29. januar 2024

Pædagogisk tilgang fik Mikaels drøm til at gå i opfyldelse

Pædagogisk tilgang fik Mikaels drøm til at gå i opfyldelse

38-årige Mikael Kjærgaard Markussen har haft to store drømme: Han vil gerne være pædagog i en børnehave, og han vil gerne være musiklærer. Men Mikael Kjærgaard Markussen har Downs Syndrom, og derfor har det været svært at hjælpe ham til at nå sine to store drømme.

Indtil nu.

Medarbejderne i Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune er nemlig begyndt at arbejde endnu mere målrettet ud fra de otte principper i Recovery-orienteret Rehabilitering. Principperne går overordnet set ud på at:

  • Tage udgangspunkt i borgerens håb, ønsker og drømme for at skabe motivation og meningsfuldhed for borgeren
  • Fokusere på borgerens ressourcer Det styrker borgerens oplevelse af empowerment og kontrol
  • Inddrage borgerens netværk og de almene fællesskaber. Det styrker borgerens mulighed for at føle sig forbundet til andre og bringer vedkommende tættere på fællesskaber uden for den sociale indsats
  • Møde borgeren med åbenhed, tillid og respekt for at styrke det gode samarbejde
  • Hjælpe borgerne så tidligt som muligt. Det øger muligheden for, at indsatsen virker
  • Arbejde koordineret med borgerens samlede livssituation, for at gøre indsatsen mere målrettet og meningsfuld for borgeren
  • Følge op, så indsatsen altid er den rette. Det sikrer den rette indsats, også når borgerens situation ændrer sig
  • Brug viden og metoder, der virker Så borgerne hjælpes mest effektivt til at komme sig

- Med afsæt i de principper nytænkte vi indgangsvinklen til at kunne opfylde Mikaels drømme, fortæller Kristina Britt Olesen, daglig leder, Dagtilbuddene for Handicap i Ringkøbing og Skjern og uddyber:

- Vi tog kontakt til Holmsland Børnehus i Kloster og spurgte, om de havde lyst til at få besøg af musikglade Mikael en gang om måneden og på den måde hjælpe os med at hjælpe Mikael med at nå sin drøm. Det havde de heldigvis.

Aftalen blev, at Mikael en dag om måneden er blevet musik-besøgsven i børnehaven. Det betyder også, at han er med i planlægningen af dagens musikforløb. Han tager stort ansvar i projektet og har virkelig taget ejerskab for, at det skal en succes for børnene, lige som han også sikrer, at alt foregår i børnehøjde.

- Mikaels handicap betyder, at hans tankegang er impulsiv og ikke altid helt så realistisk. Han vil derfor altid have brug for personale-støtte og vejledning både i planlægning og i udførslen af opgaven. Men det kan han jo også få, så i dag er Mikael meget stolt af sin funktion og titel som musik-besøgsven, og når han kommer tilbage fra et besøg i børnehaven, er han ét stort smil, siger Kristina Britt Olsen.

Hun er glad for, at man i Handicap og Psykiatri i endnu højere grad er begyndt at arbejde med recovery-orienteret rehabilitering. Det er en metode, hvor man tager udgangspunkt i borgernes drømme, og hvor formålet er at gøre borgerne mere selvhjulpne og give dem større selvstændighed i deres liv.

- Eksemplet med Mikael viser det helt tydeligt. Ved at vi har brugt vores nye redskaber, har vi været i stand til at støtte ham endnu mere i at nå et mål, der ellers kunne se svært ud at nå. På denne måde har Mikael i stedet oplevet, at hans drømme imødekommes, han har fået en bedre livskvalitet, øget selvværd, han tror på sine egne ressourcer og har fået følelsen af at være betydningsfuld i fællesskabet.

I første omgang lød aftalen, at den nye musik-besøgsven-ordning skulle vare frem til jul. Men børnehaven har været så glade for projektet, at de har bedt om at få det forlænget med endnu et halvt år.

- Og Mikael var selvfølgelig meget stolt over at kunne sige ja tak til at fortsætte som musik-besøgsven for børnene i Kloster, fortæller Kristina Britt Olesen.