2. marts 2020

Medvind på den grønne omstilling i Naturens Rige

colourbox

Ringkøbing-Skjern Kommune er tæt på 70 procent selvforsynende med vedvarende energi, viser nye energiregnskaber. Samtidig er CO2-udledningen reduceret med 82 procent siden 2007. Det næste mål er, at kommunen skal være fossilfri i 2040.

Med en ambition om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi allerede i år, er det ikke nogen stor overraskelse, at den årlige opgørelse over energiforbrug og -produktion endnu engang placerer Ringkøbing-Skjern Kommune i toppen af kommuner med virkelig gode takter i den grønne omstilling.

Lokale energiregnskaber, der er opgjort i samarbejde med Region Midtjylland, og som i disse dage offentliggøres for de 19 kommuner i regionen, viser nemlig at Ringkøbing-Skjern Kommune ved udgangen af 2018 var nået op på en selvforsyning med vedvarende energi på hele 69,6 procent.

Derudover viser beregningerne, at Ringkøbing-Skjern Kommune har reduceret den regnskabsmæssige udledning af CO2 med hele 82 procent på 11 år. Fra en årlig udledning på 11,1 tons CO2 per indbygger i 2007, var niveauet faldet til 1,9 tons CO2 per indbygger i 2018 som er de nyeste tilgængelige tal.

I kommunens Energisekretariat forklarer specialkonsulent Henning Donslund, at kommunens reelle andel af vedvarende energi er højere end de knap 70 procent, idet den omfattende dataindsamling er ca. 14 måneder undervejs.

- Det er 2018-tal, vi netop har fået opgjort, siger han og tilføjer:

- Betyder det så, at vi ender på de 100 procent, når vi i foråret 2022 får 2020-tallene? Nej det gør det formentlig ikke. Vores procentandel af vedvarende energi er blevet bremset i forhold til planerne, bl.a. fordi de statslige havvindmøller i Vesterhav Syd, som skulle bidrage med 12-13 procentpoint til vores energiregnskab, er forsinket, ligesom de store testmøller i Velling Mærsk og nogle solcelleprojekter er forsinkede.

Markant nedgang i CO2-udledning

Henning Donslund peger på, at nedbringelsen i CO2-udledningen til gengæld allerede viser sig større, end han havde turdet håbe:

- Vi er en energitung erhvervs- og landbrugskommune, hvilket er en udfordring i forhold til at nedbringe vores CO2-aftryk. Men det har gjort en stor forskel, at de 12 lokale fjernvarmeværker på bare fire år har øget anvendelsen af vedvarende energi fra 40 til over 60 procent – og tilmed leverer noget af Danmarks allerbilligste fjernvarme, ligesom biogasanlæg og genanvendelse af overskudsvarme har spillet ind her, forklarer Henning Donslund.

- Det er flotte tal, som vi kun kan være rigtig godt tilfredse med, siger borgmester Hans Østergaard.

- I Byrådet gav vi allerede i 2008 hinanden håndslag på en vision om, at vi ville være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020, og selvfølgelig er der stadig et stykke vej fra knap 70 procents selvforsyning til de 100 procent, men visionen satte en vigtig retning for den grønne omstilling, selv om vi ikke helt når målet allerede i 2020, siger han og tilføjer, at han er rigtig stolt over udviklingen:

- Efter de nyeste beregninger når vi tidligst i mål i 2023, men jeg er stolt over, at vi har været foregangskommune på den vedvarende energi og dermed har vist, at en kommune kan og skal bidrage til den grønne omstilling, siger borgmesteren og peger på, at kommunen i den strategiske energiplan for 2019-2023 har tilføjet en vision om, at kommunen skal være fossilfri allerede i 2040. Det er ti år før regeringens mål for resten af Danmark.

- Visioner skal være ambitiøse og de skal sætte en retning, fastslår han.

Energiplanen frem mod 2023 har indsatsområder som effektiv udnyttelse af energi, ren el til opvarmning og industri, lagring og smart energiforbrug, grøn transport, effektiv biomasseanvendelse foruden planerne om et energilaboratorium.

- For at blive fossilfri allerede i 2040 skal vi fortsætte og øge samarbejdet med borgere, virksomheder forsyningsselskaber og organisationer i hele kommunen - også frem over arbejde hårdt og smart for at sikre, at balancen mellem det lokale energiforbrug og den lokale produktion af vedvarende energi forbedres, understreger Henning Donslund og tilføjer:

- I Ringkøbing-Skjern Kommune producerer vi 150 procent af vores eget forbrug, når vi alene kikker på el fra vedvarende energikilder. Ringkøbing-Skjern Kommune tegner sig for ca. 10 procent af hele Danmarks el-produktion fra vindmøller. Det er oplagt, at vi producerer energi fra vind i Vestjylland, hvor det blæser mere end i andre dele af Danmark, men det er altså ret signifikante mængder el, vi taler om.
Nu arbejder vi på at udfase de fossile energikilder og erstatte dem med energi fra vedvarende energikilder.

 

FAKTA:

Energiregnskabet følger Energistyrelsens vejledning, som Energistyrelsen siden 2015 har anbefalet alle at anvende.

Energiregnskabet bygger på opgørelser over brændsler frem til slutforbrug, dvs. energi forbrugt til boliger, arbejdspladser og transport.

El, der eksporteres ud af kommunen, godskrives i det lokale energiregnskab og bidrager således positivt til at reducere CO2-udledningen per borger i RKSK.

Det lokale Energiregnskab er udarbejdet efter de samme principper siden basisåret 2007.
Energiregnskabet siger ikke noget om CO2-udledning fra f.eks. skov- og landbrug.
 

2018 var et fantastisk år, når vi tæller solskinstimer, men et meget dårligt vind år. Det har naturligvis indflydelse på den producerede mængde vedvarende energi.

Læs baggrundsnotat og mere om udregningen af energiregnskabet her

 

Grafen herunder viser det nye Lokal Energiregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune. I perioden 2007-2018 er andelen af vedvarende energi steget fra ca. 20 til nu 70 procent.