15. marts 2019

Nygade Nord lukket for trafik

Nygade Nord lukket for trafik

Det er en gennemgribende ansigtsløftning, Ringkøbings Nygade Nord står over for, når gaden fredag lukkes af for al anden motoriseret trafik end gravemaskiner helt frem til oktober.

Renoveringen er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes helhedsplan for Ringkøbing - og en videreførelse af sidste års fornyelse af den del af Nygade, der er gågade. Og den slår indtil flere fluer i ét smæk:

Ringkøbing Fjernvarme og Ringkøbing-Skjern Forsyning skal have gravet gaden op for at lægge nye rør, ligesom elselskabet lægger kabler til elforsyning   

Og så benytter kommunen lejligheden til at give gaden en tiltrængt forskønnelse, fortæller projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune Michael Vejrup, og tilføjer:

- På den måde slipper beboere og brugere af gaden for at blive forstyrret to gange.

Byrum og brede fortove

Nygade Nord vil blive renoveret fra Nørregade til I.C. Christensens Allé og vil fortsat skulle have vejbaner, om end der bliver mindre plads til bilerne. De mange forskelligartede belægninger på vej og fortov vil blive mere ensartede, ligesom vejtræerne vil få mere plads i gaden:

- Vi vil skabe bredere fortove og mere plads til ophold, og vi vil lægge en ny belægning, der stemmer bedre overens med Ringkøbings smukke, historiske bymidte og den nye gågadebelægning. Det skal være med til at invitere fodgængerne i gågaden til at gå videre ud af Nygade Nord, forklarer Ann Holm Nielsen, arkitekt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Inddragelse

Sammen med kommunens planlæggere har hun løbende holdt møder med repræsentanter fra gadens beboere og erhvervsdrivende for at orientere om det forestående renoveringsarbejde - og ikke mindst for at inddrage brugere og beboere i gaden i planlægningen.

- Formålet med inddragelsen har været at få en dialog om de kvaliteter og værdier i gaden som vi skal bygge videre på. Men vi har også villet involvere gadens brugere for at sikre, at gaden gøres levende og attraktiv, mens renoveringen finder sted, så der stadig kommer mennesker i gaden, siger Ann Holm Nielsen.

Mennesker i gaden betyder nemlig også kunder til biograf, bager, cafe, restaurant og butikker, der fortsat vil holde åbent under renoveringsarbejdet – og det vil da også være muligt at færdes til fods i Nygade Nord under hele renoveringen.

Gode erfaringer

- Vi havde et rigtig godt samarbejde med beboere, brugere og erhvervsdrivende, da vi renoverede Nygade. Folk fortalte os, at de følte sig godt informeret, og fordi vi fik penge fra Aarhus2017 kunne vi skabe en række kulturelle events, som virkelig samlede gadens butikker og skabte glæde, selvom man skulle gå slalom mellem opgravninger, fortæller Michael Vejrup, der håber at gentage succesen i renoveringen af Nygade Nord.

- Folk kan ved selvsyn se, at Nygade Nord trænger til en kærlig hånd. Forventningen om, at det bliver en mere sammenhængende og indbydende gade, der både er smuk og brugbar, vil forhåbentlig få folk til at bære over med besværet ved renoveringen, siger også Ann Holm Nielsen.

 

FAKTA:

Hvem gør hvad i Nygade Nord?

Ringkøbing-Skjern Forsyning renoverer spildevands- og regnvandsledninger, vandforsyning samt gadebelysning

Ringkøbing Fjernvarme renoverer fjernvarmesystemet

Elselskabet RAH renoverer kabelnet til elforsyning

Ringkøbing-Skjern Kommune lægger ny belægning på vejen og brolægger fortovene.

 

Hvornår skal arbejdet udføres?

Arbejdet er opdelt i etaper og udføres i perioden fra uge 12, 2019 til og med uge 41, 2019.

Første etape, fra Chr. Husteds Vej til Nørregade, forventes påbegyndt i uge 12 2019.

Anden etape, fra Chr. Husteds Vej til I. C. Chr. Allé forventes påbegyndt i uge 24 2019. 

 

Arbejdet er en del af helhedsplanen for Ringkøbing. Fornyelsen af Nygade Nord vil således også blive en del af den nye forbindelse fra bymidten og ud til NaturKraft, der åbner i 2020.