23. marts 2023

Nu kommer 2+1 udvidelsen af Rute 15

Foto: Merete Jensen

Folketingets godkendelse af udvidelsen af Rute 15 baner vej for, at arbejdet kan gå i gang på store dele af strækningen mellem Ringkøbing og Herning

Entreprenørmaskinerne, der skal arbejde på at udbygge Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing til en 2+1 vej, kan snart gå i gang, og udvidelsen ventes at stå færdig i 2028.

Det står klart, efter at Folketingets forligskreds bag Infrastrukturaftale 2035 har godkendt Vejdirektoratets detaljerede planlægning for udvidelsen af Rute 15.

Øgede anlægsomkostninger betyder dog, at det beløb, der er afsat til udvidelsen af den 38 kilometer lange strækning mellem Ringkøbing og Herning, ikke rækker til hele vejen mellem de to byer.

- Som det ser ud nu, får vi en 2+1 vej på strækningen fra Herning og indtil ca. 3 kilometer vest for Brejningkrydset, og vi er rigtig godt tilfredse med, at der nu er udsigt til en øget fremkommelighed på langt det meste af strækningen. Det er en væsentlig forbedring for erhvervslivet og for vores borgere, pendlere og turister. Selvfølgelig havde vi håbet, at udvidelsen ville gælde for hele strækningen mellem Ringkøbing og Herning, men vi er godt tilfredse med, at vi nu kommer i gang, siger borgmester Hans Østergaard og tilføjer:

- Og så er jeg da glad for at se, at Vejdirektoratets detailplan imødekommer nogle af de borgere langs Rute 15, som ville blive påvirket af 2+1 udvidelsen af vejen.

Borgmesteren hæfter sig samtidig ved, at både rundkørslen ved Kuben i Ringkøbing og Røgind-krydset vil blive opgraderet og peger på, at 2+1 vejen vil være til gavn for hele området:

- En udvidelse af Rute 15 er afgørende for, at vi fortsat kan udvikle vores erhvervsliv og turismepotentiale i Ringkøbing-Skjern Kommune - og afgørende for, at vi kan øge bosætningen og tiltrække arbejdskraft udefra, siger han.

Afhjælper trængsel

I juni 2021 var udvidelsen af Rute 15 højt prioriteret på listen over nye vejprojekter i Danmark, da et samlet folketing stod bag den politiske trafikaftale Infrastrukturplan 2035.    

Men der er sket meget i verden siden da, erkender viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg, Søren Elbæk:

- Man kan vælge at ærgre sig over, at de knap 1 mia. kr., der var afsat til 2+1 udvidelsen af Rute 15 ikke rækker til hele strækningen, eller man kan glæde sig over, at vi får en tiltrængt udvidelse – hvor omfattende eller begrænset den så måtte ende med at blive, siger han og tilføjer:

- Vi ved, at der ligger puljepenge, som kunne komme i spil i forhold til at føre udvidelsen af Rute 15 helt til dørs, og dem forventer jeg da, at vi vil gå efter.

Søren Elbæk peger på det unikke i, at erhvervslivet i samarbejde med kommunen har presset på for at få etableret en 2+1 vej på Rute 15 og tilføjer:

- Vi er en landbrugs- og produktionskommune, og paradokset har været, at en langsomt-kørende traktor eller mølletransport indirekte har blokeret for udvikling i området. Det er dét, 2+1 strækningen skal afhjælpe.

Rute 15 har kun ét spor i hver retning, og mindst 13 pct. af trafikken består af tung lastvogns- og traktortrafik, hvilket påvirker både hastigheden og sikkerheden på vejen. Vejdirektoratet har tidligere skønnet, at trafiktrykket på vejen er steget med 32 procent på 10 år.

En 2+1 vej afhjælper trængsel, fordi den over længere strækninger har to spor i den ene retning, hvilket gør det nemmere og mere sikkert at overhale tung og langsomkørende trafik.

 

FAKTA:

Udvidelsen af Rute 15 var prioriteret på listen over nye vejprojekter i Danmark, da et samlet folketing 28. juni 2021 stod bag den politiske trafikaftale Infrastrukturplan 2035.

I aftalen blev der afsat 992 mio. kr. til gennemførelse af projektet, der forventes færdigt i 2028.

Detaljer om udvidelsen af Rute 15 kan findes på Transportministeriets hjemmeside