13. maj 2020

Skolerne: Vi glæder os til at se de ældste elever igen

Skolerne: Vi glæder os til at se de ældste elever igen

Fra mandag den 18. maj kan skolerne igen begynde at modtage eleverne i 6. klasse og i overbygningen. Det bliver meget forskelligt fra skole til skole, hvordan det kommer til at foregå.

Det er en glad chef for skoleområdet, der sammen med skolerne har givet sig i kast med planlægningen af fase 2 i genåbningen af skolerne:

- Vi har savnet de ældste elever, og vi ved, at de også har savnet hinanden og skolen. Så vi går til arbejdet med rigtig god energi, siger Flemming Nielsen, fagchef i Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Genåbningen sker i et tæt samarbejde mellem skolerne og et genåbningsteam med repræsentanter fra både ledelsen og medarbejderne. Genåbningsteamet tygger sig igennem og forholder sig til den information, der kommer fra de statslige myndigheder og KL.

Og der er en enkelt skrivelse, som genåbningsteamet og skolerne særligt ser frem til at modtage, før det for alvor kan tegne omridset af genåbningen i Ringkøbing-Skjern: De opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, der beskriver hvad, skolerne skal gøre for at leve op til de sundhedsfaglige krav.

Især afhænger meget af, hvordan krav til plads og afstand er formuleret i retningslinjerne. Det står dog allerede nu klart, at kravet om en afstand på to meter mellem eleverne, er reduceret til én meter.

- Vi mangler endnu de helt præcise bekskrivelser af, hvordan genåbningen kan foregå. Men vi har allerede kig på forskellige løsninger, og det står også allerede klart, at det kommer til at foregå forskelligt fra skole til skole. Meget afhænger eksempelvis af de muligheder, den enkelte skole har i forhold til lokaler og plads i det nære lokalsamfund, fortsætter fagchefen.

Det er givet signaler om, at kommunerne vil modtage de nye retningslinjer senest tirsdag den 12. maj.

Fjernundervisning vil fortsætte
I Ringkøbing-Skjern Kommune skal ni overbygningsskoler og 22 skoler med sjette klasser gøre sig klar til at slå dørene op for de ældste elever igen.

Fagchefen understreger, at der ligesom med de mindste elevers opstart kan blive tale om en forskudt åbning, da den enkelte skole først inviterer indenfor, når alle sundhedsfagligt begrundede tilpasninger er helt på plads.

Afhængigt af de lokale forhold, vil de ældste elever givetvis skulle fortsætte fjernundervisningen i et vist omfang:

- Vi skal lave en afvejning mellem de faglige, de sociale og de sundhedsfaglige hensyn, som gerne skulle gå op i en højere enhed. Det betyder, at man lokalt kan vælge at prioritere, at eleverne er fysisk tilstede nogle af ugens dage, mens de modtager fjernundervisning på andre. Igen afhænger det meget af, hvad der lokalt er muligt med hensyn til lokaler, internetforbindelse og skemalægning, og man kan forestille sig mange modeller, siger Flemming Nielsen.

Han opfordrer derfor forældre til at holde øje med Aula, hvor de enkelte skoler hen over ugen vil give besked om, hvad der kommer til at ske på deres skole, og hvornår man er klar til at tage imod de ældste elever.


Helt sikkert er det, at skoledagen ikke kommer til at være præcis som før coronavirusset holdt sit indtog.

Stor opbakning i vildt forår
Selvom opgaven er stor, er det med en vis øvelse og fortrøstning, at skolerne planlægger en god modtagelse af de ældste elever:

- Det har været et helt vildt forår. Vi har været igennem den største øvelse i folkeskolens nyere historie med først den komplette nedlukning og så genåbningens fase 1. Og jeg må bare sige, at eleverne har taget det i stiv arm gennem hele forløbet. Og jeg er ganske enkelt imponeret over den måde, både forældre og personalet har tacklet det. Når det strammer til, så står vi altså sammen, og det har været godt at mærke og helt afgørende for, at vi er lykkedes, siger Flemming Nielsen.

Første fase af genåbningen blev annonceret kort før påske, og det betød, at der reelt kun var en enkelt arbejdsdag til at få personalet klædt på i forhold til de mange nye arbejdsgange. Denne gang er der en uge til at forberede genåbningen.

- Selvom en uge ikke er lang tid, så har vi dog bedre tid denne gang til at inddrage personalet i planlægningen. Samtidig har vi nu noget praktisk erfaring at trække på og er i en god gænge med undervisningen af de mindste elever - så det bliver ikke nemt, men dog nemmere denne gang, siger fagchefen.