22. marts 2023

Udvalg sender enstemmig anbefaling om nyt nærhospital til byrådet

Colourbox

Det nye nærhospital er rykket et skridt nærmere Tarm, efter at et enigt social- og sundhedsudvalg i Ringkøbing-Skjern Kommune i denne uge indstillede til byrådet, at nærhospitalet placeres i Tarm. Samtidig er anbefalingen, at kommunens aflastningsenhed placeres i Ringkøbing. Byrådet træffer endelig beslutning midt i april.

Efter et større analysearbejde har medlemmerne af Ringkøbing-Skjern Kommunes Social- og Sundhedsudvalg på et møde onsdag enstemmigt besluttet at indstille til byrådet, at det kommende nærhospital skal placeres i kommunens sydlige del i Tarm.

Samtidig anbefaler udvalget, at den nye aflastningsenhed, der samler 34 kommunale aflastningspladser, akutteam og et af kommunens genoptræningstilbud i én bygning, skal ligge i tilknytning til regionens eksisterende tilbud i Sundhedshus Ringkøbing.

Forud for beslutningen om nærhospitalet har politikerne set på demografiske og socioøkonomiske forhold i et forsøg på at sikre, at det ambulante tilbud blev placeret i den del af kommunen, hvor behovet var størst. En øvelse, der dog viste sig at være mere kompliceret end som så:

- Der har ikke været noget i det beslutningsgrundlag, vi har fået forelagt, der entydigt pegede på en placering i Tarm eller Ringkøbing. Når vi alligevel vælger at pege på Tarm som den optimale placering af nærhospitalet, er det fordi, vi gerne vil tilgodese det forhold, at der er marginalt flere ældre og borgere med et behandlingsbehov i den sydlige del af kommunen, forklarer udvalgsformand Jens Erik Damgaard.

Han peger samtidig på, at nærhospitalets placering i Tarm vil sikre en god geografisk fordeling af sundhedstilbud i kommunen, idet borgere i den nordlige del af kommunen har nemmere adgang til nærhospitalet i Holstebro, ligesom borgere bosat i den østlige del har hurtigere adgang til Gødstrup.

Aflastningstilbud i Ringkøbing

Samtidig har udvalget vurderet, at den kommunale aflastningsenhed og akutteamet ville være mest hensigtsmæssigt placeret i geografisk nærhed til det regionale akuttilbud i Sundhedshus Ringkøbing.

Mens aflastningen er er et tilbud til borgere i akutte og ustabile forløb med behov for specialiseret sygepleje og/eller rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, er Sundhedshus Ringkøbing bl.a. base for akutlægebil, ambulance, akutklinik, røntgen og blodprøver. Disse regionale tilbud bibeholdes i Ringkøbing - også når nærhospitalet åbnes i Tarm. 

- Igen har der ikke været noget i de præsenterede data, som entydigt pegede på en placering det ene eller det andet sted. Når vi valgte at pege på Ringkøbing er det ud fra marginale forskelle i demografi, socioøkonomi og rekrutteringsmuligheder, ligesom vi har kigget på den geografiske fordeling af borgere på aflastning i 2022, forklarer Jens Erik Damgaard.

Digitalt nærhospital

Mens borgere på aflastning vil blive indskrevet i Ringkøbing, vil det kommende nærhospital for mange brugeres vedkommende være en digital opkobling til fagpersoner på nærhospitalet.

- På nærhospitalet vil der være fokus på nærhed, fleksibilitet og sammenhæng for borgerne, men der er brug for at afsøge nye og innovative måder at samarbejde på - og brug for, at teknologi og digitale løsninger er omdrejningspunktet for nye tilbud til borgerne, siger Jens Erik Damgaard.

Han understreger, at den demografiske udvikling med flere ældre, flere borgere med behandlingsbehov og mindre ungdomsårgange forventes at føre til et sundhedsvæsen med personalemangel og rekrutteringsudfordringer, og tilføjer:

- Derfor er det nødvendigt at se på nye løsninger med fokus på velfærdsteknologi og virtuelle tilbud, der kan bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Visionen er, at vi sammen med regionen udvikler 'det virtuelle nærhospital', som skal sikre et nært sundhedstilbud til alle uanset bopæl. Samtidig er der brug for differentierede indsatser, hvor dem, der har størst behov, får mest hjælp og dem, der kan selv, skal mere selv. Vi vil se på borgernes behov først, dernæst på hvordan opgaven kan løses og til sidst på hvem der skal løse opgaven.

Anbefalingerne fra Social- og Sundhedsudvalget vil blive behandlet på byrådsmødet den 18. april, hvorefter byrådet vil indstille til Region Midtjylland, hvor man mener det kommende nærhospital i Ringkøbing-Skjern Kommune bør placeres.

På sit næste møde den 19. april vil Social- og Sundhedsudvalget drøfte, om aflastningsenheden skal være en tilbygning eller ombygning af en eksisterende bygning, eller om der er brug for et nybyggeri.

 

FAKTA:

Ifølge Region Midtjylland er der 55 procent flere +85-årige i 2031 i forhold til 2021 og 22 procent flere 75-84-årige borgere. 

Nærhospitalet skal være et fysisk og virtuelt tilbud i dagstid for alle borgere i kommunen. Der vil være særligt fokus på at sikre løsninger for de borgere, som har det sværest eller som har størst behov for sundhedsydelser.