31. maj 2024

Sommerregn giver vand på vejene

Colourbox

Når sol, varme og sommervejr pludselig afløses af tordenbrag og skybrud kommer der ind imellem så store mængder regn, at vandet kan have svært ved at komme væk igen.

På udsatte steder lægger regnvandet sig derfor på kørebanen og medfører risiko for aquaplaning.

I Ringkøbing-Skjern Kommunes Vej- og Parkafdeling arbejder de kontinuerligt på at afhjælpe afvandingsproblemer, men det kan i perioder med meget nedbør være svært at følge med, og derfor lyder opfordringen til trafikanterne, at man skal være opmærksom, og at man - som altid - skal sørge for at afpasse farten til forholdene.

I byerne opfordrer Vej og Park ligeledes grundejere til at være med til at afhjælpe problemet med vandpytter ved fortovskanterne ved at kontrollere, om f.eks. visne blade blokerer afvandingsristene ud for ens matrikel. Mens Vej og Park tømmer rendestensbrøndene efter behov, forventes det, at grundejerne holder ristene fri.

Affald i grøfterne

På landet løber regnvandet i grøfterne, når der ellers er plads. Vej og Park renser hvert efterår grøfterne ved at piske dem, netop for at vandet kan løbe fra vejen og i grøften.

Når grøfterne piskes op bliver det tydeligt, at der ligger en del henkastet affald, som piskes med op af grøfterne. Derfor vil Vej og Park-afdelingen også godt minde om, at vejgrøfter ikke er skraldespande.

- Når vi har pisket grøfterne op om efteråret, bliver det tydeligt at der gemmer sig en del affald under græsset i grøfterne. Vi samler affaldet op på en del af de strækninger, der piskes, men vi kan ikke nå alle steder, så jeg vil gerne minde om, at vi har opsat skraldespande på rastepladserne, hvor man kan komme af med sit slikpapir og tommer dåser og flasker, hvis man ikke kan tage det med hjem, siger Søren Nielsen, driftsleder i Vej og Park.

Han peger på, at affaldskulturen i Danmark er udfordret og opfordrer til, at man samler det op, hvis man opdager, at der ligger affald i grøften eller langs vejene.

- Tag det med til den nærmeste skraldespand, så det ikke ligger og flyder i naturen og eventuelt bliver spist af dyrene, siger han.

Søren Nielsen tilføjer, at det nemmeste selvfølgelig ville være, hvis folk helt undlod at smide affald i grøfterne og langs vejene.

Afvanding på privat grund

Ligesom grøfterne renses, bliver rabatterne langs vejene klippet og skrællet hen over året for at sikre afledning af vand fra vejene. Her vejes trafiksikkerheden højest, men hensyntagen til biodiversiteten indgår selvfølgelig også i overvejelserne, når Vej og Park-medarbejderne kører ud med de helt store sakse og knive på traktorerne.

- Fra politisk side har vi fået et klart signal om, at vi så vidt muligt i forhold til trafiksikkerheden skal lade grøftekanterne stå med vilde blomster, så vi slår mest vejkanterne på områder, hvor oversigtsforholdene bliver væsentligt forværret af højt græs og vilde blomster, forklarer Søren Nielsen.

Ud over kommunens oprensning af grøfterne og trimning af rabatterne er afledningen af vand fra vejen også afhængig af, at private lodsejere får oprenset de grøfter og dræn, der løber på deres grund.

Oplever man som borger, at der er vand på vejen igennem længere tid – langs private grøfter og dræn og langs de kommunale – kan man give et praj på netop ”Giv et praj”- funktionen på mobilapp’en ”borger tip” eller på kommunens hjemmeside https://www.rksk.dk/borger/vej-trafik-transport/giv-et-praj-anmeld-problemer

- Er underføringen fra en grøft blokeret, står vejen og er mættet af vand. Det er der ikke noget, der har godt af, så det vil vi helst undgå, siger Søren Nielsen og tilføjer, at Vej og Park kører et treårigt rul, når det gælder klipning til bagkant af grøfterne. Det betyder, at alle grøfter en gang hvert tredje år bliver klippet helt til bagkant, så opvækst af små træer ikke blokerer for vandet.

- Vi forsøger at tilgodese alle områder på det budget, vi har at gøre godt med, men der kommer mere og mere vand - vi er en stor kommune, siger han.