17. maj 2024

Kommunens borgerrådgiver får stadigt flere henvendelser fra borgerne – og det er positivt

Mia Uldum Lundsberg

266 gange er borgerrådgiveren i Ringkøbing-Skjern Kommune blevet kontaktet af borgere, der havde brug for hjælp til at håndtere en sag eller en afgørelse i 2023.

Det fremgår af borgerrådgiver Mia Uldum Lundsbergs årlige afrapportering til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er godt 100 flere henvendelser end i 2022, hvor borgerrådgiverfunktionen blev oprettet i april måned og derefter fik 166 henvendelser.

Samtidig har der været ’mere tyngde’ i de sager, der i 2023 landede på hendes bord, forklarer Mia Uldum Lundsberg.

- For mig er det ubetinget positivt, at jeg har fået flere henvendelser sidste år, for det viser, at flere og flere borgere ved, at jeg er her til at hjælpe dem, hvis noget går skævt i deres kontakt med kommunen, siger hun.

Samtidig peger Mia Uldum Lundsberg på, at flere medarbejdere i kommunen er begyndt at henvise borgere til borgerrådgiveren.

- Det er vigtigt for mig, at f.eks. en sagsbehandler har tillid til borgerrådgiverfunktionen og tør henvise en borger til mig, når noget er gået galt i deres samarbejde, forklarer hun og tilføjer, at det som regel ikke er selve afgørelsen i en sag, borgeren klager over, men dét, at der er gået noget skævt i borgerens møde med kommunen.

Udover at fungere som borgernes stifinder, vejleder, mægler og bisidder i mødet med det kommunale system rådgiver borgerrådgiveren også kommunens medarbejdere.

- Som borgerrådgiver kan jeg ikke ændre indholdet i en afgørelse, der er truffet, men jeg kan undersøge, om sagsbehandlingen er foregået korrekt og påpege eventuelle fejl, så administrationen kan lære af dem, forklarer Mia Uldum Lundsberg og tilføjer, at hun kan hjælpe borgere, der har svært ved at forstå en afgørelse, som ønsker at klage over kommunens sagsbehandling og borgere, der er ’faret vild’ i det kommunale system og har brug for vejledning eller vejvisning.

- Det, der fylder, er tit, at man ikke føler sig hørt som borger, så det er relativt små greb, vi som kommune kan tage fat i for at få bedret forløbet for nogle af disse borgere, siger hun.

En af borgerrådgiverens væsentligste opgaver er netop at styrke dialogen mellem borgere og kommune.

Derfor har Mia Uldum Lundsberg skrevet en pjece om borgernes rettigheder i mødet med kommunen. Den ligger på kommunens hjemmeside og kan læses på linket her: 

Herudover har borgerrådgiveren taget initiativ til at få skabt en visuel klagevejledning, der skal tydeliggøre for borgerne, hvordan man kan klage over en afgørelse fra kommunen.

- Det er ikke et formål med borgerrådgiver-funktionen at få en masse borgere til at klage, men borgerne skal vide, at muligheden er der. Det er en vigtig rettighed, man har som borger. Og man skal vide, at der f.eks. ikke er noget formkrav til en klage. Man kan indgive en formel klage ved at ringe op; det behøver kun tage to minutter, forklarer Mia Uldum Lundsberg.

Mia Uldum Lundsbergs årsberetning til byrådet rummer anbefalinger om en løbende opkvalificering af medarbejdernes forvaltningsretlige kompetencer og et styrket fokus på det gode samarbejde og den gode kommunikation mellem kommunen og borgerne.

Borgerrådgiveren er ansat af byrådet og afrapporterer direkte til byrådet uafhængigt af kommunens administrative ledelse. Beretningen for 2023 er på dagsordenen for byrådets næste møde, og kan læses i et bilag til dagsordenpunktet her: 

 

Fakta:

Byrådet besluttede i oktober 2021 at oprette en uafhængig borgerrådgiverfunktion i Ringkøbing-Skjern Kommune i en forsøgsperiode til og med 2024.

Ved budgetforhandlingerne blev der sidste år vedtaget midler til en videreførelse af funktionen i Ringkøbing-Skjern kommune.

Borgerrådgiveren arbejder inden for følgende fire fagområder: Beskæftigelse, Børn og Familie, Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri.

På siden her kan du læse, hvad du også kan bruge kommunens borgerrådgiver til 

/Files/Nyheder/1-Maj2024/Borgerraadgiverens-beretning-2023.pdf