selv

Colourbox

350.000–400.000 voksne danskere oplever i løbet af et år symptomer på angst op imod 300.000 oplever symptomer på depression. Det anslår Sundhedsstyrelsen og Psykiatrifonden.

Angst og depression er med andre ord hyppigt forekommende psykiske lidelser, og derfor er der god grund til, at kommunerne udbyder kursusforløb, hvor borgere med angst og depression lærer at tackle deres situation og håndtere udfordringerne.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har Sundhedscenter Vest siden 2007 udbudt kursusforløb under ”Lær at tackle”-paraplyen. Lær at tackle kurser er korte selvhjælpsforløb, der er udviklet på Stanford University i USA på baggrund af mere end 35 års forskning, I dag er kurserne udbredt i mere end 30 lande verden over.

Formålet med kurserne er at øge livskvaliteten hos borgere med f.eks. angst eller depression.

Det særlige ved forløbene er, at instruktørerne på holdene er frivillige, som selv har eller har haft den pågældende situation tæt inde på livet. Det gør for mange en stor forskel at møde andre, der har samme udfordringer som en selv. Der kræves ikke henvisning fra lægen for at deltage på kurset.

En bedre hverdag

”Lær at tackle”-kursusforløbet er en overordnet ramme for såkaldte mestringsprogrammer, hvor borgere med angst og/eller depression kan få redskaber til bedre at mestre deres situation i hverdagen.

Gennem syv kursusmoduler á 2,5 timer mødes de med erfarne undervisere og lærer gennem undervisning og erfaringsudveksling – eller som der står i kursusmaterialet ”kognitiv indlæringspsykologi” - at få en bedre hverdag som langvarigt syg.

Positive effekter af kurset

Kurset ”Lær at tackle angst og depression” starter op tirsdag d. 7. marts i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En lang række videnskabelige undersøgelser dokumenterer positive effekter af ”Lær at tackle”-kurserne. Deltagerne i kurserne har bl.a. fået øget trivsel, færre symptomer og er blevet bedre til at mestre hverdagen og sygdommen, herunder også en øget tro på egne evner til at mestre situationen og til at få følelsesmæssig og praktisk støtte hos omgivelserne.

 

FAKTA:

Lær at tackle er gruppeforløb, der skal hjælpe mennesker med angst og/eller depression til at håndtere hverdagen på bedst mulig vis.

Du kan læse mere om Lær at tackle-forløbene i Ringkøbing-Skjern Kommune på siden her:  https://sundhedscenter-vest.rksk.dk/sundhedsfremme-og-forebyggelse/laer-at-tackle

I to ud af tre danske kommuner har foreløbigt 34.000 danskere haft glæde af Lær at tackle-forløb.

I Ringkøbing-Skjern Kommune starter Sundhedscenter Vest nyt ”Lær at tackle angst og depression”-forløb op den 7. marts 2023. Interesserede på 18 år og derover kan henvende sig til Hanne Larsen på hanne.larsen@rksk.dk eller sende en e-mail til sundhedscenter.vest@rksk.dk for mere information eller tilmelding.

Det er gratis at deltage i kursusforløbene.

Ifølge Komiteen for Sundhedsoplysning, har følgende positive effekter vist sig ved ”lær at tackle”-forløbene for angst og depression:

•                           Bedre selvvurderet helbred

•                           Reduktion af smerte og træthed

•                           Reduktion af symptomer på angst og depression

•                           Reduktion af bekymring for helbred

•                           Øget self-efficacy (tro på egne evner)

•                           Reduceret funktionsbegrænsning

•                           Øget brug af kognitive strategier til at håndtere symptomer

•                           Øget fysisk aktivitet

•                           Øget trivsel

•                           Bedre søvn