17. marts 2022

Helhedsplan skal sætte retning for Vellings udvikling

Foto: Merete Jensen

”Vi vil i Velling”. Sådan lyder sloganet for landsbyen ved fjorden, landsbyen med skolerne - og landsbyen ved vindmøllerne.

Og nu vil borgerne i Velling også have en helhedsplan.

Derfor inviterer Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Plan og Vejanlæg til en åben kick-off workshop - eller opstartsmøde - af Helhedsplan Velling.

Det sker onsdag den 23. marts kl. 17-19 i Forsamlingshuset i Velling, hvor der også er mulighed for børnepasning (notér det i tilmeldingen til sarah.tonnesen[mail]rksk.dk eller tlf.: 20 655863)

- Her har borgere, virksomheder og foreninger mulighed for at komme med idéer og input til udviklingen af lokalområdet. Vi skal se på, hvilke stedbundne kvaliteter der skal fokuseres på i udviklingen af nye og eksisterende ideer og drømme – og sammen skal vi derefter arbejde på at sikre, at helhedsplanen for Velling sætter en fælles retning for området de næste mange år, forklarer kommunens arkitekt og planlægger Anne-Marie Bøgh.

- Lidt populært kan man sige, at nu skal Velling til at leve op til sit slogan og finde ud af, hvad det er de vil. Som altid kommer vi med et tomt stykke papir og et åbent sind for at høre de tanker og idéer, der er i byen, tilføjer Anne-Marie Bøgh.

Hun peger på, at Vellings unikke placering tæt på fjorden og med Ringkøbing ’rundt om hjørnet’ giver mulighed for at arbejde med nogle spændende perspektiver i helhedsplanen.

- Måske kan Velling blive for Ringkøbing, hvad Hellerup er for København; en slags forstad med et stærkt engageret lokalmiljø og stedet, hvor folk flytter ud, når de vil endnu tættere på naturen. At Naturbydelen Ringkøbing K faktisk hører under Velling Sogn og dermed også under helhedsplanen understreger bare områdets nærhed til naturen, forklarer Anne-Marie Bøgh og tilføjer:

- Ud over placeringen ved fjorden er der øst for byen udpeget lavbundsarealer, som kunne blive til store vådområder. Byen er omkranset af rekreativ natur, og der er masser af engagement. F.eks. har Velling - trods sin begrænsede størrelse og sine ’kun’ 264 borgere - både en friskole, en naturbørnehave, en efterskole og en højskole.

Anne-Marie Bøgh understreger, at en helhedsplan først og fremmest tilhører borgerne i et lokalområde. Mens kommunen stiller kapacitet og viden til rådighed, er det borgerne selv, der skal blive enige og skaffe nødvendig finansiering og lokal opbakning til nye tiltag, forklarer hun.

I Vellings tilfælde kan forskellige puljemidler, som f.eks. landdistriktspuljen, VE-midler og andre ordninger vedrørende de omkringliggende møller komme i spil til finansieringen af udviklingstiltag. 

Inddragende proces

Byens lokalråd håber at snakken om helhedsplanen ikke vil blive centreret om det planlagte power to x-anlæg i Lem Kær

- Det er ikke nogen hemmelighed, at coronanedlukningen og vindmølledebatten i fællesskab har været hård for lokalsamfundet, siger formand for Lokalrådet Rikke Jørgensen.

Hun håber, at arbejdet med en helhedsplan for Velling kan være med til at samle de vande, der er blevet skilt.

- I arbejdet med helhedsplanen håber jeg på, at vi i samlet flok kan tænke tanker om Vellings fremtid - og at vi i fællesskab kan udstikke én samlet retning for byens udvikling. Byen skal ikke nødvendigvis vokse ud over bygrænsen, men vi skal sikre byudviklingen og væksten, så vi også i fremtiden kan have et levende foreningsliv, en børnehave, en købmand osv., siger Rikke Jørgensen.

Derfor håber hun også på stor opbakning til kick-off mødet:

- For mig er det derfor vigtigt, at alle bliver inviteret med ind i arbejdet med en helhedsplan. Om folk så vil engagere sig i arbejdet, er op til dem selv. Dét, at alle bliver indbudt, er for så vidt vigtigere, end at alle nødvendigvis deltager i hele processen, forklarer hun og tilføjer:

- Og så håber jeg, at de der har ideer og drømme for Velling, dukker op og deler dem med naboen, så vi sammen kan skabe nogle spændende planer for Vellings fremtid.

 

FAKTA:

Hvilken retning skal Velling bevæge sig i? Og hvilke stedbundne kvaliteter skal der fokuseres på i udviklingen af nye og eksisterende ideer og drømme?

Det er de overordnede spørgsmål, når Ringkøbing-Skjern Kommunes Planafdeling den 23. marts inviterer alle lokale interesserede til opstartsmøde om den kommende helhedsplan for Velling.

Mødet afholdes i Velling Forsamlingshus kl. 17-19 og skal sikre, at lokale idéer og ildsjæle er involveret i arbejdet.

Tidligere har Vorgod-Barde, Ølstrup, Ringkøbing, Videbæk og Stadil-Vedersø og Vedersø Klit og senest Kloster fået helhedsplaner, der gennem en stærk vision og klare retningslinjer sætter rammerne for byernes fremtidige udvikling.