11. maj 2021

Nu skal der vind i bilerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Foto: Merete Jensen

Danmarks geografisk største kommune er også førende, når det gælder vindkraft. Faktisk sikrer vindmøllerne, solcelleanlæggene og andre vedvarende energikilder strøm nok til at dække kommunens forbrug med 150 procent.

Derfor har Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune nu ekstra fokus på at få opsat ladestandere til el-biler, så den vedvarende energi kan komme ud og køre - og dermed langsomt men sikkert kan overhale traditionelle fossile brændsler som diesel og benzin i transporten og i kommunens bestræbelser på at være 100 procent fossilfri i 2040.

Helt i overensstemmelse med kommunens energipolitik tilbyder Energisekretariatet, at foreninger og private virksomheder i kommunen, der er interesserede i at opstille en ladestander til el-biler, kan få professionel konsulenthjælp til at få overblik over økonomien og praktiske forhold forud for opsætningen.

Den professionelle konsulentbistand kommer fra den tekniske servicepartner Intego, der med 200.000 kommunale kroner i ryggen tilbyder ca. 60 virksomheder eller foreninger et konsulentbesøg og en efterfølgende rapport.

Rapporten giver virksomheden et uvildigt overblik over udgifterne til indkøb og installation af en eller flere ladestander(e), ligesom den giver anbefalinger til placering af ladestandere, til installationen og til f.eks. hvor kraftig en ladestander, man bør anskaffe.

- Ordningen har kørt i en periode allerede, og vi har fået ansøgninger fra campingpladser, sportshaller, supermarkeder, put ’n’ take-fiskesøer og lignende, fortæller konsulent i Energisekretariatet, Peter Danielsen.

El-ladestandere i boligområder

En af de private aktører, der har gjort brug af kommunens tilbud er Ringkøbing-Skjern Boligforening med knap 1.700 boliger. Gennem konsulenttjenesten har boligforeningen fået rådgivning om installation af el-ladestandere i Alkjærparken og Gartnervænget i Ringkøbing.

- Vi har overvejet igennem et stykke tid, om vi skulle opstille el-ladestandere, og vi ville måske nok have gjort det under alle omstændigheder. Men kommunes tilbud om konsulenthjælp har fremskyndet afklaringsprocessen og har kvalificeret beslutningsgrundlaget, fortæller Bo Lodbjerg, direktør i Ringkøbing-Skjern Boligforening.

Han peger på, at det konkret er gennem el-delebilsordningen, som også er støttet af kommunens Energisekretariat, at beboere har fået brug for at kunne oplade elbiler. Men han har også fået forespørgsler fra beboere med hybrid plug-in biler – og forventer, at der med tiden kun bliver mere rift om laderne:

- Vi er blevet opmærksomme på, at det er en fordel for os at leje el-ladestanderne. Så betaler vi kun for opstillingen og får laderen gratis ved et vist forbrug og kan derved holde udgiften til en el-ladestander nede, forklarer Bo Lodbjerg.

Flere konsulentbesøg

Dét er et råd som andre foreninger og virksomheder også kan gøre brug af. For selv om der har været god interesse for at opstille ladestandere, er der stadig en del af de ca. 60 konsulentbesøg tilbage, som virksomheder og foreninger kan søge om at få del i.

I ansøgningsskemaet, der ligger på Kommunens Energi2020-hjemmeside på https://klimaplana.rksk.dk/ bliver man bedt om at gøre rede for, hvorfor man ønsker at opstille en el-ladestander, ligesom man bliver gjort opmærksom på, at ladestanderen skal være offentligt tilgængelig.

- Elbiler er efterhånden konkurrencedygtige på både pris og funktionalitet, og med Ringkøbing-Skjern Kommunes store fokus på den grønne omstilling, vil vi meget gerne se, at der bliver rykket på installationen af ladestandere, så man også har mulighed for at få noget af vores grønne strøm på sin bil, siger Peter Danielsen.

Han peger på, at kommunen ikke kan eller må finansiere selve ladestanderne eller installationen af standerne, men siger:

- Vi kan ikke støtte fysisk opstilling, men vi kan give virksomhederne en mulighed for at blive klogere på emnet og hjælpe med afklaringen af økonomi, behov og andre praktiske ting i forbindelse med installationen af en ladestander. El-ladestandere er et relativt nyt og for mange ret ukendt område, så vi håber, at de vil gøre brug af tilbuddet – og ultimativt, at vi får installeret flere ladestandere i kommunen.