30. maj 2019

Blåt flag og ren strand på programmet i Vedersø

Foto fra Søren Frederiksen

Vedersø Klit Strand er Danmarks ældste Blå Flag Strand. Faktisk er det 32. sommer i træk, når det blå flag hejses Grundlovsdag.

Flaget, der hejses i et samarbejde mellem Grundejerforeningen Vedersø Klit, Friluftsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune markerer, at stranden ved Vedersø Klit er en af Europas fineste badestrande.

Stranden er forhåbentlig også en af Europas reneste strande - i hvert fald efter den 5. juni. For i forlængelse af flaghejsningen er frivillige inviteret til at deltage i den store årlige strandrydderdag, der er en del af initiativet Nordisk Strandrydder Dag.

- Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, hvor vi afslutter et par timers strandrensning med forfriskninger ved grillhytten, fortæller formanden for Vedersø Klit Grundejerforening, Bjarne Sørensen.

Med start kl. 13 på P-pladsen ved Vedersø Klit Strand hejses det blå flag, og derefter fordeles indsamlingsruterne til de fremmødte borgere og gæster, hvorefter alle spredes og gennemfører en grundig rengøring af strand, klitter, indfaldsveje mm. Arrangementet slutter ca. kl. 16. Bjarne Sørensen anbefaler, at frivillige til strandrydningen medbringer gummistøvler, da man kan være heldig at møde hugorme i klitterne på de gode solskinsdage.

Pallekasser til affald

Alt affald samles ind, men det er primært marint affald, der er i fokus på Nordisk Strandrydderdag. Det er alt det affald, der befinder sig i havet eller skyller ind på kysten:

- Kampagnens overordnede formål er at forebygge marint affald i de nære farvande igennem holdningsbearbejdning og en vidensbaseret koordineret indsats, siger Søren Frederiksen, naturvejleder og udviklingskonsulent ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på at 80 procent af det affald, der findes ved havet er plastik - og at der årligt fjernes mindst 200 tons affald på kysten - alene i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune opsat 60 pallekasser til affald langs kysten. Nogle få kasser er fast inventar på stranden året rundt, men de fleste står der fra det tidlige forår og indtil de værste efterårsstorme tvinger dem i vinterhi. Kasserne, der har informationsskilte på dansk, tysk og engelsk, er eneffektfuld affaldsløsning, når det kommer til spontan frivillig indsamling af marint affald langs kysten. De appellerer til turister såvel som lokale borgere og forsikrer samtidig strandens gæster om, at udfordringen med affald på stranden og i havet prioriteres og håndteres af kommunen.

Du kan finde kassernes placering på kystlinjen her:

Ren natur i naturen

Ud over strandrensningen ved Vedersø den 5. juni, er der løbende strandrydder-projekter langs Ringkøbing-Skjern Kommunes 52 km vesterhavskyst og 100 km fjordlinje. Under navnet Ren Natur kan frivillighedsforeninger optjene sponsormidler til deres klubaktiviteter ved at samle affald i deres nærområde. Ud over at indsamle affladet hjælper frivillighedsorganisationerne også med at analysere affaldet, og skal bla. undersøge, om det affald, de indsamler er landbaseret og dermed på vej ud mod havet, eller om det er havbaseret affald, der skyller i land med havets bølger.

 

FAKTA

Kampagnen Nordisk Strandrydder Dag 2018 strækker sig over perioden 31. marts til 1. juli og indeholder mange forskellige events og initiativer op langs vestkysten.

I 2019 deltager følgende danske kommuner i kampagnen: Ringkøbing Skjern, Holstebro, Lemvig, Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn.

De danske kampagneaktiviteter koordineres med de øvrige nordisk lande, samt Grønland, Færøerne og Åland, som også deltager i 2019.

  • Der er 152 km kyststrækning i Ringkøbing-Skjern kommune, hvoraf 52 km er vesterhavskyst og 100 km er kystlinje i Ringkøbing Fjord
  • Alle 152 km er omfattet af en kommunal forpligtelse til strandrensning.
  • Siden 1980'erne er der blevet fortaget kommunale strandrensninger af denne kystlinje.
  • På de 52 km vesterhavskyst bades der overalt, hvorimod på strækningen langs Ringkøbing Fjord er der markeret 25 badestrande
  • I perioden marts til oktober foretages der strandrydning af affald på hele kyststrækning.
  • Årligt fjernes der anslået et sted mellem 200 og 400 tons affald fra denne kyststrækning.

MARINT AFFALD...

  • er en fællesbetegnelse for det affald, som befinder sig i havet eller skyller ind på kysterne
  • findes også i Danmark! I sæsoner med meget vestenvind skyller op mod 1000 tons ind langs den jyske vestkyst årligt
  • er mange typer af materialer. Men plastik er der mest af. Mere end 80% af det marine affald i Danmark er plastik.