1. februar 2024

Kommunen underskriver ny klimaaftale om grøn fjernvarme

bestyrelsesrepræsentanter for fjernvarmeværkerne i RKSK

Fjernvarmeværkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune forpligter sig gennem ny partnerskabsaftale på at overgå til 100 procent vedvarende energi inden udgangen af 2030. Samtidig viser nye beregninger, at overskudsvarme fra Megaton Power to X-anlægget vil kunne sendes ud i fjernvarmerørene.

Danmarks klimakommune har i forvejen underskrevet klimaaftaler med landbruget, erhvervslivet, turismeerhvervet og detailhandlen. Og tirsdag på Naturkraft underskrev viceborgmester Søren Elbæk så endnu en klimaaftale – denne gang med formænd og driftsledere for de 11 fjernvarmeværker i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Aftalen indebærer, at fjernvarmeværkerne senest i 2030 skal forsyne deres kunder med varmt vand i radiatorerne og vandhanerne - opvarmet udelukkende på vedvarende energi.

Aftalen blev godkendt af byrådet på byrådsmødet i januar, og er desuden underskrevet af formand for kommunens klimaråd, Jesper Lærke, samt af borgmester Hans Østergaard og formand for Teknik- og Miljøudvalget Ole Nyholm Knudsen.

- Kommunen har nogle ambitiøse mål for reduktionerne af vores CO2-udledning, og gennem klimapartnerskabsaftalen her skal fjernvarmeværkerne og kommunen arbejde sammen for at nå målene bl.a. gennem en øget sektorkobling, hvor der f.eks. skal mere strøm fra vindmøller ind i varmeværkerne. Jeg tror på, at vi i fællesskab kan nå nogle trin højere op på stigen, end vi hver i især kunne, siger Søren Elbæk, der også er formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg.

- Aftalen bekræfter den retning fjernvarmeværkerne allerede har bevæget sig i gennem det seneste årti. Vi arbejder allerede på, at anlæggene skal være 100 procent drevet af vedvarende energi, men aftalen indeholder også den lille kattelem, at 97-98 procent er godt nok, fordi vi alle ved, hvor svært det er med de sidste 2-3 procent i spidsbelastningsperioder uden sol eller vind, sagde Jan Grarup, driftsleder på Videbæk Fjernvarme og fjernvarmeværkernes repræsentant i Klimarådet.

Et udsagn, der blev nikket til blandt de fremmødte fjernvarmefolk rundt omkring bordene i mødelokalet på Naturkraft, hvor emnet ”Barrierer og muligheder for at nå 100 pct. brug i fjernvarmeværkerne inden udgangen af 2030” efterfølgende blev drøftet.

Den lille kattelem er skrevet ind i aftalen, fordi varmeforsyningsloven giver fjernvarmeværkerne en pligt til at sikre, at der altid er varmeforsyning i deres forsyningsområde.

”Fjernvarmeværker har ansvaret for at levere varen, altid! Med den hårde frost, har vi haft dage, hvor vi ikke havde kunnet følge med, hvis vi ikke havde tændt gaskedlen”, sagde en driftsleder og tilføjede, at forventningen dog er, at al naturgas vil komme fra biogas i 2030.

De nyeste tal viser, at 80,7 procent af fjernvarmen i Ringkøbing-Skjern Kommune i øjeblikket kommer fra vedvarende energikilder som sol og vind. 

Fjernvarme fra Megaton

Til stede på mødet på Naturkraft var også repræsentanter fra Center Denmark, der tilbød fjernvarmeværkerne hjælp til at digitalisere de mange varmedata og derigennem effektivisere koblingen mellem forskellige energisystemer og energikilder som f.eks. sol og vind.

Desuden var der repræsentanter for GreenGo Energy, der står bag planerne om Power to X-anlægget Megaton ved Stovstrup. Anlæggets formål vil være at omdanne strøm fra vedvarende energikilder som sol og vind til brint, der skal bruges i f.eks. lastbils- og skibstrafikken.

- Det er en proces, der giver voldsomt meget overskudsvarme, og helt nye beregninger viser et kæmpe potentiale for, at den overskudsvarme kan føres ud i fjernvarmenettet, fortalte Project Manager for energianlæggene hos GreenGo Energy, Ellen Fjendsbo.

- Der er en forventning i Ringkøbing-Skjern Kommune om at Megaton leverer noget mere end ’bare’ strøm og brint, og vi både kan og vil meget gerne levere det ’mere’ i form af overskudsvarme, der giver vand med en fremløbstemperatur på 60-74 grader, sagde Ellen Fjendsbo og tilføjede:

- Jeg kan ikke stå her og love, at vi bare hælder det i rørene uden beregning, men omvendt, så er alternativet for os, at vi skal bruge ressourcer på at køle vandet ned, så mon ikke, vi kan lande på en aftale, som vi alle kan være tilfredse med?

På mødet fremlagde kommunens varmeplanlægger foreløbige beregninger på, at de 195 km transmissionsledning, der ville være brug for, ville koste i omegnen af 600 mio. kr.

- Aftenen har efterladt det indtryk, at varme i radiatoren interesserer os rigtig, rigtig meget, konkluderede Søren Elbæk. Henvendt direkte til de fremmødte fjernvarmerepræsentanter tilføjede han:

- Vi kigger ind i en spændende fremtid i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi kommer til at stå i et valg i forhold til klimaet og i forhold til den fremtidige udvikling i kommunen. Her får I også en nøglerolle at spille.

 

FAKTA:

Klimapartnerskabsaftalen mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og fjernvarmeværkerne er underskrevet af bestyrelsesformændene for fjernvarmeværkerne i hele kommunen, dvs. af fjernvarmeværkerne i Tarm, Hemmet, Lem, Spjald, Skjern, Troldhede, Hvide Sande, Tim, Ringkøbing, Ørnhøj-Grønbjerg og Videbæk.

Herudover har fjernvarmeværkernes repræsentant i Klimarådet, Jan Grarup, underskrevet, ligesom formanden for Klimarådet, Jesper Lærke, borgmester Hans Østergaard, viceborgmester og fmd. for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget Søren Elbæk og fmd. for Teknik- og Miljøudvalget Ole Nyholm Knudsen har underskrevet aftalen.

Du kan læse klimapartnerskabsaftalen her

Du kan se kortet med det foreløbige forslag til transmissionsledning med overskudsvarme fra Megaton her