15. marts 2019

Naturens Rige vinder hurtigst frem på vedvarende energi

Naturens Rige vinder hurtigst frem på vedvarende energi

Med en vejrudsigt, der ofte lyder på blæst og en politisk ambition om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2020, var det ikke nogen overraskelse, da nye tal fra Region Midtjylland først på året viste, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i regionen, der har den suverænt største produktion af energi fra vindmøller.

Faktisk viste tallene, at Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018 stod for knap en tredjedel af den samlede el-produktion fra vindkraft i hele regionen.

Derudover viser nye opgørelser fra Region Midtjylland nu også, at Ringkøbing-Skjern Kommune – udover at levere på den grønne omstilling - også er den af de 19 kommuner i regionen, der flytter sig hurtigst i den grønne retning.

I årene 2009-2017 er andelen af energiforbruget, der kommer fra vedvarende kilder steget med 42,6 procentpoint i Ringkøbing-Skjern Kommune. Til sammenligning er det tilsvarende tal for Lemvig Kommune, hvor udviklingen går næsthurtigst 33,2 procentpoint.

Mindre udledning af CO₂

Samlet set viser opgørelsen, at Region Midtjylland nærmer sig målsætningen om, at 50 procent af energiforbruget i 2025 skal komme fra vedvarende kilder. Opgørelsen, der baserer sig på forbruget i 2017 viser, at andelen pt er på 42,2 procent i regionen. I Ringkøbing-Skjern Kommune er det tilsvarende tal 65,6 procent. Kommunen er dermed kun overgået af Samsø på 84,7 pct og Lemvig Kommune på 68,8 pct grøn energi.

Samme top-tre billede viser sig, når man kigger på udledningen af CO₂. Her udleder hver borger på Samsø 0,1 tons CO₂ om året, mens Lemvig Kommune ligger på en andenplads med 2,7 tons CO₂ lige foran Ringkøbing-Skjern Kommune på 2,8 tons CO₂ per indbygger per år. Til gengæld er Ringkøbing-Skjern Kommune klart i spidsen, når det gælder reduktionen af udledningen af CO₂, hvor hver indbygger nu udleder 7,3 tons mindre pr år end i 2009. 

- Vi vedtog tilbage i 2008 en ambitiøs vision om, at vi i 2020 ville være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Udsættelsen af Vesterhav Syd-møllerne, der kommer til at bidrage med 13 procent til vores Energiregnskab, er medvirkende til, at vi ikke når de 100 procent før tidligst i 2021, forklarer borgmester Hans Østergaard, men tilføjer så:

- Betyder det, at vores strategi har spillet fallit? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg er glad for, at vi var fremsynede nok til at vedtage en meget ambitiøs vision, og jeg er stolt over, at vi har været, og også fremover vil være foregangskommune på den grønne omstilling, siger borgmesteren.

Vind og varme

Den flotte udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune baserer sig først og fremmest på de seneste års intense udbygning af vindkraft som energikilde. Men også opførelsen af biogasanlæg og omstillingen fra naturgas til vedvarende energikilder i forsyningsselskaberne har givet gode tal på den grønne bundlinje.

For eksempel viser en nylig opgørelse over fjernvarmeværkerne i kommunen, at 61,1 procent af varmeproduktionen i kommunens fjernvarmeværker kom fra vedvarende energikilder i 2018.

- Det er en pæn fremgang i forhold til, at det tilsvarende tal lå på 38 procent i 2013, og jeg vil gerne anerkende fjernvarmeværkernes store arbejde med den grønne omstilling, siger Børge Outzen Schmidt, planlægger i kommunens Land, By og Kultur-afdeling.

Han tilføjer, at fjernvarmeværkerne trods omstillingen har været i stand til at holde fjernvarmeprisen nede og for de flestes vedkommende ligger under landsgennemsnittet. Og at den grønne omstilling fortsætter:

- Tim, Troldhede, Hvide Sande og Kloster har alle godkendte projekter, der skal realiseres hen imod en grønnere fjernvarme, siger Børge Outzen Schmidt.

 

FAKTA:

Så stor en del af energiforbruget kom pr 1. januar 2018 fra vedvarende kilder:

Region Midtjylland (gennemsnit for alle 19 kommuner): 42,2 pct.
Danmark (landsgennemsnit for alle 98 kommuner): 34,2 pct.
Ringkøbing-Skjern Kommune: 65,6 pct.

Udviklingen i CO2 udledningen i tons pr. indbygger i kommunerne i Region Midtjylland 2009-2017:

Billedet viser udviklingen i CO2 udledningen i tons pr. indbygger i kommunerne i Region Midtjylland 2009-2017

Billede som viser udviklingen i VE-procenter fra 2009-2017

Billede som viser Varmeproduktionen i Ringkøbing-Skjern Kommune